Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Trädfällning på kommunal mark

Kommunen ansvarar för alla träd som står på kommunal mark. Upplever du att något träd till exempel är i dåligt skick eller om det står i vägen på något sätt, kan du anmäla detta till Sandvikens kommun och föreslå att trädet åtgärdas.

Att fälla eller beskära träd på kommunens mark är inte tillåtet. Du får inte heller plantera på kommunens mark utan tillstånd.

Skaderisk? Anmäl direkt!

Träd som utgör en skaderisk och bör tas ned omgående ska anmälas till: Sandvikens Kommun, Torbjörn Johansson, tel 026-24 20 47, e-post: torbjorn.johansson@hogbobruk.se

Bra att veta inför ansökan om trädfällning

När kommunen bedömer din ansökan väger vi in bland annat:

  • karaktärsträd och parkträd tas generellt inte ner
  • trädets estetiska värde - synintryck, höstfärger, samspel skog/trädgård, ram för närmiljön m.m.
  • levande natur - djurliv, fågelsång, blommor
  • landskapsbilden - hur påverkas den omgivande miljön?
  • luftrening - ett stort träd kan filtrera upp till ett ton damm och partiklar under ett år och leverera syre till 60 vuxna personer
  • närboendes synpunkter - stäm gärna av med grannarna innan du lämnar in önskemål om fällning eller beskärning

Kommunen tar inte bort träd enbart för att:

  • löv från träd blåser in på privat mark
  • träd står i vägen för parabolantenner

Du gör din ansökan genom formuläret längst ner på denna sida.

Vad händer sedan?

När en anmälan kommit in gör kommunen en besiktning av området och kontaktar vid behov synpunktslämnaren och eventuella grannar. 

Om kommunen bedömer att något ska åtgärdas skrivs en överenskommelse mellan synpunktslämnaren och kommunen om åtgärden och fördelning av de kostnader som åtgärden leder till.

Besiktningar görs löpande under hela året och de åtgärder man kommit överens om utförs under perioden oktober till mars. Träd som bedöms utgöra en skaderisk tas ner omgående.

Kontaktinformation

Torbjörn Johansson
Högbo Bruks AB
Box 136
811 22 SANDVIKEN
E-post: torbjorn.johansson@hogbobruk.se

Ansökan om trädfällning

Ansökan gäller trädfällning på kommunens mark.