Parkering i Sandvikens centrum

I Sandviken är det gratis att parkera och det finns cirka 700 parkeringsplatser på allmän mark i centrum. Parkeringstiderna varierar. Se var det finns P-platser för olika fordon och vilka parkeringstider som gäller på kartan nedan.

Parkeringskarta

Kartan visar olika tidsbegränsningar på de allmänna parkeringsplatserna i centrala Sandviken. I kartan finns även markerat var du kan parkera med släp, husbil, husvagn, buss, och cykel. Parkering för rörelsehindrade, laddplatser för elfordon och lastplatser finns utmärkt. Parkeringshuset i Gallerian sköts av privata aktörer och har 255 P-platser.

Pendlarparkeringsplatser för dig som behöver ansluta till kollektivtrafiken finns vid Resecentrum och Mossvägen. För dig som behöver ställa bilen en längre period finns det 2-veckorsparkering vid Resecentrum se information om Resecentrum Länk till annan webbplats..

För boendeparkeringar hänvisas till respektive fastighetsägare.

Teckenförklaring till parkeringskartan

Du kan behöva zooma i kartbilden för att se samtliga symboler.

Parkering för rörelsehindrade

Ikon - laddplats

Laddplatser

Ikon - P-hus

P-hus

Ikon - husbil, släpvagn eller husvagn

Husbil, släpvagn eller husvagn (30 minuter)

Ikon - husbil, släpvagn eller husvagn

Datumparkeringszon (genomskinligt lager)

Parkering 30 minuter

30 minuter

Parkering 2 h

2 timmar

Parkering 4 h

4 timmar

Parkering 24 h

24 timmar

Parkering 2 v

2 veckor

Parkering 24 h - gäller ej 1 oktober-15 maj

24 timmar, gäller ej 1 oktober-15 maj

Bussparkering

Bussparkering

Cykelparkering

Cykelparkering

Lastplats

Lastplatser

Information om hur du kan skriva ut parkeringskartan

Datumparkering

Datumparkering gäller i Sandvikens tätort under tiden 1 oktober till 15 maj mellan kl. 00.00 och 06.00. Det innebär förbud mot parkering på den sida av gatan som har udda adressnummer under dygn med udda datum och den sida som har jämna adressnummer under dygn med jämna datum. Datumparkering används för att underlätta snöröjning och gatuunderhåll.

Förbudet gäller inte enskild väg.

Se trafikföreskrift om datumparkering samt kartunderlag Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 2.4 MB)

Parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättningar

Du som har ett rörelsehinder som gör att du har betydande svårigheter med att gå kan få ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad. Med tillståndet kan du parkera på de parkeringsplatser som är reserverade för personer med rörelsehinder.

Information om ansökan parkeringstillstånd

Övergivna fordon på gator och i terräng

Ser du ett övergivet fordon kan du anmäla det till Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning.

Information om skrotbilar och övergivna fordon

Om fordonet finns efter Trafikverkets vägar anmäls fordonet till dem.
Trafikverket, flytt av fordon Länk till annan webbplats.

Parkeringsövervakning och avgifter för felparkering

På de områden där kommunen ansvarar för parkeringsövervakning gäller följande avgifter.

  • Parkerat för länge - 500 kr i felparkeringsavgift.
  • Parkerat mot gällande parkeringsförbud - 700 kr i felparkeringsavgift.
  • Parkerat på reserverad parkeringsplats för rörelsehindrade eller på plats där det finns förbud mot att stanna - 900 kr i felparkeringsavgift.

På privat tomtmark, till exempel i bostadsområden, är det markägaren som sköter kontrollen. Ofta anlitas ett vaktbolag för att utföra detta. Se mer information vid infarten till området eller parkeringen.

Utredning av parkeringar i centrum

En parkeringsutredning planeras under 2021. Syftet med parkeringsstudien är dels att undersöka dagens parkeringssituation i Sandviken centrum samt att sätta ramar för hur kommunen långsiktigt ska arbeta med parkeringsfrågan i centrum. Fokus i utredningen ligger på parkering för besöksintensiva verksamheter i stadskärnan, som till exempel handel, restauranger och kulturverksamhet.