Grundläggande och gymnasiala kurser, Centrum för vuxnas lärande

Vi erbjuder kurser på grundläggande nivå samt gymnasiala kurser platsförlagda och på distans. Vi erbjuder även distansstudier via extern leverantör genom CVL (Hermods och Arena utbildning).

Söker du en yrkesutbildning? Läs mer på vår sida om yrkesutbildningar.

Kommande kursstarter på CVL och CVL Distans

Kursstart

Webbansökan

öppnar

Sista

ansökningsdag


18 oktober

14 september

28 september


17 januari 2022

19 oktober 2021

15 november 2021


21 februari 2022

18 januari 2022

31 januari 2022


28 mars 2022

22 februari 2022

7 mars 2022
Grundläggande kurser

Studier på grundskolenivå

Om du har kortare utbildning än 9 år finns vuxenutbildning på grundskolenivå.

Kurserna inom grundläggande nivå motsvarar grundskolan till och med årskurs 9. Innehåll och arbetssätt är anpassade till vuxnas erfarenheter och sätt att lära.
Utbildningen är till för dig som:

 • inte gått i skolan på länge
 • inte har grundskolekompetens eller motsvarande
 • behöver förbereda dig för studier på gymnasial nivå.

Engelska delkurs 1 - 4 totalt 600 poäng

Delkurs 1: 100 poäng, delkurs 2: 100 poäng, delkurs 3: 200 poäng, delkurs 4: 200 poäng

Matematik delkurs 1 - 4 totalt 600 poäng

Delkurs 1: 100 poäng, delkurs 2: 100 poäng, delkurs 3: 200 poäng, delkurs 4: 200 poäng

Svenska delkurs 1 - 4 totalt 700 poäng

Delkurs 1: 100 poäng, delkurs 2: 200 poäng, delkurs 3: 200 poäng, delkurs 4: 200 poäng

Svenska som andraspråk delkurs 1 - 4 totalt 700 poäng

Delkurs 1: 100 poäng, delkurs 2: 200 poäng, delkurs 3: 200 poäng, delkurs 4: 200 poäng

Historia

150 poäng

Samhällskunskap

150 poäng

Religion

150 poäng

Samtliga grundläggande kurser startar 6 gånger per år. (med vissa undantag)

Schema och kurser som krockar

Innan du gör din ansökan titta så att de kurser du tänker söka inte krockar i schemat. Se schema för kurser som krockar

Nivåtester i grundläggande kurser

Du kan göra nivåtest i:

 • svenska
 • svenska som andraspråk
 • matematik
 • engelska
 • naturkunskap

Mer information se nedan.

Gymnasiala kurser, CVL platsförlagd

Engelska 5
Engelska 6
Information och kommunikation 1
Svenska som andraspråk 1
Svenska som andraspråk 2
Svenska som andraspråk 3 

Samtliga gymnasiala kurser startar 6 gånger per år (med vissa undantag, se webbansökan).

Schema och kurser som krockar

Innan du gör din ansökan titta så att de kurser du tänker söka inte krockar i schemat. Se schema för kurser som krockar

Gymnasiala kurser, CVL distans

Distans betyder att du studerar enligt planering på egen hand med stöd av lärare via dator. Kursen kräver självdisciplin, datorvana, uppkopplad enhet med kamera, mikrofon med fungerande ljud. Obligatoriska fysiska träffar förekommer.

Alla distanskurser är på 20 veckor om inget annat står.

