Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Servicedeklaration - Kontaktperson

Servicedeklaration - Ansökan om kontaktperson

En kontaktperson är en person som på olika sätt kan stödja och hjälpa Dig som ung invånare i Sandvikens kommun på olika sätt. Kontakten sker oftast på kvällar och/eller helger.

Syftet är att Du ska kunna få hjälp med saker som Du annars har svårt att klara av, eller att du exempelvis bara behöver berika ditt liv med en aktivare fritid. Ett beslut om kontaktperson är ett behovsprövat bistånd, vilket innebär att frågan ska utredas innan ett beslut kan fattas.

Vad kan du förvänta Dig av oss?

När Du ansöker om en kontaktperson hos oss ska Du vid första träffen få tydlig information om hur handläggningen går till. Du kommer också att få veta hur lång tid handläggningen förväntas ta innan Du kan få ett beslut.

Om Du beviljas en kontaktperson, kommer vi att sammanföra Dig med en lämplig kontaktperson så snart det är möjligt.

En plan upprättas för hur kontakten ska se ut mellan Dig och Din kontaktperson.

Uppföljningen görs regelbundet minst en gång var sjätte månad för att följa upp om syftet med insatsen uppfylls.

Vad förväntar vi oss av Dig?

Om Du inte kan komma till inbokade besök vill vi att Du i så god tid som möjligt avbokar besöket. Att Du följer den plan som upprättats. Att Du kontaktar oss om Du inte längre har behov av insatsen, eller av andra skäl vill avsluta den.

Har du frågor kring kontaktpersoner för ungdomar hör gärna av dig till Ungdomsenheten,

Mer information

Medborgarservice 026 - 24 00 00

Hittade du informationen du sökte?

Sidan uppdaterad: 2018-11-08
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se