Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Familjestöd

Familjestödet erbjuder föräldrastöd i form av samtal, rådgivning och föräldragrupper.

På familjestödet finns två socionomer som arbetar stödjande kring frågor som rör föräldraskapet. Det kan gälla föräldrarollen, barnuppfostran, relationer, anknytning, vägledning eller andra funderingar kring föräldraskapet. Vi erbjuder även föräldragrupper i Trygghetscirkeln och ABC (alla barn i centrum). 

Samtalsstöd

Familjestöd erbjuder råd- och stödsamtal till dig som förälder. Samtalen är kostnadsfria. Vi skriver inga journaler och har tystnadsplikt. Vi samtalar om det du och din familj har behov av. Vi arbetar samverkande och kan hjälpa till att förmedla kontakt om det finns behov av stöd från andra verksamheter.

Tid bokas direkt med någon av socionomerna. Kontakt kan även förmedlas via din barnmorska, BVC-sköterska eller Öppna förskolans personal.

Föräldragrupper

Alla föräldrar kan behöva stöd i sitt föräldraskap. Det kan ibland vara svårt att förstå vad våra barns beteenden vill säga oss, vilka behov som barnet egentligen uttrycker. Kanske har ni som föräldrar fastnat i en negativ spiral med tjat och vill hitta nya sätt att kommunicera med ditt barn? Kanske behövs nya sätt att få mer tid till att umgås och ha roligt tillsammans? Kanske vill du som förälder hitta ett sätt att hantera stressiga vardagssituationer på?

Alla våra föräldragrupper syftar till att stärka relationerna i familjen, att lära oss att se våra barns behov och att skapa en mer positiv stämning i familjen.

Våra föräldragrupper är kostnadsfria och riktar sig till alla föräldrar eller andra viktiga vuxna i barns liv. Föräldragrupperna erbjuds dagtid och kvällstid i familjecentralens lokaler på Sandvikens sjukhus. Vi erbjuder också Trygghetscirkeln på Birgittagården i Kungsgården.

Vill du delta i en föräldragrupp - kontakta någon av socionomerna på familjestödet. Det går även att anmäla sig via barnmorska, BVC-sköterska eller Öppna förskolans personal.

Trygghetscirkeln

I Trygghetscirkelns föräldragrupp får du hjälp att utforska ditt barns behov och utveckla ditt föräldraskap genom att förstå sammanhang, relationer och dina egna känslor. Du får också lära dig mer om det viktiga samspelet mellan barn och förälder. Genom Trygghetscirkeln kan du hitta ett förhållningssätt i ditt föräldraskap som kan hjälpa ditt barn att känna trygghet och utveckla en god självkänsla. Trygghetscirkeln bygger på forskning om anknytning. Föräldragruppen omfattar sju tillfällen på ca 1,5 timme per gång.

Trygghetscirkeln

Trygghetscirkeln.

ABC (Alla barn i centrum)

ABC är ett forskningsbaserat föräldraprogram och riktar sig till föräldrar till barn som är ca 2-12 år. ABC består av fyra tillfällen på ca 2,5 timme per gång. ABC syftar till att påverka barns utveckling på ett positivt sätt. Målet är att familjerelationerna stärks och ger dig som förälder bättre förutsättningar att hantera utmanande vardagssituationer.

ABC-trappan

Teman för de fyra träffarna är Visa kärlek, Vara med, Visa vägen och Välja strider.

Kontaktinformation

Socionomer:
Josefin 026-24 21 78
Maria 026-24 09 04

Familjepedagog:
Marie-Louise 026-24 13 84

Medborgarservice 026-24 00 00