Sandvikens familjecentrals spädbarnsmassage

Spädbarnsmassagen innebär för barnet en stimulering av alla sinnen i samspel med förälder. Det är ögonkontakt, doft, närhet och småprat. Beröringssinnet stimuleras med fasta strykningar av mjuka varma händer. Detta får barnet att känna sig älskat, tryggt, sett och bekräftat.

Massagen är ett tillfälle att förstå, bemöta, respektera och besvara barnets kroppsspråk och signaler samt att öka sin medvetenhet om barnets ordlösa språk. Detta skapar trygghet, säkerhet, självförtroende och har en gynnsam inverkan på anknytningen till barnet.

Föräldrarna får möjlighet att träffa andra föräldrar med barn. Kursupplägget ger god tid för umgänge, samtal, diskussioner och erfarenhetsutbyte. Kursen i spädbarnsmassage blir indirekt en social arena för att skapa nya nätverk.

Massagegrupperna träffas vid sex tillfällen och anmälan görs genom BHV-sköterska eller Pia och Heléne på öppna förskolan. Pia och Heléne håller i massagegrupperna och är båda certifierade instruktörer i spädbarnsmassage.

Digitala babymassagegrupper

Under coronapandemin erbjuder öppna förskolan digital babymassage.

Vi träffas via nätet fem gånger á 45 minuter där både praktiska och teoretiska moment ingår. Vi använder oss av Officeprogrammet Teams.

Onsdagar kl.09.00 eller kl.10.30 med rullande gruppstarter var sjätte vecka.

För anmälan och mer information mejla helene.kingdahl@edu.sandviken.se

Kontaktinformation

Pia, Heléne förskollärare
Telefon: 026-24 21 77