Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Sandvikens Familjecenter

Sandvikens Familjecenter arbetar med rådgivande, stödjande och behandlande insatser till familjer. Vår uppgift är att ge stöd till föräldrar, barn och ungdomar upp till 19 år, för att familjesituationen skall fungera och målet att barnen mår bra under sin uppväxt och därmed utvecklas i positiv riktning.

Familjer kan ansöka om stöd eller hjälp via Barn- och familjeenheten eller Ungdomsenheten på Individ- och familjeomsorgsförvaltningen och efter utredning erbjudas t.ex.

  • familjesamtal
  • samtal enskilt eller i grupp
  • nätverksmöten
  • behandlingsinsatser och samtal för barn/ungdomar
  • familjestödjande insatser i hemmet

Du som förälder kan även på egen hand söka stöd direkt hos Sandvikens familjecenter. Efter en inledande och rådgörande telefonkontakt med mottagningen kan man då erbjudas upp till fem samtal med föräldrastödjande innehåll, så kallat korttidskontakt (serviceinsats). Samtalen kan handla om sådant som kan vara svårt som förälder. Tillsammans med erfarna familjebehandlare kan man resonera om metoder i uppfostran, konflikthantering i familjen, få ett bollplank kring föräldrarrollen, gränssättning, rådgöra kring barn och ungdomars utveckling eller vägledning för att återfå en bättre relation till sitt barn.

Insatserna från Sandvikens familjecenter är kostnadsfria.

Flera yrkeskompetenser

Familjecenter består av socionomer, förskolepedagoger, behandlingspedagoger, fritidspedagoger, beteendevetare som arbetar tillsammans för att stödja familjerna.

Kontakta oss

Förfrågan och ansökan om korttidskontakt sker via mottagningen.

Mottagning för ansökan om korttidskontakt
026-24 14 52
E-postadress: familjecenter@sandviken.se
Besöksadress: Läkarstigen 3 Sandviken

Mer information

Medborgarservice 026 - 24 00 00

Broschyrer på olika språk

Sidan uppdaterad: 2017-11-30
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se