Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Barn- och familjeenheten 0-12 år

Barn- och familjeenheten ger stöd till barn 0-12 år och deras familjer. Enheten utreder och bedömer behovet av insatser. Insatserna syftar till att stärka föräldrarnas förmåga att leva upp till sitt föräldraansvar. Det finns även insatser direkt riktade till barn, både enskilt och i grupp. Arbetet sker utifrån ett nätverksorienterat synsätt.
Insatserna från Barn- och familjenheten är kostnadsfria.

Enheten ingriper för att skydda barn när risk finns att barn far illa. Så långt som möjligt ska detta ske med föräldrarnas samverkan.

Vi söker familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner

Alla barn har rätt att vara barn - även om deras föräldrar inte orkar! Vi vill komma i kontakt med dig som vill bli en värdefull extraförälder. Som familjehem, kontaktperson eller  kontaktfamilj kan du/ni finnas till för andras barn och deras föräldrar.

Läs mer om familjehem
Läs mer om kontaktperson och kontaktfamilj

Mer information

Medborgarservice 026 - 24 00 00