Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Arbetsintegrerad lärarutbildning

 • Lön under hela studietiden
 • Teori blandat med praktiskt arbete
 • Yrkesmässigt försprång
 • Stora utvecklingsmöjligheter

Du som vill bli lärare - nu har du en unik möjlighet att kombinera dina studier med arbete. Tack vare samarbetet mellan Sandvikens kommun och Högskolan i Dalarna kan du finansiera din lärarutbildning genom att arbeta under din studietid. Det finns två olika möjliga utbildningsvägar som presenteras nedan:

Grundlärarprogrammet 4-6

Programmet vänder sig till dig vill arbeta som lärare i grundskolans årskurs 4-6 med tillvalet naturorienterande ämnen och teknik. Utbildningen går på 75 % studietakt, innefattar 240 högskolepoäng och sträcker sig över 5,5 år.

Under hela studietiden har du parallellt en läraranställning i Sandvikens kommun. Med kvalitativ handledning av erfarna lärare undervisar du elever i årskurs 4-6. Din lön är minst 18 000 kronor per månad. Lönen består av två delar; 9 000 kronor för studiedelen och minst 9 000 kronor för anställningsdelen. Lönen för anställningen kan variera beroende på den sökandes bakgrund. Du kan komplettera med studiestöd från Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Utbildningens innehåll

Utbildningen innehåller studier inom utbildningsvetenskap, didaktiska ämnesstudier och verksamhetsförlagd utbildning. Studierna inom utbildningsvetenskap förbereder dig för yrkesrollen. Du läser bland annat om skolans organisation och styrning, elevers utveckling och lärande, sociala relationer, ledarskap, konflikthantering och specialpedagogik.

De ämnes- och ämnesdidaktiska studierna består av svenska, engelska och matematik. Dessutom läser du kursen Naturorienterande ämnen och teknik. Ämnesstudierna ger dig både ämneskunskaper och kunskaper om hur du undervisar i olika ämnen.

Antagningskrav, Högskolan Dalarna

Urvalet baseras på gymnasiebetyg (meritpoäng) eller resultat från högskoleprov. För denna utbildning gäller områdesbehörighet 6b/A6b eller motsvarande kunskaper. Läs mer om behörighetskraven genom att följa denna länklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Krav på dig som söker lärartjänst i Sandvikens kommun

För att bli antagen till denna kombination av arbete och utbildning måste du uppfylla kraven både för anställning och studier, det vill säga:

 • Bli antagen på utbildningen på Högskolan Dalarna
 • Ha dokumenterat god ämneskunskap enligt högskolans krav
 • Ha ett personligt ledarskap som bedöms lämpligt för rollen som lärare
 • Ha god förmåga att kommunicera i tal och skrift
 • Ha god förmåga att arbeta enskilt och i grupp
 • Ha god förmåga att hantera konflikter på ett positivt och lösningsfokuserat sätt
 • Ha förmågan att reflektera över ditt eget lärande och personliga lärostil

Arbetsintegrerad KPU

Programmet vänder sig till dig som redan har en fast eller visstidsanställning i Sandvikens kommun. Du vill fortsätta i grundskolans årskurs 4-9 eller på gymnasiet, men har ännu inte lärarexamen.

Studietakten är 50-75 %, omfattar 90 högskolepoäng och sträcker sig över 2-3 år. Din högskoleförlagda del genomförs främst som nätbaserad utbildning samt ett antal träffar på campus i Falun.

Under hela studietiden har du parallellt en läraranställning i Sandvikens kommun. Med kvalitativ handledning av erfarna lärare undervisar du elever i årskurs 4-9 eller gymnasieelever.

Din lön är minst 18 000 kronor per månad. Lönen består av två delar; 9 000 kronor för studiedelen och minst 9 000 kronor för anställningsdelen. Lönen kan variera beroende på den sökandes bakgrund.

Du kan komplettera med studiestöd från Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Utbildningens genomförande

Utbildningen planeras med hänsyn till sökandes tidigare utbildning och lärarerfarenhet. En del sökande behöver komplettera med pedagogisk-didaktisk utbildning. Denna utbildning är nätbaserad och genomförs på 50-75 % studietakt beroende på vilken lärarexamen som man studerar mot.

Förskollärare och specialpedagoger som arbetat i grundskolans årskurs 1-6 och verksamma förskollärare utan förskollärarexamen hänvisas till annat VAL-lärosäte.

För dig som saknar kurser inom något ämne finns vanligtvis möjlighet att läsa ämneskurser fram till examen. Ämneskurserna ges vanligtvis inom ramen för ordinarie kursutbud och studietakten varierar. Vissa kurser kan komma att erbjudas vid andra VAL-lärosäten.

Några ämnen kan inte erbjudas vid Högskolan Dalarna, exempelvis slöjd, hemkunskap, musik, drama/teater, idrott, kemi, fysik, biologi, naturkunskap och teknik.

Krav på dig som söker

För att antas till KPU fordras att du har högskolestudier inom ett eller flera undervisningsämnen. För en ämneslärarexamen med inriktning mot årskurs 7-9 krävs minst 90 högskolepoäng i ett undervisningsämne. För en examen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan är motsvarande krav 120 högskolepoäng.

