Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00

Felanmälan

Här finns information om hur du gör en felanmälan inom olika områden.

Bostäder - Sandvikenhus AB

Felanmälan för hyresgäster hos Sandvikenhus Felanmälan - sandvikenhus.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Elnät, strömavbrott

Beroende av var du bor finns det olika nätägare som du ska kontakta vid strömavbrott.

Sandviken Energi Elnät AB

Felanmälan - Sandviken Energi ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Årsunda kraft och belysningsförening

Årsunda kraft och belysningsföreninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vattenfall

Strömavbrott - Vattenfalllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fjärrvärme

Fjärrvärmekunder hos Sandviken Energi AB
Felanmälan - Sandvikenenergi ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gatubelysning

Felanmälan av gatubelysning i Sandvikens centralort och Storvik.
Felanmälan gatubelysning - Sandviken Energi ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fel och brister på europavägar, riksvägar och länsvägar ska anmälas till Trafikverket.
Så sköter vi vägar - Trafikverket länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gäller felanmälan vägar som ägs av vägföreningar sker anmälan direkt till den förening som ansvarar för vägen.

Gator och vägar

Vid fel på allmänna gatunätet, belysning och vinterväghållning i Sandvikens centralort och Storvik ska felanmälan ske till Sandviken Energi AB.

Felanmälan - Sandviken Energi ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fel och brister på europavägar, riksvägar och länsvägar ska anmälas till Trafikverket.
Så sköter vi vägar - Trafikverket länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gäller felanmälan vägar som ägs av vägföreningar sker anmälan direkt till den förening som ansvarar för vägen.

Klotter

Upptäcker du klotter på en kommunal fastighet kan du anmäla det. Anmäl klotter

Nedskräpning

Här finns information om hur du anmäler nedskräpning. Anmäl nedskräpninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Potthål och vägskador

Ett potthål i en belagd väg innebär en skada där vägbeläggningen brutits sönder så att ett hål bildats.

Anmäl potthål inom Sandvikens centralort och Storvik - Sandviken Energilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fel och brister på europavägar, riksvägar och länsvägar ska anmälas till Trafikverket.
Så sköter vi vägar - Trafikverket länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gäller felanmälan vägar som ägs av vägföreningar sker anmälan direkt till den förening som ansvarar för vägen.

Snöröjning och plogning

Vid fel på vinterväghållning i Sandvikens centralort och Storvik ska felanmälan ske till Sandviken Energi AB.

Felanmälan - Sandviken Energi ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fel och brister på europavägar, riksvägar och länsvägar ska anmälas till Trafikverket.
Så sköter vi vägar - Trafikverket länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gäller felanmälan vägar som ägs av vägföreningar sker anmälan direkt till den förening som ansvarar för vägen.

Träd som bör fällas

Anmäl träd som utgör en skaderisk och bör tas ned. Trädfällning

Vatten och avlopp

Vid fel på vatten- och avloppsledningar, kontakta Sandviken Energi AB.
Felanmälan - Sandvikenenergi ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Övrigt

För felanmälan av annan service som kommunen ansvarar för, kontakta Medborgarservice för mer information.

Du når oss mellan 8-16 alla helgfria vardagar via

Medborgarservice

Sidan uppdaterad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se