Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Styrande lagar, riktlinjer och kvalitet

Här nedan följer länkar till lagar och andra riktlinjer som styr Individ- och familjeomsorgsförvaltningens verksamhet som rör barn, unga och vuxna.

Socialstyrelsen

Kvalitetsmätningar och rapporter

Individ- och familjeomsorgen, IFO, arbetar ständigt med att förbättra kvaliteten i verksamheterna och detta görs utifrån resultat från brukarenkäter eller andra uppföljningar och utvärderingar av verksamheterna. Vi har en ambition att öka kunskapen om brukarnas behov för att kunna utveckla och anpassa verksamheten.
Vi publicerar resultaten i kvalitetsrapporter, som omfattar brukarenkäter, verksam­hetsrapporter eller Forsknings- och utvecklingsrapporter (FOU).

Brukarenkät 2015:
Kvalitetsrapport 2015;2PDF (pdf, 583.5 kB)

Aktualiseringar till socialtjänsten, barn och unga, helåret 2014 samt jämförelse med perioden 2009 - 2013.
FOUrapport 2015;02PDF (pdf, 1.9 MB)

Analys av försörjningsstödets utveckling. Jämförelse helår 2013 - 2014.
Verksamhetsrapport 2015;02PDF (pdf, 373.5 kB)

Hittade du informationen du sökte?

Sidan uppdaterad: 2017-11-23
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se