Biologi 1
Fysik 1a
Fysik 2
Kemi 1
Naturkunskap 1a1 (10 veckor)
Naturkunskap 1a2 (10 veckor)
Naturkunskap 1b
Naturkunskap 2
Komvuxarbete i naturorienterande ämnen
Företagsekonomi 1
Matematik 1a
Matematik 1b
Matematik 2a
Matematik 2b
Matematik 2c
Matematik 3b
Matematik 3c
Matematik 4
Svenska 1
Svenska 2
Svenska 3
Svenska som andra språk 1
Svenska som andra språk 2
Svenska som andra språk 3
Engelska 5
Engelska 6
Samhällskunskap 1a1 (10 veckor) startar januari och augusti
Samhällskunskap 1a2 (10 veckor) startar mars och oktober
Samhällskunskap 1b
Geografi 1
Historia 1b
Religion 1
Religion 2

Samtliga gymnasiala kurser startar 6 gånger per år (med vissa undantag, se webbansökan).

Distansstudier extern leverantör genom CVL

Arena Utbildning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. erbjuder vårdkurser och Hermods Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. erbjuder kurser som kan behövas i en gymnasieexamen.

Du ska planera dina studier med en studie- och yrkesvägledare innan du ansöker.
Bifoga alltid betyg och intyg på arbete/föräldraledighet i din ansökan.

Du ska motivera varför du behöver kursen och ditt mål med studierna.

Ansökningstider för Hermods och Arena Utbildning

Sista ansökningsdag

Startdatum

2021-09-21

2021-10-18

2021-10-12

2021-11-01

2021-10-26

2021-11-15

2021-11-09

2021-11-29

2021-11-23

2021-12-13

2021-12-07

2021-12-27


Vi tar bara emot sökande folkbokförda i Sandvikens kommun.

 

Tekniskt Basår i Samverkan

Tekniskt Basår i Samverkan är ett samarbete med Högskolan i Gävle. Du läser gymnasiekurser i matematik, fysik och kemi. Utbildningen ges som modifierad distansutbildning, vilket innebär att studierna sker på Lärcentrum (Sandbacka Park) men laborationer genomförs på campus i Gävle. Ett godkänt resultat på Tekniskt Basår i Samverkan ger dig följande läsår plats på ett högskoleingenjörsprogram vid Högskolan i Gävle.

Här kan du läsa mer! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nästa start, september 2021

Ansökan till Tekniskt Basår

Du ansöker via antagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kurslitteratur

Här finner du en litteraturlista till respektive kurs. Annan kurslitteratur kan tillkomma under kursens gång. Om du är under 20 år så kan du få låna kurslitteratur. Hör med din lärare på kursintroduktionen.

Yrkesutbildningar

Litteraturlista finns under respektive utbildningsbeskrivning under Yrkesutbildningar.

Grundläggande och gymnasiala kurser


Biologi 1

Iris biologi 1 Digital
Anders Henriksson
ISBN: 9789140679741

Engelska delkurs 1

English File 4th edition: Beginner, Student's Book with Online Practice
ISBN: 9780194029803

Engelska delkurs 2
English File 4th edition, Beginner, Student's Book with online practice
Christina Latham- Koenig och Clive Oxenden
ISBN: 978-0-19-402980-3

Engelska delkurs 3
English File 4th edition, Pre-intermediate, Student's Book with online practice
ISBN: 978-0-19-403741-9

Engelska delkurs 4
English File 4th edition, Pre-intermediate, Student's Book with online practice
ISBN: 978-0-19-403741-9

Engelska 5
English File. 4th edition. Intermediate. Student's Book with online practice. ISBN: 978-0-19-403591-0

Engelska 5 Distans
Viewpoints 1, Gleerups. Digital, elevlicens. ISBN: 9789140680570
https://www.ordochbok.se/viewpoints-1-digital-elevlic-6-man-9789140680570.html Länk till annan webbplats.

