Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Gator och snöröjning

Sandviken Energi AB ombesörjer väghållning i Sandvikens centralort och Storvik samt gatubelysning i hela kommunen. Ansvaret omfattar ca 14,7 mil gata och 3,9 mil cykelvägar. Sandvikenhus ansvarar för 2,5 mil parkcykelvägar.

Underhåll, snöröjning, sandning m.m.

Sandviken Energi AB ansvarar för underhåll av gator och cykelvägar inom väghållningsområdet, såväl vinter som sommar.
Renhållning och snöröjning - Sandviken Energi ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fastighetsägare ansvarar själva för renhållning av gångbana utanför sin fastighet. Där det inte finns gångbana omfattar renhållningsskyldigheten ett utrymme på 1 meter från tomtgräns. Grenar som hänger ut från tomt och hindrar t.ex. sopmaskin eller snöplog måste sågas ner.
Regler för åläggande om gångbanerenhållning m.m.öppnas i nytt fönster

Mer information om du behöver hämta grus för att sanda din uppfart hittar du på Sandviken Energi.se.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Datumparkering gäller för att underlätta renhållning av gatorna.
Information om datumparkering

Trafikverket sköter det statliga vägnätet, de stora vägarna som förbinder orter. Det är europavägarna, riksvägarna och länsvägarna.
Så sköter vi vägar - Trafikverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

I vissa områden är det en vägförening eller privatpersoner som ansvarar för underhållet av vägarna och kan då anlita olika entreprenörer för att utföra plogning, sandning och övrigt underhåll.  

Belysning av gator

Sandviken Energi AB ansvarar för gatubelysningen inom väghållningsområdet i Sandvikens kommun. På det statliga vägnätet ansvarar Trafikverket för belysningen.
Gatubelysning - Sandviken Energilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Så sköter vi vägar - Trafikverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sandupptagning och barmarksrenhållning

Under våren, så snart vädret tillåter, påbörjar Sandviken Energi sandupptagningen från körbanorna i Sandviken och Storvik. Om du sopar din gångbana eller motsvarande utrymme utanför din fastighet innan maskinerna kommer, får du sopa ut sanden i körbanan och vi svarar för borttransporten. Varje vår informerar Sandviken Energi på sin hemsida, sandvikenenergi.se, om vilken vecka sandupptagningen påbörjas.

Barmarksrenhållning

Gatorna inom Sandvikens kommuns väghållningsområde städas kontinuerligt.
Gaturenhållning - Sandviken Energi ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Felanmälan

Vid fel på allmänna gatunätet, belysning och vinterväghållning i Sandvikens centralort och Storvik ska felanmälan ske till Sandviken Energi AB.
Felanmälan - Kundtjänst Sandviken Energi ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fel och brister på europavägar, riksvägar och länsvägar ska anmälas till Trafikverket.
Så sköter vi vägar - Trafikverket länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gäller felanmälan vägar som ägs av vägföreningar sker anmälan direkt till den förening som ansvarar för vägen.

Sidan uppdaterad: 2019-09-19
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se