Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Kursutbud

Kurslitteratur

Här finner du en litteraturlista till respektive kurs. Annan kurslitteratur kan tillkomma under kursens gång.

Utbildningar

Litteraturlista till barnskötarutbildningen och IT-utvecklare finns under respektive utbildningsbeskrivning under Yrkesutbildningar.

Grundläggande och gymnasiala kurser


Biologi 1

Iris biologi 1 (2012)
Anders Henriksson
ISBN: 9789140675996

Biologi 2
Iris biologi 2 (2013)
Anders Henriksson
ISBN: 9789140677273

Engelska delkurs 1
English File, Beginner, Student's Book
Christina Latham- Koenig och Clive Oxenden
ISBN: 9780194501835

Engelska delkurs 2
English File, Beginner, Student's Book
Christina Latham- Koenig och Clive Oxenden
ISBN: 9780194501835

Engelska delkurs 3
English File, Pre-intermediate, Student's Book
ISBN: 9780194598651

Engelska delkurs 4
English File, Pre-intermediate, Student's Book
ISBN: 9780194598651

Engelska 5
English File. Third Edition. Intermediate-plus. Student's book with DVD-ROM. ISBN: 978-0-19-455831-0

Engelska 6
Meddelas vid kursstart

Engelska 7
Meddelas vid kursstart

Fysik 1
Heureka Fysik 1 Lärobok (2011)
Rune Alphonce, Lars Bergström, Per Gunnvald, Inger Kristiansen, Jenny Ivarsson, Erik Johansson, Roy Nilsson
ISBN: 9789127567276

Fysik 2
Heureka Fysik 2 Lärobok (2012)
Rune Alphonce, Lars Bergström, Per Gunnvald, Erik Johansson, Roy Nilsson, Conny Modig
ISBN: 9789127567283

Företagsekonomi 1
Goodwill Företagsekonomi 1 Lärobok, upplaga 2 (2018)
B. Egervall, E. Blomkvist
ISBN: 9789152343456

Geografi
Vår Planet Geografi 1
Liber förlag, andra upplagan (2011)
ISBN: 9789147103614

Historia grund
Utkik 7-9 Historia
Erik Nilsson, Hans Olofsson, Rolf Uppström
ISBN 9789140675606 

Historia 1
Perspektiv på Historia 1b
Hans Nyström, Lars Nyström, Örjan Nyström
ISBN 9789140691118 

Information och kommunikation 1
Information och kommunikation 1 
Libers förlag (2018)
ISBN: 9789147125586

Kemi 1
Kemiboken 1
Hans Boren, Manfred Börner, Monika Larsson, Birgitta Lindh, Maud Ragnarsson, Sten-Åke Sundkvist
Liber, ISBN 978-91-47-08568-2

Kemi 2
Kemiboken 2
Hans Boren,  Monika Larsson, Birgitta Lindh, Johanna Lundström, Maud Ragnarsson, Sten-Åke Sundkvist
Liber, ISBN 978-91-47-08591-0

Matematik Grund
Kurslitteratur erhålls av lärare

Matematik 1a
Matematik 5000 Kurs 1A Röd Lärobok (2011)
L. Alfredsson, P. Erixon & H. Heikne
ISBN: 9789127421561

Matematik 1b
Matematik 5000 1bc Vux Lärobok (2013)
L. Alfredsson, K. Bråting, P. Erixon m.fl.
ISBN: 9789127435056

Matematik 2a
Matematik 5000 Kurs 2a Röd Lärobok (2012)
Lena Alfredsson, Kajsa Bråting, Patrik Erixon, Hans Heikne
ISBN: 9789127423633

Matematik 2bc
Matematik 5000 Kurs 2bc Grön lärobok (2013)
Lena Alfredsson, Kajsa Bråting, Patrik Erixon, Hans Heikne
ISBN: 9789127435049

Matematik 3b
Matematik 5000 Kurs 3bc Vux Lärobok (2013)
L. Alfredsson, K. Bråting, P. Erixon m.fl.
ISBN: 9789127426313
För nödvändiga förkunskaper se kurslitteratur för Matematik 2. Välj den som motsvarar ditt spår (b eller c)
 
Matematik 3c
Matematik 5000 Kurs 3bc Vux Lärobok (2013)
L. Alfredsson, K. Bråting, P .Erixon m.fl.
ISBN: 9789127426313
För nödvändiga förkunskaper se kurslitteratur för Matematik 2. Välj den som motsvarar ditt spår (b eller c)
 