Engelska 6
Viewpoints 2, Gleerups. Digital, elevlicens. ISBN: 9789140685049
https://www.ordochbok.se/viewpoints-2-digital-elevlic-6-man-9789140685049.html Länk till annan webbplats.
(Obs! Gäller också distans)

Fysik 1
Heureka Fysik 1
Alphonce m.fl.
ISBN: 9789127567276
ISBN: 9789127438590 (digital bok)

Fysik 2
Heureka Fysik 2
Alphonce m.fl.
ISBN: 9789127567283
ISBN: 9789127436619 (digital bok)

Företagsekonomi 1
Goodwill Företagsekonomi 1 Lärobok, upplaga 2 (2017)
B. Egervall, E. Blomkvist
ISBN: 9789152343456

Geografi 1
Geografi 1
Av Peter Östman
ISBN 978-91-47-10339-3

Gymnasiearbete mot Naturvetenskap
Gymnasiearbetet - en handbok
Natur&Kultur, Markus Andersson, Mats Andersson & Nils Etzler
ISBN 978-91-27-45530-6

Historia grund
SOS Historia 7-9 Liber (2019)
ISBN:978-91-46-12657-6 (bok)
ISBN: 978-91-47-13169-3 (digital elevlicens 12 mån)

Historia 1a1 och 1b 
Hans Nyström, Lars Nyström, Örjan Nyström
Perspektiv på historien 1b 2:a uppl
ISBN: 9789140691118

Information och kommunikation 1
Information och kommunikation 1 
Libers förlag (2018)
ISBN: 9789147125586

Kemi 1
Kemiboken 1
Hans Boren, Manfred Börner, Monika Larsson, Birgitta Lindh, Maud Ragnarsson, Sten-Åke Sundkvist
Liber, ISBN 9789147115945

Kemi 2
Kemiboken 2
Liber AB, Hans Boren med fl
ISBN 978-91-47-08591 eller ISBN 978-91-47-129966

Matematik Grund
Kurslitteratur erhålls av lärare

Matematik 1a
Matematik 5000 Kurs 1A Röd Lärobok (2011)
L. Alfredsson, P. Erixon & H. Heikne
ISBN: 9789127421561

Matematik 1b
Matematik 5000 1bc Vux Lärobok (2013)
L. Alfredsson, K. Bråting, P. Erixon m.fl.
ISBN: 9789127435056

Matematik 2a
Matematik 5000 Kurs 2a Röd Lärobok (2012)
Lena Alfredsson, Kajsa Bråting, Patrik Erixon, Hans Heikne
ISBN: 9789127423633

Matematik 2bc
Matematik 5000 Kurs 2bc Grön lärobok (2013)
Lena Alfredsson, Kajsa Bråting, Patrik Erixon, Hans Heikne
ISBN: 9789127435049

Matematik 3b
Matematik 5000 Kurs 3bc Vux Lärobok (2013)
L. Alfredsson, K. Bråting, P. Erixon m.fl.
ISBN: 9789127426313
För nödvändiga förkunskaper se kurslitteratur för Matematik 2. Välj den som motsvarar ditt spår (b eller c)
 
Matematik 3c
Matematik 5000+ Kurs 3c Basåret Lärobok (2019)
L. Alfredsson, K. Bråting, P .Erixon m.fl.
ISBN: 9789127457157
För nödvändiga förkunskaper se kurslitteratur för Matematik 2. Välj den som motsvarar ditt spår (b eller c)
 
Matematik 4
Matematik 5000+ Kurs 4 Lärobok (2020)
L. Alfredsson, K. Bråting, P. Erixon m.fl.
ISBN:9789127455771
För nödvändiga förkunskaper se kurslitteratur för Matematik 3

Naturkunskap 1b (1a1/1a2)
Synpunkt 1b Digital
Anders Henriksson
Gleerups, ISBN 9789140679802

Naturkunskap 2
Synpunkt 2 Digital
Anders Henriksson
ISBN: 9789140684103

Religion grundläggande
SOS Religion 7-9 Liber (2019)
ISBN: 978-91-46-12639-2 (bok)
ISBN:978-91-47-13175-4 (digital elevlicens 12 mån)

Religion 1
Religion 1 för gymnasiet,
andra upplagan
Lennart Göth, Katarina Lycken, Veronica Wirström
ISBN: 9789127453630

Samhällskunskap grundläggande
SOS Samhälle
Den beställs via denna länk:https://digibok.se/978-91-47-13156-3.p/sos-samhalle-7-9-digital-elevlicens-12-man Länk till annan webbplats.

