Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Verksamheter för hjälp och stöd

För dig som bor i Sandvikens kommun finns flera olika verksamheter som kan hjälpa dig om du känner att du inte mår bra.

Individ- och familjeomsorg - Socialtjänsten

Genom socialtjänsten kan du som barn, ungdom eller förälder få stöd på olika sätt. Vi erbjuder till exempel samtaloch rådgivning.
Kontaktinformation - Individ- och familjeomsorg

Elevhälsan inom skolan​

Elevhälsan är en verksamhet inom skolan som erbjuder medicinsk, psykologisk, social och specialpedagogisk kompetens. Du kommer i kontakt med elevhälsan via barnets skola.
Information - elevhälsan

Ringblomman – för familjer med barn 0-21 år

Den ideella föreningen Ringblomman i Sandviken kan erbjuda familjer med barn 0-21 år i Sandvikens kommun stöd i form av föräldrasamtal, barn/ungdomssamtal, lekarbete, barn och ungdomspsykoterapi och praktisk vägledning, stöd i kontakter med myndigheter med mera.

Du som är förälder/vårdnadshavare är välkommen att kontakta oss. Verksamheten är kostnadsfri.
Information och kontakt Ringblomman Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

St Lukas – för barn/unga upp till 26 år och deras familjer

Ingen fundering eller oro är för liten eller för stor för att du ska behöva gå ensam med den, det kan hjälpa att få prata med en vuxen. Även Du/ni som är förälder eller annan vuxen och känner oro för ditt barn/ungdom, kan ringa för rådgivning. Vi som finns på mottagningen är alla legitimerade psykoterapeuter. Vi tar emot dig eller din familj till en låg kostnad.

Mottagningstelefon 070-635 0866
Sankt Lukas hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sjukvårdsrådgivningen 

Dygnet runt kan du ringa sjukvårdsrådgivningen för att få rådgivning av en sjuksköterska om var du i första hand bör vända dig.

Telefon 1177 Mer information: sjukvårdsrådgivningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Barn- och familjehälsa, ungdomsmottagning och barn- och ungdomspsykiatri

Barn och unga, vårdnadshavare, gravida och blivande föräldrar som upplever psykisk ohälsa i barn-, ungdoms- och familjerelaterade frågor kan ringa ett och samma nummer när de söker vård för första gången. I första telefonsamtalet guidas du som patient eller vårdnadshavare direkt i telefon till rätt vårdnivå och får vid behov tid för besök.

Rådgivning/tidsbokning: 0771-44 55 00

Hälsocentraler

Du som känner ångest, oro och nedstämdhet kan också vända dig till din hälsocentral.
Kontaktinformation - hälsocentraler Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ungdomsmottagningen i Sandviken

Du som är mellan 13-23 år är välkommen att kontakta Ungdomsmottagningen om du vill prata med någon om hur du mår.
Kontaktinformation - Ungdomsmottagningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

UMO - Ungdomsmottagningen på nätet

UMO är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. På UMO kan du få svar och stöd när du känner dig nere.
UMO.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Barn och ungdomspsykatri (BUP)

På BUP tar man emot barn och ungdomar upp till 18 år med allvarliga psykiska problem. Man utreder, behandlar och ger stöd till barn och deras familjer.
Kontaktinfomation - BUP Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länsenheten för Ätstörningar

På webbplatsen ätstörning.se finns information kring ätstörning. Där hittar du också länkar för kontakt med Länsenheten för ätstörningar i Gävle. Ätstörning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Barnahus Gävleborg

Till Barnahus kommer barn mellan 0 och 18 år som misstänks ha blivit utsatt för misshandel eller sexuella övergrepp och är föremål för en brottsutredning.
Barnahus Gävleborg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Barn- och ungdomslinjen på Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

”Inspektionen för vård och omsorg, IVO är en myndighet som har tillsyn över verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta - LSS, socialtjänst och hälso- och sjukvård.

Barn och unga inom vård och omsorg kan vända sig till Ivos Barn- och ungdomslinje för att:

  • Fråga om sina rättigheter
  • Berätta om det som inte fungerar bra i socialtjänsten eller i hälso- och sjukvården

Barn och ungdomslinjen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.