Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Bakgrund till hastighetsplanen

Våra tidigare hastighetsgränser har gällt sedan 1971 utanför tättbebyggt område och sedan 1955 inom tättbebyggt område.

Arbetet med hastighetsöversyn och förändringar av hastigheter är ett steg i att successivt anpassa hastighetsgränserna efter vägarnas säkerhetsstandard. Många av landets kommuner genomför hastighetsöversyner, tar fram hastighetsplaner och skyltar om med nya hastighetsgränser.

En hastighetsöversyn har stor betydelse för trafiksäkerhet, trygghet, miljö, tillgänglighet och stadskaraktär, även på lång sikt. Rätt hastighet bidrar till en attraktiv kommun. Som trafikant tar du ditt ansvar genom att inte överskrida den skyltade hastigheten.

Nya hastighetsgränser

Sedan 2008 har kommunerna möjlighet att använda hastighetsgränserna 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 och 110 km/h inom tättbebyggt område. Det är dock inte önskvärt att alla dessa hastighetsgränser används inom kommunen, med hänsyn till efterlevnad och acceptans. På sikt ser riksdagen att ett system om jämna 20-steg införs. Rekommendationen i handboken "Rätt fart i staden" är att 30, 40, 60 och 80 km/h används vilket är ambitionen i Sandvikens kommuns hastighetsplan.

Tidigare arbete Med Sandvikens tätort

Under våren/sommaren 2012 genomfördes medborgardialog kring förslaget till ny hastighetsplan för de centrala delarna av Sandvikens kommun.
Se sammanställning över inkomna synpunkter på förslagetPDF (pdf, 1 MB)

Grundprinciperna för olika hastigheter är:

  • 30 km/tim - Vägar med blandtrafik, bostadsgator, centrumgator och vid skolor.
  • 40 km/tim - Gator i huvudsak inom huvudnätet, med gångbanor samt gator med cyklar på körbanan.
  • 60 km/tim - Trafikleder, vägar med stora korsningsavstånd samt vägar där gång- och cykelbana är separerad längs vägen.
  • 80 km/tim - 90-vägar som klassas som mindre säkra  får hastigheten 80 km/tim. Det handlar om vägar som saknar mitträcke eller har farligt sidoområde.
  • 100 km/tim - Generell hastighetsgräns för vägar med mitträcke. Till dessa vägar räknas 2+1 vägar, 2+2 vägar och 1+1 vägar med mitträcke.
  • 120 km/tim - En mindre del av motorvägarna. Det rör vägar med mycket hög säkerhet och förhållandevis lite trafik.

Mer information

Hittade du informationen du sökte?

Sidan uppdaterad: 2017-01-10
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se