Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Sandvikens familjecentrals spädbarnsmassage

Spädbarnsmassagen innebär för barnet en stimulering av alla sinnen i samspel med förälder. Det är ögonkontakt, doft, närhet och småprat. Beröringssinnet stimuleras med fasta strykningar av mjuka varma händer. Detta får barnet att känna sig älskat, tryggt, sett och bekräftat.

Massagen är ett tillfälle att förstå, bemöta, respektera och besvara barnets kroppsspråk och signaler samt att öka sin medvetenhet om barnets ordlösa språk. Detta skapar trygghet, säkerhet, självförtroende och har en gynnsam inverkan på anknytningen till barnet.

Föräldrarna får möjlighet att träffa andra föräldrar med barn. Kursupplägget ger god tid för umgänge, samtal, diskussioner och erfarenhetsutbyte. Kursen i spädbarnsmassage blir indirekt en social arena för att skapa nya nätverk.

Massagegrupperna träffas vid sex tillfällen och anmälan görs genom BHV-sköterska eller Pia och Heléne på öppna förskolan. Pia och Heléne håller i massagegrupperna och är båda certifierade instruktörer i spädbarnsmassage.

Kontaktinformation

Pia, Heléne förskollärare
Telefon: 026-24 21 77

Sidan uppdaterad: 2019-11-06
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se