Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Boende för ensamkommande barn

Pangea är Sandviken kommuns verksamhet för ensamkommande barn och omfattar utslussverksamheten Nostra.

Kontakta oss

Nostra (utslussverksamhet)

Tel: 026-24 02 76
E-post: nostra.pangea@sandviken.se

Biträdande enhetschef: Rodin Hajo
026-240293
rodin.hajo@sandviken.se

Enhetschef för Pangea

Kristiina Stenberg 026-24 05 16
kristiina.stenberg@sandviken.se

Den dagliga verksamheten

Individuell planering

Stor vikt läggs vid den egna sociala planeringen med individuellt stöd, för att bygga upp en tillvaro som är hållbar även efter avslutat boende på Pangea. Planering av boende, sysselsättning och ekonomi utgör därför bärande inslag liksom motion, hälsa och fritid. Aktiviteter planeras gemensamt med de inskrivna utifrån deras individuella mål och förutsättningar. Pangea arrangerar gemensamma aktiviteter, men huvudsyftet är att i så hög utsträckning som möjligt skapa förutsättningar även för individuella aktiviteter för att således öka möjligheten till integration. Personalen arbetar tillsammans med ungdomen utifrån en individuell genomförandeplan. Man arbetar utifrån stora som små mål allt för att hjälpa ungdomen att dels utvecklas och dels att integreras i det svenska samhället.

Klara sig själv

På Pangea erbjuds ungdomarna stöd i praktiska kunskaper såsom inköp, matlagning, städning och mycket mera. Vidare bjuds regelbundet föreläsare in och ungdomarna får gå på studiebesök för att utöka kunskapen om samhällets uppbyggnad och de rättigheter och skyldigheter som finns i Sverige. Målet i slutändan för alla inblandade är att ungdomen ska ha den kunskapen att kunna klara sig själv.

Rutiner

Personalen på Pangea arbetar för att skapa fasta rutiner för ungdomarna och förutsättningar för en givande vardag genom samtal, aktiviteter och diskussioner. Viktiga möten och händelser planeras för varje vecka och ibland även för längre tidsperioder. Grunden för ungdomarna är en daglig sysselsättning, vanligtvis studier samt övriga aktiviteter såsom idrott, läxläsning och umgänge med personal, andra boende samt övrigt nätverk. På Pangea hålls bland annat husmöten där ungdomarna kan ge personalen förslag och synpunkter vad de själva tycker är bra och vad som kan utvecklas. Tolk används vid behov.

Personalbemanning

I dagsläget arbetar fyra integrationsvägledare, en biträdande enhetschef tillika föreståndare samt en enhetschef inom verksamheten. Personalen finns tillgänglig måndag-fredag 8-21.30, lördag stängd och söndag 13-21.

Vidare finns även socialsekreterare direkt knutna till de ensamkommande barn som anvisats till kommunen, men de hör organisatoriskt till Ungdomsenheten.

Underlätta och integrera

Verksamhetens mål är ”att utifrån varje individs särskilda förutsättningar skapa trygghet och erbjuda möjlighet till en positiv utveckling och framtid”.

Sidan uppdaterad: 2019-11-11
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se