Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Verksamhetsbeskrivning

Pangea är Sandvikens kommuns verksamhet för mottagande av ensamkommande barn/ungdomar och tar enligt avtal med Migrationsverket emot flickor och pojkar i åldrarna 15-17 år. Både asylsökande ungdomar samt ungdomar med uppehållstillstånd bor inom verksamheten. Migrationsverket anvisar de asylsökande till boendet där syftet är att de skall få ett tryggt boende i väntan på besked om uppehållstillstånd. Om ungdomarna får permanent uppehållstillstånd bor de kvar inom verksamheten och slussas successivt ut i samhället. Huvudparten av ungdomarna flyttar efter utskrivning från hvb-verksamheten till Pangeas utslussverksamhet, Nostra.

Pangea har sedan 2008 drivit hvb-verksamheten Mondo och i april 2015 öppnades även det nya boendet Primus. Under våren 2016 genomfördes en omfattande expansion då boendena Alfa, Omega och Nova öppnades. Totalt har Pangeas verksamhet kapacitet att ta emot 80 flickor och pojkar, i både lägenhetsboende och korridorsboende.

Personalbemanning

I dagsläget arbetar 61 behandlingsassistenter, fem boendesamordnare, en behandlingssamordnare, fyra köks-- och hushållsansvariga, en chaufför, fyra biträdande enhetschefer tillika föreståndare samt en enhetschef inom verksamheten. Vidare finns även socialsekreterare direkt knutna till de ensamkommande barn som anvisats till kommunen, men de hör organisatoriskt till ungdomsenheten. Personalen finns tillgänglig för ungdomarna dygnet runt.

Underlätta och integrera

Verksamhetens mål är ”att utifrån varje individs särskilda förutsättningar skapa trygghet och erbjuda möjlighet till en positiv utveckling och framtid”. Ungdomarna går i skola inom Sandvikens kommun, på Bessemerskolans introduktionsprogram (http://www.sandvikensgymnasieskola.se) alternativt inom grundskolan.

Samarbetspartners

  • BUP - Barn- och ungdomspsykiatrin
  • GFTE - Gävle traumaenheten

Sidan uppdaterad: 2018-08-08
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se