Storviks Familjecentral

En familjecentral är en mötesplats för barnfamiljer. Här finns flera verksamheter och tjänster samlade och olika yrkeskategorier arbetar tillsammans. Här samverkar den allmänna mödra- och barnhälsovården med den öppna förskolan och en förebyggande individ- och familjeomsorg (socialtjänst) samt Ovansjö församling. Grundtanken med familjecentraler är att bättre uttnyttja samhällets resurser för att ge fler barn en god start i livet

I Storvik finns familjecentralen på Tingsgatan 8, övervåningen i gamla tingshuset och erbjuder:

BVC, barnhälsovård

Distriktssköterska Solveig Carlsson, 0290-340 49 
Distrikssköterska Maria Elg, 0290-340 48

Familjestöd

Familjestödjande socionom 026-24 00 00

Diakon Susanne Karlsson, 072-506 78 30

Barnmorskemottagningen

026-53 14 60

Öppen förskola

Storviks öppna förskola

Aktuellt

Vi öppnar för uteverksamhet och parklek från tisdag 1/6 -21

Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer följs och planeringen kan komma att ändras.

Öppna förskolan har stängt under perioden 28/6 - 9/8 2021.

Följ vårt instagramkonto för aktuell information @familjecentralenstorvik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppna förskolan

  • är en träffpunkt för föräldrar med förskolebarn
  • ger tillfälle och möjlighet till skapande aktiviteter
  • ger gemensamhetskänsla genom sång och musik
  • ger tillfälle för föräldrar att utbyta erfarenheter av barn och barnuppfostran.
  • skapar intresse och väcker engagemang i samhällsfrågor

Öppna förskolan ingår i familjecentralen tillsammans med mödravårdscentralen, barnavårdscentralen, förebyggande socialtjänst och kyrkan.

Detaljerad planering finns i information på dörren eller via telefon

Kontaktinformation

Öppna förskolan Storvik
Tingsgatan 8
812 30 Storvik

0290-335 36, 070-295 56 73
Anette Holmberg, förskollärare

Rektor: Johanna Edman Olsson
026-24 07 17
johanna.edman.olsson@edu.sandviken.se