Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Våld och utsatthet

Med våld i nära relationer menas våld där den som utsätts är eller har varit gift, sambo eller särbo med den andre, eller har barn tillsammans med denne.

Det kan också vara att man utsätts för våld av föräldrar, syskon eller andra släktingar när det gäller heder, så kallat hedersrelaterat våld.

Barn och unga som har varit med om våldsbrott har rätt att få information. Brottsoffermyndigheten har på uppdrag av regeringen tagit fram information om olika typer av brott och om var man kan få hjälp.

Om du som barn är utsatt för våldsbrott

Det är viktigt att få hjälp och stöd om du som barn eller ungdom utsatts för våld och övergrepp. Här kan du få mer information om vart du kan vända dig.
Mer om våld och övergrepp för dig som är barn eller ungdom

Sidan uppdaterad: 2020-10-14
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se