Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Kunnaliset esikoulut

Sandvikenin esikouluissa pääosissa ovat LAPSET Esikoulussa on

  • hauskaa
  • mukavaa
  • jännittävää

Me kuuntelemme toisiamme ja opimme toisiltamme

Tutkimme yhdessä sitä mikä on ja mikä tulee

Me olemme tulevaisuus!

Me vaikutamme ja muodostamme tulevaisuuden – esikoulun strategia 2012‒2015

Tiedämme tulevaisuudesta ainoastaan sen, että se eroaa nykyisestä, ja että tämän päivän lapset ovat silloin pääosissa. Tuntemattoman tulevaisuuden kohtaamiseksi vaaditaan monia eri pätevyyksiä, kuten taitoa

reflektoida 

kommunikoida 

tehdä yhteistyötä 

ottaa vastuuta  

tehdä aloitteita 

olla joustava

olla aktiivinen   

ratkaista ongelmia

ajatella kriittisesti 

olla luova

UNESCO julisti vuodet 2005‒2014 ”Kestävän kehityksen vuosikymmeneksi” pitkän aikavälin globaalisessa tulevaisuusperspektiivissä, jossa taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristöön liittyvät kysymykset integroidaan yhdeksi kokonaisuudeksi. Tämän määritelmän mukaan kestävässä kehityksessä on kyse ihmisoikeuksien, demokratian, tasa-arvon ja samanarvoisuuden sekä luonto- ja ympäristöajattelun kehittämisestä.

Lasten on varhain opittava ymmärtämään ja käsittelemään näitä kysymyksiä. Tutkimusten mukaan lasten mieli on vastaanottavaisin 0‒5 ikävuoden välillä. Esikoulun ja sen opettajien on oltava ajan tasalla yhteiskunnallisista muutoksista voidakseen opastaa lapsia heidän oppimisessaan ja lisätä lasten mahdollisuuksia saavuttaa hyvä elämänlaatu ja tulla vastuuntuntoisiksi kansalaisiksi, jotka pystyvät vastaamaan tulevaisuuden vaatimuksiin ja odotuksiin.

Tarkennettu opetustehtävä vaatii päteviä, tulevaisuuteen suuntautuneita ja uteliaita esikoulunopettajia, joilla on tieteellinen suhtautumistapa yhdistettynä todistettuun kokemukseen.

Kestävä kehitys edellyttää, että kaikki ihmiset haluavat ja osaavat ajatella, oppia ja ilmaista itseään monilla eri tavoilla.

Esikoulunopettajien ja lastenhoitajien ajankohtainen ammattipätevyyden kehitys

Kielijuna

Esikoulussa panostetaan lasten kielen kehitykseen. Lapsia houkutellaan tutkimaan kieltä muun muassa laulun ja leikin avulla.  Tutkimusten mukaan järjestelmällinen panostus esimerkiksi kielileikkien muodossa helpottaa myöhemmin lasten lukemisen kirjoittamisen oppimista, ja ennaltaehkäisee lukivaikeuksia.

AKK ‒ Vaihtoehtoinen ja täydentävä kommunikointi (alternativ och kompletterande kommunikation)

Verkosto, jonka tarkoituksen on kehittää esikouluopettajien/lastenhoitajien kompetenssia AKK:n suhteen, ja siten tukea lapsia, jotka tarvitsevat täydentävää kommunikaatiota.

Ipadverkosto

iPad on houkutteleva, hauska ja opettavainen pedagoginen työkalu. Sen avulla kaikkia lapsia haastetaan heidän oman tasonsa mukaisesti, mikä on täysin yhdenmukaista esikoulun tehtävän kanssa, eli että oppimisen lähtökohtana on jokainen lapsi itse ja että oppimisen tulee olla hauskaa.

NTA – Luonto ja tekniikka kaikille (natur och teknik för alla)

NTA tukee lasten ja nuorten oppimista biologian, fysiikan, kemian, tekniikan ja matematiikan alalla, mutta se vaikuttaa epäsuorasti myös muihin aineisiin. NTA perustuu siihen, että oppilaat esittävät kysymyksiä, etsivät vastauksia, tutkivat, pohtivat keskenään, tutkivat vielä lisää, ja dokumentoivat työtään ja tuloksiaan.
Sidan uppdaterad: 2015-03-13
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se