Samhällskunskap 1a1
Reflex 50, elevbok, 2:a uppl
Av Almgren, Furevik, Höjelid, Nilsson
Utgivningsår: 2018
ISBN 978-91-40-697349

Samhällskunskap 1b och 1a2
Reflex Plus, elevbok, 2:a uppl
Av Almgren, Höjelid, Nilsson, Furevik
UTGIVNINGSÅR: 2019
ISBN 91-40-69557-4

Samhällskunskap 2
Information kommer

Svenska grundläggande
All kurs litteratur är gratis för att ladda ner online eller låna från biblioteket.
Du måste skaffat ett bibliotekskort och testat logga in och låna på www.helgebiblioteken.se Länk till annan webbplats. före uppstartsträffen.

Svenska 1
Människans texter. Språket
Sjöstedt, Bengt & Jeppson, Tomas (2011)
Studentlitteratur: Lund
ISBN: 978-91-44-05924-2

Svenska 2
Människans texter. Litteraturen
Linqvist, Anders & Lindqvist, Karl (2016)
Studentlitteratur: Lund
ISBN978-91-44-05982-2

Svenska 3
Människans texter. Språket
Sjöstedt, Bengt & Jeppson, Tomas (2011)
Studentlitteratur: Lund
ISBN: 978-91-44-05924-2

Svenska som andraspråk grundläggande, delkurs 1
Sahlin, Pär. 2020. Fixa texten grundläggande sva. Natur och Kultur. ISBN: 9789127457478

Svenska som andraspråk grundläggande, delkurs 2
Sahlin, Pär. 2020. Fixa texten grundläggande sva. Natur och Kultur. ISBN: 9789127457478

Svenska som andraspråk grundläggande, delkurs 3
Sahlin, Pär. 2020. Fixa texten grundläggande sva. Natur och Kultur. ISBN: 9789127457478

Svenska som andraspråk grundläggande, delkurs 4
Sahlin, Pär. 2020. Fixa texten grundläggande sva. Natur och Kultur. ISBN: 9789127457478

Svenska som andraspråk 1 (gäller endast nya elever)
Språkporten 1, 2, 3
Monika Åström, upplaga 3,
ISBN: 978-91-44-12201-4

Svenska som andraspråk 2 (gäller endast nya elever)
Språkporten 1, 2, 3
Monika Åström, upplaga 3,
ISBN: 978-91-44-12201-4

Svenska som andraspråk 3 (gäller endast nya elever)
Språkporten 1, 2, 3
Monika Åström, upplaga 3,
ISBN: 978-91-44-12201-4

Nivåtester

Nivåtest är till för dig som vill börja läsa en kurs och behöver veta vilken nivå du ska studera på.

Nivåtest är till för dig som är folkbokförd i Sandviken och:

 • saknar betyg i ämnet
 • har ett gammalt betyg
 • har ett icke godkänt betyg
 • inte studerat på över 6 månader

Testet kan göras på grundnivå och gymnasienivå. Testresultatet är inte ett betyg, det är en rekommendation på vilken nivå du bör studera. Resultatet använder skolan i antagningsprocessen. Testet är giltigt i två år.

Här kan du se ett exempel på hur testen fungerar! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Testet tar cirka två timmar. Ta med dig giltig legitimation.

Du kan inte göra nivåtest i ett ämne som du just nu läser inom vuxenutbildningen.

Intresseanmälan till nivåtest

medborgarservice@sandviken.se

Nivåtestet genomförs på:
CVL Olsbacka
Persvägen 6
Sandviken

Prövning

Har du kunskaper sen tidigare eller på egen hand vill läsa in en kurs, kan du efter prövning, få ett betyg på kursen.

