Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Översyn av hastighetsgränser

En översyn av hastigheterna i Hammarby, Jäderfors, Järbo, Kungsgården, Storvik, Årsunda, Åshammar och Österfärnebo har genomförts. Analysen genomfördes utifrån den handbok som kallas Rätt Fart i Staden, med utgångspunkt i anpassning till förhållandena på platsen och möjligheten att även besluta de jämna hastighetsstegen 40, 60 och 80 km/h utöver dagens 30, 50 och 70 km/h. Syftet med att anpassa hastigheten på gator och vägar är att skapa en attraktivare kommun för människors möte, liv och rörelse. I bostadsområden, vid skolor, i centrum och där det förekommer blandtrafik planeras de oskyddade trafikanterna prioriteras. Översynen gäller tättbebyggt område där kommunen formellt beslutar om hastighet oavsett väghållare.

Förslag på nya hastighetsgränser

Det är viktigt att processen sker i samråd med berörda väghållare och allmänhet. Ett informationsbrev skickades till berörda väghållare när projektet påbörjades. Nu finns ett förslag framtaget som redovisas här på webbplatsen.
Se förslaget

Den 24 juni 2015 hölls ett samrådsmöte där både vägföreningar och allmänheten kunde dela med sig av sina synpunkter.

Fortsatt dialog kommer att ske med Trafikverket och andra berörda.

Hittade du informationen du sökte?

Sidan uppdaterad: 2018-06-08
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se