Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Registerutdrag

En ansökan om registerutdrag skall göras skriftligen och vara undertecknad av den sökande själv. Det innebär att ansökan måste göras på papper.

En ansökan om registerutdrag kan se ut så här:

------------------------------------------------------
Till
(Myndighet, företag, organisation)

Härmed ansöker jag om information enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204).

(Ort och datum)

(Namnteckning)
(Namnförtydligande, personnummer och adress)
-------------------------------------------------------

Ansökan om registerutdrag från Sandvikens kommun ska skickas till respektive nämnd på adressen
811 80 SANDVIKEN

Sidan uppdaterad: 2016-02-14
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se