Matematik 4
Matematik 5000 Kurs 4 Blå Lärobok (2013)
L. Alfredsson, K. Bråting, P. Erixon m.fl.
ISBN: 9789127426320
För nödvändiga förkunskaper se kurslitteratur för Matematik 3

Naturkunskap 1b (1a1/1a2)
Synpunkt Naturkunskap 1b
Anders Henriksson
Gleerups, ISBN 978-91-40-69260-3

Naturkunskap 2
Synpunkt Naturkunskap 2 (2017)
Anders Henriksson
ISBN: 9789140695864

Psykologi 1
Psykologi 1 (2013)
Tove Phillis
ISBN: 9789140682116

Religion grundläggande
Utkik 7-9 Religion
Hans Olofsson, Rolf Uppström 
ISBN 9789140677037

Religion 1
Meddelas vid kursstart

Samhällskunskap grundläggande
Samhälle
Ulla M Andersson, Per Ewert, Uriel Hedengren (2012)
ISBN: 978-91-47-10394-2

Samhällskunskap 1b och 1a1
Exposé Samhällskunskap 1
Liber förlag, fjärde upplagan (2011)
ISBN: 9789147103577

Svenska grundläggande
Meddelas vid kursstart

Svenska 1
Meddelas vid kursstart

Svenska 2
Meddelas vid kursstart

Svenska 3
Meddelas vid kursstart

Svenska som andraspråk grundläggande, delkurs 2
Form i Fokus B
Cecilia Fasth, Anitha Kannermark
ISBN 978-91-7434-706-7

Svenska som andraspråk grundläggande, delkurs 3
Kurslitteratur erhålls av lärare

Svenska som andraspråk 1 (gäller endast nya elever)
Språkporten 1, 2, 3
Monika Åström, upplaga 3,
ISBN: 978-91-44-12201-4

Svenska som andraspråk 2 (gäller endast nya elever)
Språkporten 1, 2, 3
Monika Åström, upplaga 3,
ISBN: 978-91-44-12201-4

Svenska som andraspråk 3 (gäller endast nya elever)
Språkporten 1, 2, 3
Monika Åström, upplaga 3,
ISBN: 978-91-44-12201-4

Grundläggande kurser

Engelska
Matematik
Samhällskunskap
Svenska
Svenska som andraspråk*
Historia
Religion

*Svenska som andraspråk på grundläggande nivå är uppdelad i fyra delkurser. När du har blivit antagen till kursen kommer du att skriva ett digitalt nivåtest på CVL. Nivåtestet avgör vilken delkurs du kommer att studera i. Om du inte genomför testet placeras du automatiskt i delkurs 1.

Ansökan: Du ansöker via webbansökan

Gymnasiala kurser

Kursutbud

Biologi 1
Biologi 2 (ges inte HT 2018)
Engelska 5
Engelska 6
Engelska 7 flex
Fysik 1a
Fysik 2 (ges inte HT 2018)
Företagsekonomi
Geografi 1
Gymnasiearbete (sam pr)
Historia 1a1
Historia 1a2
Historia 1b
Information och kommunikation 1
Kemi 1
Kemi 2 (ges inte HT 2018)
Matematik 1a
Matematik 1b
Matematik 2a
Matematik 2a kväll (ges inte VT2019)
Matematik 2b
Matematik 3b
Matrmatik 3c
Matematik 4
Matematik 5 (ges inte HT 2018)
Naturkunskap 1a1
Naturkunskap 1a2
Naturkunskap 1b
Naturkunskap 2
Psykologi 1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a1
Samhällskunskap 1a2
Samhällskunskap 1b
Samhällskunskap 2
Samhällskunskap 3
Svenska 1
Svenska 2
Svenska 3
Svenska som andraspråk 1
Svenska som andraspråk 2
Svenska som andraspråk 3 

Ansökan: Du ansöker via webbansökan

Prövning

Perioder och anmälningsdatum

Våren – prövning sker under veckorna 18 till 22 (maj)
Sista anmälningsdatum den 15 april

Hösten – prövning sker under vecka 45 till 47 (november)
Sista anmälningsdatum den 15 oktober

Prövning

Den som anser sig ha kunskaperna eller på egen hand vill läsa in en kurs, kan efter prövning, få ett betyg på kursen ifråga. Prövning kan även ske i redan avslutade kurser. Observera, inför prövning ingår ingen lärarhandledning.

