Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Översiktsplan för Sandvikens kommun 2030

Nu pågår arbetet med att ta fram en ny översiktsplan. Tack för de över 600 synpunkterna som kom in under samrådsfasen mellan 18 december 2017 - 31 mars 2018!

Vi har tagit ta del av alla synpunkter och bearbetat översiktsplanen utifrån dessa. Du kan läsa mer om resultatet av samrådet och vårt ställningstagande till framförda synpunkter i samrådsredogörelsen. Det bearbetade planförslaget ställs nu ut till och med den 2 september.

Översiktsplanen illustrerar i stora drag hur vår framtida livsmiljö i Sandviken kan komma att se ut. Översiktsplanen är ett viktigt instrument där vi redovisar inriktningen för utveckling av stads- och landsbygd i vår kommun.

Översiktsplanen är nu i samrådsskedet Granskning
Processen vid samråd.

Översiktsplanen är nu i granskningsskedet.

Ta del av material 
Lämna dina synpunkter

Översiktsplan - vägledande men inte bindande

Översiktsplanen är vägledande men inte bindande och därmed inte helt styrande när projekt eller planer ska genomföras.

Det är först vid prövningen av detaljplaner/områdesbestämmelser, bygglov/marklov eller andra beslut enligt till exempel miljöbalken eller väglagen som den slutliga avvägningen mellan enskilda och allmänna intressen görs.

Läs mer om vad en översiktsplan är

Tre viktiga funktioner

Översiktsplanen innehåller tre viktiga funktioner:

  1. En vision för kommunens framtida utveckling som tas fram i dialog med allmänheten
  2. Vägledning för kommunens och andra myndigheters beslut om mark- och vattenanvändningen
  3. En dialog mellan kommunen och staten om de allmänna intressenas innebörd, avgränsning och tillgodoseende

Sidan uppdaterad: 2018-06-26
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se