Vatten och avloppsnät

Inom Sandvikens kommun är det Sandviken Energi AB Vatten som ansvarar för att leverera ett dricksvatten av hög kvalitet till konsumenterna samt att rena avloppsvattnet så att belastningen på miljön blir så liten som möjligt.  

Läs mer på www.sandvikenenergi.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Felanmälan

Vid fel på vatten- och avloppsledningar, kontakta Sandviken Energi AB.
Felanmälan - Sandvikenenergi AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information vid driftstörningar - vatten

Vid planerade arbeten med vatten- och avloppsledningar informerar Sandviken Energi Vatten AB berörda kunder i första hand via www.sandvikenenergi.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. men även via annonser eller direktutskick i brevlådor.

Om ett större akut problem inträffar i vatten- eller avloppsnätet så publiceras information både på sandvikenenergi.se samt på startsidan för sandviken.se

Enskilt avlopp

För fastighetsägare med enskilt avlopp gäller särskilda regler. Se mer information om enskilt avlopp

Slamtömning av enskilt avlopp

Information om slamtömning för fastighetsägare med enskilt avlopp finns på Gästrike Återvinnares webbplats.
Slamtömning - Gästrike Återvinnare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dagvatten

Med dagvatten menas det vatten som kommer från stuprännor, dränering samt avrinning från hårdgjorda ytor (vägar, torg, uppfarter m.m). På sandvikenenergi.se finns mer information om dagvattenledningar och hantering av dagvatten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.