Sandvikens kommuns krav:

 • Bli antagen på utbildningen på Högskolan Dalarna (VAL II)
 • Ha dokumenterat god ämneskunskap enligt högskolans krav
 • Ha ett personligt ledarskap som bedöms lämpligt för lärarrollen
 • Ha god förmåga att kommunicera i tal och skrift
 • Ha god förmåga att arbete enskilt och i grupp
 • Ha god förmåga att hantera konflikter på ett positivt och lösningsfokuserat sätt
 • Ha förmågan att reflektera över ditt eget lärande och personliga lärostil

Vanliga frågor och svar, FAQ

Vilken lön får jag?

Du får minst 18 000 kronor per månad. Lönen består av två delar; 9 000 kronor för studiedelen och minst 9 000 kronor för anställningsdelen. Lönen för anställningen är förhandlingsbar och sätts individuellt.

Får jag betalt under lov och ledigheter?

Ja, din lön gäller under alla de tolv månader som kontraktet gäller (kontraktet förnyas en gång per år).

Ska jag skatta på lönen?

Ja, du skattar enligt Skatteverkets tabell.

Vad händer om jag blir sjukskriven under en längre period?

Den första dagen du är sjuk gör du en sjukanmälan. Dag 1 är karensdag. Från dag 2‑14 betalar arbetsgivaren sjuklön. Därefter är det Försäkringskassan som betalar din ersättning.

Vilka är villkoren för mig när jag har tagit examen?

Efter examen kan du söka lärarlegitimation och har möjlighet till en tillsvidaretjänst inom Sandvikens kommun.

Ska jag arbeta på samma skola under hela studietiden?

Ja, för att du och skolan ska få så goda förutsättningar som möjligt ska du arbeta på samma skola under hela studietiden. Om det visar sig att behoven förändras över tid tas detta upp till diskussion med dig.

Vad innebär det att leva upp till mina åtaganden?

Du förväntas fullfölja dina studier enligt högskolans regelverk och arbeta deltid på skolan. Som anställd i Sandvikens kommun förväntas du arbeta utifrån ledningsdeklarationen.

Givet är också att du är villig att ta in nya kunskaper och samarbeta med dina kollegor. Du tar din del av ansvaret för att du och din handledare har ett givande utbyte.

Kan jag söka studiestöd trots att jag har lön?

Ja, du kan söka studiestöd hos Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Vad händer om jag hoppar av utbildningen?

Om du avbryter dina studier ska du skriftligen underrätta din närmaste chef inom en vecka från den dag utbildningen avbrutits. Din tjänst övergår då till heltidsarbete som lärare under resterande tid av avtalet.

Vad händer om jag säger upp min anställning?

Om du på eget initiativ avslutar anställningen under pågående avtalstid gäller uppsägningstid enligt Lagen om anställningsskydd (LAS) och kommunens kollektivavtal. Under uppsägningstiden arbetar du heltid som lärare.

Måste jag söka utbildningen och anställningen separat?

Ja, utbildningen söker du via Högskolan (antagning.se och VAL-projektets nationella webbplats). Anställningen söker du på Sandvikens kommun (via länk nedan).

Jag som redan arbetar som lärare i kommunen, ska jag ändå söka tjänsten?

Ja, du ska söka tjänsten på nytt. I ansökningsformuläret anger du vilken tjänst du har just nu.

När kan jag söka?

Till Högskolan kan du söka till och med den 16 april. OBS! Du som redan sökt till högskolan kan söka tjänsten i Sandvikens kommun till och med den 5 maj. Till Sandvikens kommun kan du söka mellan 18 mars-5 maj.

Hur görs urvalet till Högskolan?

 • Grundlärarprogrammet: baseras på gymnasiebetyg (meritpoäng) eller resultat från högskoleprov.
 • Arbetsintegrerad KPU: baseras på förkunskapskrav. Du måste dessutom ha en anställning i grundskolans årskurs 7-9 eller på gymnasiet.

Vad innebär 50 % undervisning på skolan i kombination med studietakt på 75 %?

Du arbetar halvtid på en skola samtidigt som du studerar på 75 % studietakt. Det kan mycket väl innebära en del hårt arbete, men eftersom arbetet och studierna integreras kommer synergieffekterna snabbt ge dig ett försprång. I perioder kan variationer förekomma beroende på studiebelastning och behovet i verksamheten.

När får jag antagningsbesked från Högskolan?

 • Grundlärarprogrammet: 12 juli 2018 (via antagning.se)
 • Arbetsintegrerad KPU: 2‑2,5 månader efter sista ansökningsdag (via brev eller e-post)

När får jag besked om anställning?

Besked om anställning ges löpande, dock tidigast efter antagningsbesked från Högskolan.

När börjar utbildningen/anställningen?

Hösten 2018. Exakt datum meddelas i samband med rekryteringen.

Så här ansöker du

Till Högskolan: Ansök via länken nedan senast den 16 april. OBS! Du som redan sökt till högskolan kan söka tjänsten på Sandvikens kommun till och med den 5 maj.

Ansök till Högskolan Dalarnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Till lärartjänst i Sandvikens kommun: Ansök via länken nedan senast den 5 maj.

Ansök till lärartjänst, Sandvikens kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer information

Kontakt för dina frågor

Om det är något du undrar över, kontakta Louise Salomonsson, HR‑konsult på Kunskapsförvaltningen.

E-post: louise.salomonsson@edu.sandviken.se
Tfn: 026-24 20 17

Sidan uppdaterad: 2018-03-15
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se