Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Kursutbud

Grundläggande kurser

Engelska
Matematik
Samhällskunskap
Svenska
Svenska som andraspråk*
Historia
Religion

*Svenska som andraspråk på grundläggande nivå är uppdelad i fyra delkurser. När du har blivit antagen till kursen kommer du att skriva ett digitalt nivåtest på CVL. Nivåtestet avgör vilken delkurs du kommer att studera i. Om du inte genomför testet placeras du automatiskt i delkurs 1.

Gymnasiekurser

Kursutbud

Biologi 1
Biologi 2 (ges inte HT 2018)
Engelska 5
Engelska 6
Engelska 7 flex
Fysik 1a
Fysik 2 (ges inte HT 2018)
Företagsekonomi
Geografi 1
Gymnasiearbete (sam pr)
Historia 1a1
Historia 1a2
Historia 1b
Information och kommunikation 1
Kemi 1
Kemi 2 (ges inte HT 2018)
Matematik 1a
Matematik 1b
Matematik 2a (+ Matematik 2a kväll)
Matematik 2b
Matematik 3b
Matrmatik 3c
Matematik 4
Matematik 5 (ges inte HT 2018)
Naturkunskap 1a1
Naturkunskap 1a2
Naturkunskap 1b
Naturkunskap 2
Psykologi 1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a1
Samhällskunskap 1a2
Samhällskunskap 1b
Samhällskunskap 2
Samhällskunskap 3
Svenska 1
Svenska 2
Svenska 3
Svenska som andraspråk 1
Svenska som andraspråk 2
Svenska som andraspråk 3 

Prövning

Perioder och anmälningsdatum

Våren – prövning sker under veckorna 18 till 22 (maj)
Sista anmälningsdatum den 15 april

Hösten – prövning sker under vecka 45 till 47 (november)
Sista anmälningsdatum den 15 oktober

Prövning

Den som anser sig ha kunskaperna eller på egen hand vill läsa in en kurs, kan efter prövning, få ett betyg på kursen ifråga. Prövning kan även ske i redan avslutade kurser. Observera, inför prövning ingår ingen lärarhandledning.

Vem får pröva?

För att få göra en prövning gäller att du vid anmälningstillfället ska vara minst 20 år eller ha slutfört utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan. Prövning kan endast göras i kurser som anordnas/anordnats på CVL.

Prövningens omfattning

Prövningen omfattar hela innehållet i den aktuella kursen. I prövningen kan ingå såväl skriftliga, muntliga som praktiska uppgifter.

Före anmälan

Rådgör först med en studievägledare för att utreda om prövning är rätt alternativ utifrån dina mål. Kursplaner/kunskapskrav kan du hämta på Skolverkets hemsida www.skolverket.se.

Anmälan och avgifter

När du bestämt dig för att göra en prövning och varit i kontakt med studievägledare, inbetalas 500 kr/prövning och kurs på postgiro 3 22 28-9, betalningsmottagare Sandvikens Kommun.

Skriv Prövning CVL/personnummer/namn på inbetalningskortet.

Avgiften återbetalas ej vid återbud eller uteblivande från prövningstillfället.

En komplett anmälan består av:

- AnmälningsblankettPDF (pdf, 215.5 kB)
- Kvitto
- Betygskopia

Den lämnas in till skolans expedition. OBS! Din anmälan tas bara emot om den är fullständig.

Har du fått betyget IG/F i kurs vid CVL/Gymnasiet i Sandviken har du rätt att göra en avgiftsfri prövning.

Genomförande av prövningen

Efter att din fullständiga anmälan har inkommit och anmälningsdatum för perioden har gått ut, kommer läraren att kontakta dig.

Vid prövningstillfället måste du uppvisa legitimation. Prövningens samtliga prov/skrivningar och muntliga redovisningar ska genomföras under en period.

Kursstarter grundläggande- och gymnasiekurser

Kursstart

Webbansökan öppnar

Sista ansökningsdag

20 augusti

16 april

15 maj

24 september

16 augusti

2 september

29 oktober

17 september

7 oktober

21 januari

22 oktober

15 november

 

Snabbspåret

Snabbspåret är ett snabbare sätt att läsa svenska och engelska för att komplettera en befintlig utländsk gymnasieexamen eller akademisk utbildning. För att bli antagen krävs ett utlåtande från Universitets- och högskolerådet (UHR) för utbildningen.

