Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Parkmark, grönområden och skog

Parkmark och grönområden

Sandvikenhus AB sköter parkmarken som omfattar 305 ha, därav klippta grönytor ca 80 ha. I kommunen finns också 38 lekplatser som ligger på parkmark.

I centralorten finns större blomsterarrangemang bl. a. i Stadsparken, Jansasparken, Odenplan och Kanalparken.

Sandvikenhus AB placerar ut blomurnor utmed genomfartsvägar och i centrum. Gågatorna i centrum smyckas sommartid med större blomsterarrangemang.

Har du frågor kring skötsel av parkmark är du välkommen att kontakta:
Görgen Olofsson, Sandvikenhus.
Tel 026-24 22 40
Sandvikenshus: 026-24 22 00

Skogsmark

Sandvikens kommun äger och förvaltar ca 3200 ha produktiv skogsmark. Skogsinnehavet är certifierat enligt PEFC™- och FSC®-standarderna. I korthet innebär det att markägaren bedriver ett miljöanpassat, samhällsnyttigt och ekonomiskt bärkraftigt skogsbruk.

Licensnummer: FSC® (FSC-C020565) 

Policy för Sandvikens kommuns skogar

SkogspolicyPDF (pdf, 1.2 MB)

Har du frågor kring skötsel av Sandvikens kommuns skogsmark kontakta
Skogsmästare Torbjörn Johansson, tel: 026-24 20 47

Sidan uppdaterad: 2017-06-02
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se