Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Ungdomsenheten 13-20 år

Ungdomsenheten vänder sig till ungdomar 13 - 20 år och deras familjer som riskerar eller påbörjat en negativ livsutveckling. Enheten utreder och bedömer behovet av insatser inom ramen för socialtjänsten.

Ungdomsenheten verkar för att ungdomar ska kunna växa upp under trygga förhållanden samt att ungdomar som riskerar att utvecklas ogynnsamt får det stöd de behöver.

Insatserna från Ungdomsenheten är inte belagda med några avgifter.

Ungdomsenhetens huvuduppgifter är:

  • utredande, behandlande och åtgärdsinriktad verksamhet som i huvudsak är individinriktad, men som ofta också omfattar individens nätverk.
  • grupporienterat arbete med fokus på utsatta grupper av ungdomar som på olika sätt uppmärksammats befinna sig i riskzon för fortsatt negativ utveckling
  • fokusering på narkotikamissbruk av alla slag

Mer information

Medborgarservice 026 -24 00 00