Kurserna som ingår är Svenska som andraspråk grundläggande, 1, 2 och 3. Det går även att läsa Engelska 5 och 6 för de som har grundläggande engelska sedan tidigare.

Förkunskaper: Sfi kurs D
Omfattning: Heltidsstudier, 40 veckor
Utbildningsstart: januari 2018
Sista ansökningsdag: 15 november
Utbildningsplats: CVL Olsbacka
Kontakt: Marie Weckström marie.weckstrom@edu.sandviken.se och Marie-Louise Hernberg marie-louise.hernberg@edu.sandviken.se 
Ansökan: Du ansöker genom att lämna in en ansökningsblankett. Blanketten hittar du på sidan Ansökan.

Naturorienteringskurs

Naturorienteringskursen är en förberedande utbildning för dig som är intresserad av studier inom naturvetenskapligt/tekniskt område. Kursen innehåller delar av Fysik grundläggande, Kemi grundläggande och Biologi grundläggande. Den innehåller även studieteknik och är språk- och begreppsförberedande. Efter genomförd naturorienteringskurs har du möjlighet att få ett intyg.

Efter genomförd naturorienteringskurs har du möjlighet att söka CVL’s Naturvetenskapliga/tekniska basår (under förutsättning att du även har betyg i kurserna Svenska som andraspråk 1/Svenska 1 och Matematik 2a/2b/2c eller Matematik B).

Förkunskaper: Svenska som andraspråk/Svenska grundläggande och Matematik grundläggande
Omfattning: Du läser 200 poäng under höstterminen vilket innebär 50% studietakt
Utbildningsstart: augusti 2018
Sista ansökningsdag: 15 maj
Utbildningsplats: CVL Olsbacka
Kontakt: Emma Huhtimo emma.huhtimo@edu.sandviken.se
Ansökan: Du ansöker via webbansökan

 

Basåret

Det naturvetenskapliga/tekniska basåret kan vara en väg att nå en fullständig gymnasieexamen eller ett slutbetyg med grundläggande och särskild behörighet för vidare studier inom naturvetenskapligt/tekniskt inriktning. Basåret kan läsas som ett helt paket med respektive inriktning eller med de kurser som krävs för särskild behörighet. Kurserna betygsätts och kan hjälpa till att öka ditt meritvärde.

Basåret ger dig goda förutsättningar till framtida arbete inom en mängd yrken till exempel optiker, läkare, IT och systemutvecklare, lantmätare eller högskole- och civilingenjör inom till exempel till exempel bygg, miljö, data, ekonomi och maskin.

I ett tekniskt basår ingår Matematik 3c + 4, Fysik 1a + 2 samt Kemi 1. Väljer du naturvetenskapligt basår läser du också Biologi 1 + 2 samt Kemi 2.

Förkunskaper:  Svenska eller Svenska som andraspråk 1/A och Matematik B eller 2a/b/c
Omfattning: Heltidsstudier, 42 veckor
Utbildningsstart: Planerad start augusti 2018
Sista ansökningsdag:
Utbildningsplats: CVL Olsbacka
Kontakt: Studie- och yrkesvägledningen 026-24 15 42
Ansökan: Du ansöker i webbansökan

 

Tekniskt Basår i Samverkan

Tekniskt Basår i Samverkan är ett samarbete med Högskolan i Gävle. Du läser Tekniskt basår på distans i samverkan med Högskolan i Gävle. Det innebär att du själv kan styra över din studietid. Det ger dig en reserverad plats på Högskolan i Gävles ingenjörsprogram om du slutför studierna. Lärarstöd kommer att finnas på Lärcentrum (Sandbacka Park) och du får ta del av inspelade föreläsningar från högskolans lärare. Vid tre tillfällen ingår obligatoriska laborationer på högskolan.

Förkunskaper: Grundläggande behörighet och Matematik B eller 2a/b/c
Omfattning: Heltidsstudier, 40 veckor
Utbildningsstart: Planerad start augusti 2018
Sista ansökningsdag:
Utbildningsplats: Sandviken
Kontakt: Studie- och yrkesvägledningen 026-24 15 42
Ansökan: www.antagning.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Sidan uppdaterad: 2018-06-28
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se

Länkar

Vi finns på sociala medier

Facebook
Twitter
Facebook