Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Synpunkter

Vi i Sandvikens kommun vill ge bra hjälp och service. Du är välkommen att lämna dina synpunkter oavsett om det är beröm eller klagomål. Dina synpunkter är viktiga för oss.

Vad är bra, vad behöver förändras och förbättras?

Du kan ringa, skicka brev, svara här på vår hemsida eller använda den broschyr som finns ute i kommunens verksamheter. Dina synpunkter kommer att registreras, sammanställas och användas som en del i vårt arbete att förbättra kommunens service.

Synpunkter registreras som allmänna handlingar. Dessa finns tillgängliga för allmänheten i kommunens diarium. Uppgifterna i synpunkterna kan omfattas av sekretess och tystnadsplikt enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Talar du om ditt namn och adress eller din e-postadress så skickar vi ett svar på din synpunkt till dig Väljer du att vara anonym måste du själv kontakta ansvarig chef för att få veta vad som händer i frågan. När vi registrerat ditt namn och övriga uppgifter om dig gäller personuppgiftslagen.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre!

Lämna din synpunkt, beröm eller klagomål på verksamheten

Fyll i nedanstående formulär så sänds dina synpunkter till den förvaltning som handlägger verksamheten.Kontaktuppgifter
Om du vill få ett svar på din synpunkt måste du fylla i ditt namn och dina kontaktuppgifter. Vill du däremot vara anonym ska du inte fylla i dina uppgifter.
User information
Tidigare inkomna synpunkter

Inkomna synpunkter

Om du är intresserad av vilka synpunkter som har kommit till Sandvikens kommun kan du söka i vårt diarium. Skriv in synpunkt på raden för fritext så visas tidigare registrerade synpunkter.

Sök i Sandvikens kommuns diarium

Fördelning av inkomna Synpunkter

Under 2016 har totalt 237 synpunkter kommit till Sandvikens kommun. Synpunkterna fördelas utifrån respektive förvaltnings verksamhetsområde enligt följande tabell:

Kommunstyrelseförvaltningen

54

Kunskapsförvaltningen

77

Kultur- och fritidsförvaltningen

17

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen

1

Omsorgsförvaltningen

23

Arbetslivsförvaltningen

5

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning

60

 

Klagomål till andra tillsynsmyndigheter

Om du inte är nöjd med kommunens hantering av ditt klagomål eller om du tycker att det är allvarliga brister i en verksamhet finns det inom vissa verksamhetsområden andra tillsynsmyndigheter som du kan vända dig till.

Exempel på andra tillsynsmyndigheter

Justitieombudsmannen (JO)

Du kan klaga hos Justitieombudsmannen om du anser att du själv eller någon annan blivit felaktigt behandlad av en myndighet eller tjänsteman vid handläggning av ett ärende. Att du klagar hos Justitieombudsmannen betyder inte att du också överklagar beslutet.
Läs om JO-anmälan på Justitieombudsmannens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Patientnämnden

Om du inte är nöjd med den vård som du fått av läkare, sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast så råder vi dig till att, i första hand prata med den person som har medverkat i behandlingen.

Blir problemet ändå inte löst kan du eller någon närstående kontakta patientnämnden i Region Gävleborg. Nämnden är ett politiskt sammansatt fristående organ inom hälso- och sjukvården. Dess uppgift är att informera om patientens rättigheter, utreda händelser och föreslå lösningar vid konflikter. Nämnden är rådgivande och har inga disciplinära befogenheter.

De kan också hjälpa dig med ansökningar som gäller patientförsäkring och läkemedelsförsäkring om du skadats i samband med undersökning eller behandling inom hälso- och sjukvård samt tandvård och läkemedel.

Patientnämndens kansli 026-15 65 53
Information om Patientnämnden på Region Gävleborgs webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Inspektionen för vård och omsorg ansvarar för tillsyn över hälso- och sjukvård, hälso- och sjukvårdspersonal, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Läs om Inspektionen för vård och omsorglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skolinspektionen

Skolinspektionen är en statlig myndighet som har tillsynsansvar för skola, vuxenutbildning, fritidshem, förskola och annan pedagogisk verksamhet.
Läs om Anmälningar till Skolinspektionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad: 2018-02-13
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se