Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Stöd till barn, ungdom och familj

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen kan erbjuda stöd

Ibland upplever barn, unga och familjer situationer som de inte kan lösa på egen hand eller med hjälp av sina närmaste.
Genom socialtjänsten kan du som barn, ungdom eller förälder få stöd på olika sätt genom till exempel samtal och rådgivning. Vissa stödinsatser är öppna för alla och kräver inte någon utredning eller beslut från kommunens sida.
Det finns även insatser och verksamheter som kräver att det sker en utredning och att en socialsekreterare fattar ett beslut om att en person får ta del av insatsen/verksamheten.

Stöd och rådgivning från våra enheter är kostnadsfritt.

Hur går det till när man har fått kontakt med Individ- och familjeomsorgsförvaltningen?

En ansökan eller anmälan leder ofta till vad som brukar kallas utredning. Det betyder att en socialsekreterare tar kontakt med familjen för att utreda barnets situation och föräldrarnas förmåga och tillsammans komma fram till om familjen behöver någon form av stöd.

Orsaken till att socialtjänsten gör en utredning är att:

  • en familj eller individ har ansökt om stöd eller behandling (ansökan)
  • socialtjänsten har fått in en muntlig eller skriftlig anmälan om misstanke att ett barn eller ungdom far illa på grund av hemmiljön eller deras eget beteende
  • ett barn eller ungdom är misstänkt för att ha begått ett brott

Är du intresserad av att bli familjehem?

Att öppna sitt hem för ett barn som behöver det, innebär hårt arbete men också mycket glädje och stimulans. I familjehem behövs därför ett stort hjärta, en varm famn och mycket kärlek.

Läs mer och skicka in din intresseanmälan

Sidan uppdaterad: 2018-05-22
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se