Familjehem

Socialtjänsten i Sandviken får ibland kontakt med barn och ungdomar med trassliga hemförhållanden. Dessa barn och ungdomar behöver ibland ett annat hem för en tid medan föräldrarna försöker reda upp sina svårigheter. Ibland bara någon vecka eller några månader. Ibland för flera år eller ibland ett hem för barnets hela uppväxt

För några finns möjlighet att flytta till släktingar eller andra närstående men det är inte alltid att det går. Då behövs en annan familj som vill ställa upp, ett familjehem.

Vad är ett familjehem?

Ett familjehem är vad som tidigare kallades fosterhem. Det betyder att man fungerar som förälder till någon annans barn. Vi ställer inte några formella krav vare sig på utbildning eller materiell standard.

I vår kommun behöver vi familjehem till enskilda barn och ungdomar och ibland till syskon. Som familjehemsföräldrar ansvarar man för barnets omvårdnad och fostran så länge som det bedöms vara nödvändigt.

Vad krävs för att bli familjehem?

Vi vill att familjehemmet ligger inom rimligt avstånd till Sandviken för att underlätta kontakten med barnets anhöriga och med socialtjänsten. Vi vill att det finns två vuxna i familjen, men det är inget absolut krav. Som vuxna ska ni vara trygga i er relation och ha en stabil social situation. Ni ska ha engagemang och utrymme att ta emot andras barn.

Det krävs tålamod och uthållighet samt att man förväntas stötta och hjälpa barnet till en positiv kontakt med sina föräldrar och övrigt nätverk. För detta krävs god förmåga att samarbeta med barnets föräldrar och anhöriga samt socialtjänsten.

För att vi ska veta att ni är den familj vi söker, så utreds alla blivande familjehem. Utredningen sker via intervjuer och vi tar även rutinmässigt in registerutdrag från Kronofogdemyndigheten, Polismyndigheten och socialtjänstens register. Vi önskar även ha referentutlåtande.

Ersättning till familjehemmet

Sandvikens kommun följer SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) rekommendationer om ersättningar till familjehemmen. Ni blir inte anställda men får ett så kallat arvoderingsuppdrag, där ersättningen för arbetet är ATP-grundande. Arvodesdelen är skattepliktig. Ni får också en ersättning för omkostnader, som beräknas utefter barnets behov.

Vilket stöd ger socialtjänsten?

Familjehemsvården följs upp av en socialsekreterare och en familjehemssekreterare via regelbunda besök i familjehemmet. Socialsekreteraren ansvarar för frågor om det placerade barnet och dess vårdnadshavare. Familjehemmet handleds av familje­hems­sekreterare, och i vissa fall erbjuds extern handledning.

Familjehemmet erbjuds utbildning utifrån vilken kompetens som krävs för uppdraget.

Funderar du på att bli familjehem?

Socialtjänsten behöver få kontakt med familjer som har tid, kraft och känslomässigt engagemang och vars resurser kan möta barnets behov.

Att öppna sitt hem för ett barn som behöver det, innebär hårt arbete men också mycket glädje och stimulans. I familjehem behövs därför ett stort hjärta, en varm famn och mycket kärlek.

Kontaktinformation

Familjehemssekreterare

Nås via Medborgarservice 026-24 00 00


Mer information

På webbplatsen "Min insats" kan du läsa mer om familjehem. mininsats.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.