Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Parkmark, grönområden och skog

Parkmark och grönområden

Sandvikenhus AB sköter parkmarken som omfattar 305 ha, därav klippta grönytor ca 80 ha. I kommunen finns också många lekplatser som ligger på parkmark. Läs mer om lekplatser

I centralorten finns större blomsterarrangemang bl. a. i Stadsparken, Jansasparken, Odenplan och Kanalparken.

Sandvikenhus AB placerar ut blomurnor utmed genomfartsvägar och i centrum. Gågatorna i centrum smyckas sommartid med större blomsterarrangemang.

Har du frågor kring skötsel av parkmark är du välkommen att kontakta
Christer Jansson, Parkchef Sandvikenhus. 026-24 22 58

För övriga frågor om parkmark och utemiljö i kommunen kan du kontakta Christian Jansson, Stadsträdgårdsmästare. 026-24 00 66

Skogsmark

Sandvikens Kommun äger och förvaltar ca 3 200 ha produktiv skogsmark. Skogsinnehavet är certifierat enligt PEFC™- och FSC®-standarderna. I korthet innebär det att markägaren driver ett miljöanpassat, samhällsnyttigt och ekonomiskt bärkraftigt skogsbruk.

Licensnummer: FSC® (FSC-C020565) 

Policy för Sandvikens Kommuns skogar

SkogspolicyPDF (pdf, 1.2 MB)

Har du frågor kring skötsel av Sandvikens Kommuns skogsmark kontakta
Skogsmästare Torbjörn Johansson, tel: 026-24 20 47

Sidan uppdaterad: 2019-07-12
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se