Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Hastigheter och andra lokala trafikföreskrifter

Lokala trafikföreskrifter reglerar de särskilda trafikregler som gäller i en kommun.

De lokala trafikföreskrifterna gäller vanligtvis:

  • hastighetsbegränsning
  • stopp- eller väjningsplikt
  • huvudled
  • förbud mot fordonstrafik
  • förbud mot omkörning
  • förbud att stanna eller parkera.

Lokala trafikföreskrifter kan gälla permanent. Men de kan även gälla under en del av året eller tillfälligt i samband med evenemang, marknader eller tävlingar.

De lokala trafikföreskrifterna hittar du i Transportstyrelsens trafikföreskriftssamling Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vem beslutar om lokala trafikföreskrifter?

Kommunen beslutar om lokala trafikföreskrifter inom tättbebyggt område och för vägar där kommunen är väghållare.

Länsstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. beslutar om lokala trafikföreskrifter för allmänna vägar utanför tättbebyggt område där staten är väghållare och på enskilda vägar.

Trafikverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. beslutar om grundföreskrifter för hastigheterna 80-120 kilometer i timmen på de statliga vägarna.

Anser du att en lokal trafikföreskrift på kommunal väg eller mark bör ändras kan du kontakta tekniskakontoret@sandviken.se och beskriva ditt önskemål.

Upplever du en osäker trafikmiljö kring skolor?

Sandvikens kommun har i uppdrag att se över trafiksäkerheten kring förskolor och skolor i Sandvikens kommun. Ett arbete om trafikmiljöerna kring alla skolor i Sandvikens kommun är vilande just nu på grund av arbetet med Skolhusplanen.

Projektet bör fokusera på både fysiska lösningar men framförallt på beteendepåverkande åtgärder då det är detta som kan förbättra trafiksituationen kring våra skolor mest.

Om du har synpunkter eller förslag på hur trafikmiljön kring skolor kan förbättras är du välkommen att skriva till oss tekniskakontoret@sandviken.se
Era synpunkter är ett bra underlag till kommande projekt.

Tomgångskörning

Att ha bilen på tomgång kan vara störande och orsaka hälsobesvär för många personer. Utsläppen blir extra stora på vintern, eftersom motorn då ofta är kallare än vanligt.

För att minska störningen från trafiken så finns det regler om tomgångskörning i de lokala hälsoskyddsföreskrifterna.

Högst en minuts tomgångskörning

I Sandvikens kommun gäller följande regler om tomgångs­körning:

En förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon får hållas igång utomhus i högst 1 minut.

Detta gäller inte: 

  1. om trafikförhållanden lett till att fordonet stannat, t.ex. i trafikkö, 
  2. om motorn hålls igång för att - i den mån det behövs för fordonets ändamålsenliga brukande - driva annan anordning (på fordonet) än sådan som avser uppvärmning.

Omedelbart tomgångskörningsförbud gäller dock fordon som stannats vid broöppning.

Överträdelse kan ge böter

Om ett brott mot enminutsregeln för tomgångskörning konstateras kan händelsen polisanmälas. Saken utreds sedan av en allmän åklagare. Fällande dom kan ge böter. Om du ser någon köra på tomgång över en minut kan du anmäla detta till polisen på telefon 11414.