Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Trafik på gågatan i Sandvikens centrum

På en gågata gäller särskilda krav. Här kan du läsa lite mer om kraven och även se hur vägmärkena ser ut.

Du får inte köra fordonet med högre hastighet än gångfart. Du får inte parkera fordonet. Du som är förare har väjningsplikt mot gående.

Du får inte köra ett motordrivet fordon på en gågata annat än för att korsa den. Sådana fordon får dock föras på gågator om det behövs för:

  • varuleveranser till eller från butiker eller motsvarande vid gågatan,
  • transporter av gods eller boende till eller från adress vid gågatan,
  • transporter av gäster till eller från hotell eller motsvarande vid gågatan eller
  • transporter av sjuka eller rörelsehindrade personer till eller från adress vid gågatan.

Gågatan är enkelriktad och infart sker från korsningen Odengatan i riktning söderut mot Barrsätragatan och korsningen Plangatan i riktning österut mot Smedsgatan.

Förbud mot motorfordonstrafik

Klockan 11-18 alla dagar gäller förbud mot motorfordonstrafik på gågatorna i Sandvikens centrum.

Övriga tider är det tillåtet för viss trafik på del av Hyttgatan och Köpmangatan som är gågata.

Grupper som inte omfattas av förbudet

De grupper som inte omfattas av förbudet är färdtjänst, ambulans, polis och räddningstjänst.

Du som har parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Stadigvarande parkering längs gågatorna är förbjuden under de tider som förbudet  mot motortrafikfordon gäller. Kartan visar var i centrum det finns Parkeringsplatser för rörelsehindrade (PRH) närmast gågatorna.

Du som åker färdtjänsttaxi omfattas inte av förbudet.

Möjlighet att söka tillfällig dispens

Är du i behov av att åka in på gågatan under de tider som motortrafikförbud gäller?

Dispens under 1 timme

Om din besökstid är under 1 timme har du möjlighet att ansöka om dispens hos Medborgarservice. Du gör ansökan och får det eventuella tillståndet direkt hos Medborgarservice i Stadshuset på Odengatan 37 i Sandviken.

För att kunna ansöka om dispens på plats hos Medborgarservice gäller följande:

  • Besöket på gågatan ska vara kortare än 1 timme
  • Personen som har behov av att åka in på gågatan ska ha ett giltigt parkeringstillstånd för rörelsehindrad. Om personen inte har ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad men till exempel har brutit benet/tillfälligt sitter i rullstol kan dispens ges.
  • För att få dispens för att köra in på gågatan under förbudstiden ska orsaken vara av nödvändig karaktär. Skäl för att få dispens kan vara att sökanden behöver genomföra synundersökning, hämta glasögon eller liknande.

Dispens över 1 timme

Överstiger ditt besök på gågatan 1 timme ska du göra en ansökan till Tekniska kontoret på Sandvikens kommun.

Varuleveranser

För varuleveranser som kommer till centrum efter klockan 11 finns det fyra stycken lastzoner, varifrån speditörer kan dra varor.

En del butiker har endast möjlighet att ta emot varor via framsidan av sina butiker. För att speditörer ska kunna leverera varor i tid, är det viktigt att rätt information står på deras fraktsedlar. Det underlättar deras prioritering vid packning av transportbilar och leverans av varor.

Varje gång du som är handlare beställer varor, informera om trafikreglerna som gäller. När du beställer varor via telefon, webbsida eller e-post, berätta eller skriv i kommentarfält att:

Det råder trafikförbud mellan kl 11-18 utanför min butik. Notera på fraktsedeln att varuleveranser bör komma före kl 11. Det finns lastzoner att dra varor ifrån under övriga tider.