Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Servicedeklaration - Kontaktfamilj

Ansökan om kontaktfamilj

En kontaktfamilj är en vanlig familj som på kommunens uppdrag tar emot Ditt/Dina barn i sitt hem under någon/några helger i månaden. Syftet är att ge barnet stöd i sin sociala situation.

Ett beslut om kontaktfamilj är ett behovsprövat bistånd, vilket innebär att frågan ska utredas innan ett beslut kan fattas.

Vad kan du förvänta Dig av oss?

När Du ansöker om en kontaktfamilj hos oss ska Du vid första träffen få tydlig information om hur handläggningen går till. Du kommer också att få veta hur lång tid handläggningen förväntas ta innan Du kan få ett beslut.

Om Du beviljas en kontaktfamilj, kommer vi att sammanföra Dig med en lämplig kontaktfamilj så snart det är möjligt. En plan upprättas för hur kontakten ska se ut mellan Dig och Ditt/Dina barn och kontaktfamiljen.

Uppföljningen görs regelbundet minst en gång per halvår för att följa upp om syftet med insatsen uppfylls.

När målet med insatsen bedöms vara uppfyllt ska insatsen avslutas.

Vad förväntar vi oss av Dig?

Om Du inte kan komma till inbokade besök vill vi att Du i så god tid som möjligt avbokar besöket. Att Du följer den plan som upprättats. Att Du kontaktar oss; om Du inte längre har behov av insatsen eller av andra skäl vill avsluta den, om Din sociala situation har förändrats.

Mer information

Medborgarservice 026 - 24 00 00


Hittade du informationen du sökte?

Sidan uppdaterad: 2018-12-18
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se