Perioder och anmälningsdatum

Våren – prövning sker under veckorna 18 till 22 (maj)
Sista anmälningsdatum den 15 april

Hösten – prövning sker under vecka 45 till 47 (november)
Sista anmälningsdatum den 15 oktober

Prövning

Den som anser sig ha kunskaperna eller på egen hand vill läsa in en kurs, kan efter prövning, få ett betyg på kursen ifråga. Prövning kan även ske i redan avslutade kurser. Observera, inför prövning ingår ingen lärarhandledning.

Vem får pröva?

För att få göra en prövning gäller att du vid anmälningstillfället ska vara minst 20 år eller ha slutfört utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan. Prövning kan endast göras i kurser som anordnas/anordnats på CVL. Obs! CVL har ingen möjlighet att anordna prövningar där laborationer ingår (Kemi, Fysik, Naturkunskap och Biologi)

Prövningens omfattning

Prövningen omfattar hela innehållet i den aktuella kursen. I prövningen kan ingå såväl skriftliga, muntliga som praktiska uppgifter.

Före anmälan

Rådgör först med en studievägledare för att utreda om prövning är rätt alternativ utifrån dina mål. Kursplaner/kunskapskrav kan du hämta på Skolverkets hemsida www.skolverket.se.

Anmälan och avgifter

När du bestämt dig för att göra en prövning och varit i kontakt med studievägledare, inbetalas 500 kr/prövning och kurs på postgiro 3 22 28-9, betalningsmottagare Sandvikens Kommun.

Skriv Prövning CVL/personnummer/namn på inbetalningskortet.

Avgiften återbetalas ej vid återbud eller uteblivande från prövningstillfället.

En komplett anmälan består av:

 • Anmälan (via E-tjänst)
 • Kvitto (bifogas i E-tjänsten)
 • Betygskopia (bifogas i E-tjänsten)

OBS! Din anmälan tas bara emot om den är fullständig.

Har du fått betyget IG/F i kurs vid CVL/Gymnasiet i Sandviken har du rätt att göra en avgiftsfri prövning (gäller ej Fysik 1/2, Kemi 1/2, Biologi 1/2 samt Naturkunskap 1/2 då vi inte erbjuder prövning i de kurserna)

Genomförande av prövningen

Efter att din fullständiga anmälan har inkommit och anmälningsdatum för perioden har gått ut, kommer läraren att kontakta dig.

Vid prövningstillfället måste du uppvisa legitimation. Prövningens samtliga prov/skrivningar och muntliga redovisningar ska genomföras under en period.

Validering

Vi erbjuder validering av dina yrkeskunskaper. Validering betyder att vi hjälper dig att kartlägga vad du redan kan inom ett yrke som du tidigare suderat eller arbetat inom. Vi anpassar vår utbildning så att du bara behöver komplettera med det du saknar.

Om du tidigare har studerat eller arbetat inom verkstadsteknik, kock, vård eller elektriker har du möjlighet att validera dina kunskaper mot gymnasiekurser och betyg. Om du ska göra en validering är det viktigt att du vill fortsätta jobba inom yrket. Det är också viktigt att du är beredd att genomföra praktik samt komplettera med utbildning. Obs att det kan dröja en del innan du får genomföra valideringen.

Om du är inskriven på Arbetsförmedlingen finns möjlighet till branschvalidering inom följande yrkesområden: bygg och anläggning, hotell-restaurang-storhushåll, fastighet.

Du som är intresserad och vill veta mer eller önskar påbörja validering:
Boka tid för möte hos våra Studie- och yrkesvägledare.
Ta med eventuella intyg och betyg till mötet.

Vill du istället ha ett betyg på dina kunskaper måste du genomföra en prövning. Mer information om prövning hittar du i stycket Prövning på denna sida.