Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Ungdomar utanför Göransson arena.

Fältverksamhet för barn och unga

Fältverksamheten i Sandvikens kommun arbetar förebyggande och samordnande. Verksamhetens syfte är att skapa så goda förutsättningar som möjligt för barn och ungdomar att utvecklas i positiv riktning, men även att de som behöver extra stöd ska få rätt hjälp i ett tidigare skede. Uppdraget handlar till stor del om att utveckla och effektivisera samverkan mellan redan befintliga aktörer.

Fältsamordnarna bedriver kvalificerat socialt arbete på fältet, med arbetsmetoder som skiljer sig från den traditionella formen av fältverksamhet. Förutom att finnas tillgängliga för kommunens unga, lägger verksamheten mycket fokus på ökad samverkan och mobilisering av befintliga resurser i barn och ungas nätverk och i samhället.

Bakgrund

I januari 2019 tog kommunstyrelsen beslut om att investera i barn och unga genom att starta upp en fältverksamhet med 4 fältsamordnare. Den 1 augusti 2019 startade verksamheten.

Kontakta fältverksamheten

Telefon: Medborgarservice 026-240000
E-post: faltverksamheten@sandviken.se

Sidan uppdaterad: 2019-08-22
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se