Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Den dagliga verksamheten

Individuell planering

Stor vikt läggs vid den egna sociala planeringen med individuellt stöd, för att bygga upp en tillvaro som är hållbar även efter avslutat boende på Pangea. Planering av boende, sysselsättning och ekonomi utgör därför bärande inslag liksom motion, hälsa och fritid. Aktiviteter planeras gemensamt med de inskrivna utifrån deras individuella mål och förutsättningar. Pangea arrangerar gemensamma aktiviteter, men huvudsyftet är att i så hög utsträckning som möjligt skapa förutsättningar även för individuella aktiviteter för att således öka möjligheten till integration. Personalen arbetar tillsammans med ungdomen utifrån en individuell genomförandeplan som görs i samråd med ungdomens gode man/särskilt förordnade vårdnadshavare samt ansvarig socialsekreterare. Man arbetar utifrån stora som små mål allt för att hjälpa ungdomen att dels utvecklas och dels att integreras i det svenska samhället.

Klara sig själv

På Pangea erbjuds ungdomarna stöd i praktiska kunskaper såsom inköp, matlagning, städning och mycket mera. Vidare bjuds regelbundet föreläsare in och ungdomarna får gå på studiebesök för att utöka kunskapen om samhällets uppbyggnad och de rättigheter och skyldigheter som finns i Sverige. Målet i slutändan för alla inblandade är att ungdomen skall ha den kunskapen att kunna klara sig själva oavsett om han har PUT (permanent uppehållstillstånd) och ges möjlighet att stanna i Sverige eller om de skall lämna landet.

Rutiner

Personalen på Pangea arbetar för att skapa fasta rutiner för ungdomarna och förutsättningar för en givande vardag genom samtal, aktiviteter och diskussioner.  Viktiga möten och händelser planeras för varje vecka och ibland även för längre tidsperioder. Grunden för ungdomarna är en daglig sysselsättning, vanligtivs studier samt övriga aktiviteter såsom idrott, läxläsning och umgänge med personal, andra boende samt övrigt nätverk. På Pangea hålls bland annat husmöten där ungdomarna genom tolk kan ge personalen förslag och synpunkter vad de själva tycker är bra och vad som kan utvecklas.

Sidan uppdaterad: 2018-08-08
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se