Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Lokala trafikföreskrifter

Lokala trafikföreskrifter reglerar de särskilda trafikregler som gäller i en kommun.

De lokala trafikföreskrifterna gäller vanligtvis:

  • hastighetsbegränsning
  • stopp- eller väjningsplikt
  • huvudled
  • förbud mot fordonstrafik
  • förbud mot omkörning
  • förbud att stanna eller parkera.

Lokala trafikföreskrifter kan gälla permanent. Men de kan även gälla under en del av året eller tillfälligt i samband med evenemang, marknader eller tävlingar.

Sandvikens, Ockelbo och Hofors kommuns samtliga lokala trafikföreskrifter hittar du i Transportstyrelsens trafikföreskriftssamlinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vem beslutar om lokala trafikföreskrifter?

Kommunen beslutar om lokala trafikföreskrifter inom tättbebyggt område och för vägar där kommunen är väghållare.

Länsstyrelsen beslutar om lokala trafikföreskrifter för allmänna vägar utanför tättbebyggt område där staten är väghållare och på enskilda vägar.

Trafikverket beslutar om grundföreskrifter för hastigheterna 80-120 kilometer i timmen på de statliga vägarna.

Sidan uppdaterad: 2020-10-13
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.