Vem får pröva?

För att få göra en prövning gäller att du vid anmälningstillfället ska vara minst 20 år eller ha slutfört utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan. Prövning kan endast göras i kurser som anordnas/anordnats på CVL.

Prövningens omfattning

Prövningen omfattar hela innehållet i den aktuella kursen. I prövningen kan ingå såväl skriftliga, muntliga som praktiska uppgifter.

Före anmälan

Rådgör först med en studievägledare för att utreda om prövning är rätt alternativ utifrån dina mål. Kursplaner/kunskapskrav kan du hämta på Skolverkets hemsida www.skolverket.se.

Anmälan och avgifter

När du bestämt dig för att göra en prövning och varit i kontakt med studievägledare, inbetalas 500 kr/prövning och kurs på postgiro 3 22 28-9, betalningsmottagare Sandvikens Kommun.

Skriv Prövning CVL/personnummer/namn på inbetalningskortet.

Avgiften återbetalas ej vid återbud eller uteblivande från prövningstillfället.

En komplett anmälan består av:

- AnmälningsblankettPDF (pdf, 215.5 kB)
- Kvitto
- Betygskopia

Den lämnas in till skolans expedition. OBS! Din anmälan tas bara emot om den är fullständig.

Har du fått betyget IG/F i kurs vid CVL/Gymnasiet i Sandviken har du rätt att göra en avgiftsfri prövning.

Genomförande av prövningen

Efter att din fullständiga anmälan har inkommit och anmälningsdatum för perioden har gått ut, kommer läraren att kontakta dig.

Vid prövningstillfället måste du uppvisa legitimation. Prövningens samtliga prov/skrivningar och muntliga redovisningar ska genomföras under en period.

Kursstarter grundläggande och gymnasiala kurser

Kursstart
Webbansökan öppnar
Sista ansökningsdag
21 januari
4 januari
9 januari
25 februari
21 januari
3 februari
1 april
21 februari
10 mars
augusti
23 april
15 maj

Basåret

Det naturvetenskapliga/tekniska basåret kan vara en väg att nå en fullständig gymnasieexamen eller ett slutbetyg med grundläggande och särskild behörighet för vidare studier inom naturvetenskapligt/tekniskt inriktning. Basåret kan läsas som ett helt paket med respektive inriktning eller med de kurser som krävs för särskild behörighet. Kurserna betygsätts och kan hjälpa till att öka ditt meritvärde.

Basåret ger dig goda förutsättningar till framtida arbete inom en mängd yrken till exempel optiker, läkare, IT och systemutvecklare, lantmätare eller högskole- och civilingenjör inom till exempel till exempel bygg, miljö, data, ekonomi och maskin.

I ett tekniskt basår ingår Matematik 3c + 4, Fysik 1a + 2 samt Kemi 1. Väljer du naturvetenskapligt basår läser du också Biologi 1 + 2 samt Kemi 2.

Förkunskaper:  Svenska eller Svenska som andraspråk 1/A och Matematik B eller 2a/b/c
Omfattning: Heltidsstudier, 42 veckor
Utbildningsstart: Planerad start augusti 2018
Sista ansökningsdag:
Utbildningsplats: CVL Olsbacka
Kontakt: Studie- och yrkesvägledningen 026-24 15 42
Ansökan: Du ansöker i webbansökan

 

Tekniskt Basår i Samverkan

Tekniskt Basår i Samverkan är ett samarbete med Högskolan i Gävle. Du läser Tekniskt basår på distans i samverkan med Högskolan i Gävle. Det innebär att du själv kan styra över din studietid. Det ger dig en reserverad plats på Högskolan i Gävles högskoleingenjörsprogram om du slutför studierna. Lärarstöd kommer att finnas på Lärcentrum (Sandbacka Park) och du får ta del av inspelade föreläsningar från högskolans lärare. Vid tre tillfällen ingår obligatoriska laborationer på högskolan.

Förkunskaper: Grundläggande behörighet och Matematik B eller 2a/b/c
Omfattning: Heltidsstudier, 40 veckor
Utbildningsstart: augusti
Sista ansökningsdag: 15 april
Utbildningsplats: Sandviken
Kontakt: Studie- och yrkesvägledningen 026-24 15 42
Ansökan: www.antagning.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Hittade du informationen du sökte?

Sidan uppdaterad: 2019-02-14
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Länkar

Vi finns på sociala medier

Facebook
Twitter
Facebook