Kontaktfamilj eller kontaktperson för barn och ungdomar

Sandvikens kommun behöver kontaktfamiljer och kontaktpersoner för barn och ungdomar.

Att vara kontaktperson eller kontaktfamilj innebär att för en kortare eller längre tid aktivt ställa upp och stödja en medmänniska eller en familj. Det kan röra sig om:

  • Föräldrar som behöver stöd i sin föräldraroll och/eller avlastning.
  • Barn och ungdomar som har svårigheter i hemmet, i skolan, på fritiden eller i kamratkretsen

Som kontaktfamilj tar du emot ett barn i ditt hem en till två helger i månaden.

Som kontaktperson träffar du en ungdom utanför ditt hem en eller flera gånger i veckan. 

Vem kan bli kontaktperson eller kontaktfamilj?

Det ställs inga krav på speciell utbildning eller erfarenhet för att vara kontaktperson eller kontaktfamilj. Du bör leva i en stabil social situation, vara intresserad av människor samt ha lätt för att knyta kontakter. Om det finns ett ömsesidigt intresse av samarbete görs en utredning av dig eller av din familj, i anslutning till utredningen tar vi rutinmässigt in registerutdrag från Kronofogdemyndigheten, Polismyndigheten och socialtjänstens register. Vi vill även ha referentutlåtande. Därefter förs du in i vårt kontaktmannaregister i väntan på ett uppdrag.

Ersättning

Du får en viss ersättning för ditt uppdrag, dels ett skattefritt belopp som ska täcka dina extra utgifter, dels ett arvode som beskattas. Sandvikens kommun följer SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) rekommendationer om ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner.

Vill du bli kontaktperson eller kontaktfamilj?

Om du är intresserad så kan du anmäla ditt intresse till Sandvikens kommun och familjehemsavdelningen.

Mer information

På webbplatsen "Min insats" kan du läsa mer om att vara kontaktperson eller kontaktfamilj. mininsats.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Medborgarservice 026 - 24 00 00

Servicedeklaration - Kontaktfamilj

Ansökan om kontaktfamilj

En kontaktfamilj är en vanlig familj som på kommunens uppdrag tar emot Ditt/Dina barn i sitt hem under någon/några helger i månaden. Syftet är att ge barnet stöd i sin sociala situation.

Ett beslut om kontaktfamilj är ett behovsprövat bistånd, vilket innebär att frågan ska utredas innan ett beslut kan fattas.

Vad kan du förvänta Dig av oss?

När Du ansöker om en kontaktfamilj hos oss ska Du vid första träffen få tydlig information om hur handläggningen går till. Du kommer också att få veta hur lång tid handläggningen förväntas ta innan Du kan få ett beslut.

Om Du beviljas en kontaktfamilj, kommer vi att sammanföra Dig med en lämplig kontaktfamilj så snart det är möjligt. En plan upprättas för hur kontakten ska se ut mellan Dig och Ditt/Dina barn och kontaktfamiljen.

Uppföljningen görs regelbundet minst en gång per halvår för att följa upp om syftet med insatsen uppfylls.

När målet med insatsen bedöms vara uppfyllt ska insatsen avslutas.

Vad förväntar vi oss av Dig?

Om Du inte kan komma till inbokade besök vill vi att Du i så god tid som möjligt avbokar besöket. Att Du följer den plan som upprättats. Att Du kontaktar oss; om Du inte längre har behov av insatsen eller av andra skäl vill avsluta den, om Din sociala situation har förändrats.

Servicedeklaration - Kontaktperson

Servicedeklaration - Ansökan om kontaktperson

En kontaktperson är en person som på olika sätt kan stödja och hjälpa Dig som ung invånare i Sandvikens kommun på olika sätt. Kontakten sker oftast på kvällar och/eller helger.

Syftet är att Du ska kunna få hjälp med saker som Du annars har svårt att klara av, eller att du exempelvis bara behöver berika ditt liv med en aktivare fritid. Ett beslut om kontaktperson är ett behovsprövat bistånd, vilket innebär att frågan ska utredas innan ett beslut kan fattas.

Vad kan du förvänta Dig av oss?

När Du ansöker om en kontaktperson hos oss ska Du vid första träffen få tydlig information om hur handläggningen går till. Du kommer också att få veta hur lång tid handläggningen förväntas ta innan Du kan få ett beslut.

Om Du beviljas en kontaktperson, kommer vi att sammanföra Dig med en lämplig kontaktperson så snart det är möjligt.

En plan upprättas för hur kontakten ska se ut mellan Dig och Din kontaktperson.

Uppföljningen görs regelbundet minst en gång var sjätte månad för att följa upp om syftet med insatsen uppfylls.

Vad förväntar vi oss av Dig?

Om Du inte kan komma till inbokade besök vill vi att Du i så god tid som möjligt avbokar besöket. Att Du följer den plan som upprättats. Att Du kontaktar oss om Du inte längre har behov av insatsen, eller av andra skäl vill avsluta den.