Uppstart för vårdutbildningarna 16 augusti

Är du ny elev på våra vårdutbildningar?

Din vårdutbildning på CVL startar måndagen 16 augusti, 2021.

För att starta din utbildning måste du närvara vid uppstarten på CVL Olsbacka, Persvägen 6.

Vårdbiträde

Kl 8:30-10:00 i Vita huset, sal V1 och V2

Undersköterskeutbildningen

Kl 10:30 - 12:00 i Vita huset, sal V1 och V2

Är du sjuk måste du meddela det före uppstarten för att behålla din plats på utbildningen. medborgarservice@sandviken.se

Studerar du redan på någon av våra vårdutbildningar?

Du som redan studerar på en av våra vårdutbildningar kommer få kursintroduktion vid första lektionstillfället. Information om dag, tid och plats kommer via Itslearning måndagen 16 augusti.Elever och lärare studerar en docka i vårdutbildningen