Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Yrkeshögskolan

Vi erbjuder två utbildningar på yrkeshögskolenivå.

Automationsingenjör

Kvalificerad automationstekniker är en yrkeshögskoleutbildning. Under utbildningen lär du dig att konstruera, konfigurera, programmera, utveckla, driftsätta, felsöka och underhålla el- och automationsanläggningar, främst inom process- och verkstadsindustri. Du får arbeta med PLC-programmering, kommunikationsmöjligheter, elkonstruktion, reglerteknik och robotteknik. Kvalificerad automationstekniker passar dig som är intresserad av den senaste tekniken och gillar att lösa problem. Utbildningen kombinerar teori och praktik och du avslutar utbildningen med att vara på ett företag i 20 veckor.

Förkunskaper: El, energi, teknik eller naturvetenskapliga programmet. Arbetslivserfarenhet inom el/automation.
Omfattning: Heltidsstudier, 400 yhp
Utbildningsstart: 2020-08-31
Sista ansökningsdag: 2020-06-10.
Utbildningsplats: CVL Teknik
Kontakt: Anders Jakobsson 026-24 15 39, anders.jakobsson@edu.sandviken.se

Utbildnings­innehåll

En Kvalificerad yrkeshögskoleutbildning för dig som vill jobba med utmanande arbetsuppgifter

Den studerande lär sig att konstruera, konfigurera, programmera, utveckla, driftsätta, felsöka och underhålla el- och automationsanläggningar, främst inom process- och verkstadsindustri.

Som automationsingenjör kan du bland annat arbeta som:

 • Processutvecklare
 • Underhållselektriker
 • Elkonstruktör
 • PLC-programmerare
 • Ytterligare karriärvägar kan bli arbetsledare och projektledare


Utbildningen Kvalificerad automationstekniker ger kunskap inom automationssystem inom områden som funktion, programmeringsspråk, kommunikationsmöjligheter och gränssnitt mot processen. Däribland ingår elinstallation, elkonstruktion, PLC-programmering, reglerteknik och robotteknik. Dessutom ger utbildningen kunskap i produktionsprocesser, projektledning, lean production, kvalitetssäkring, hållbar utveckling och kommunikation. ​

95 yhp grundläggande kurser

De grundläggande kurserna som läses gemensamt med Kvalificerad verkstadstekniker ger förståelse för produktionsprocesser och flöden inom tillverkningsindustrin, med fokus på kvalitet, säkerhet och hållbar utveckling. Dessutom ingår kurser i matematik, ledarskap och projektkunskap.​

185 yhp Yrkesspecifik fördjupning

Fördjupningskurserna inom automation innehåller PLC-/SCADA-programmering, CAD, drivsystem och reglerteknik. Dessutom ingår en längre kurs i industriell IT/automation/robotteknik, där bl.a. kunskaper om OPC kommer att fås. Ett annat större moment behandlar teoretisk el-behörighet och innebär att kursdeltagaren lär sig ansluta utrustning som ofta ingår i automatiserade system.

120 yhp Lärande i arbete (LIA) och examensarbete

I utbildningen ingår handledd praktisk yrkesträning i arbetslivet. LIA ska utgöra minst 25 % av utbildningens 400 yhp. Under den avslutande LIA-perioden ska ett examensarbete i projektform utföras. En kortare LIA-period förekommer även under den första terminen.

Studiefinansiering

Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN. Ytterligare information får du på www.csn.selänk till annan webbplats eller från din studie- och yrkesvägledare.

Behörighet och antagning

Behörighet och särskilda förkunskaper

För att vara behörig att söka utbildningen ska du ha följande förkunskaper:

 • Gymnasieskolans El- och energiprogram eller motsvarande gymnasial vuxenutbildning eller arbetsmarknadsutbildning
 • eller Teknikprogrammet

I ansökan får du beskriva dina teoretiska och praktiska kunskaper inom el och automation.

Urval

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser på utbildningen genomförs en gradering av samtliga behöriga sökande. De faktorer som poängsätts är:

Tidigare utbildning

Tidigare utbildning inom el, IT, styr- och reglerteknik och matematik bedöms. Förkunskaper från tekniska utbildningar inom gymnasieskolan och den gymnasiala vuxenutbildningen.

Antagning

Det är Yrkeshögskolans ledningsgrupp som fattar beslut om antagning. Detta sker i mitten av juni och i slutet av juni får du ett antagningsbesked hemskickat.

Skicka in dina betyg

För att din ansökan ska vara komplett måste du även skicka in dina betyg.Sökande som avslutar sina gymnasiestudier i juni 2020 måste skicka betygen senast den 10 juni. Du skickar enklast betygen genom att scanna dem till pdf-format och mejla dem till oss. Om du inte har tillgång till scanner kan du skicka betygen med vanlig post.

Produktionstekniker - Blått certifikat

Start augusti 2020

Produktionstekniker är en yrkeshögskoleutbildning. Under utbildningen lär du dig att utveckla, bereda, driftsätta, producera i och underhålla moderna produktionsanläggningar inom verkstadsindustri. Du får bland annat arbeta med CNC-programmering, ritningsläsning, mätteknik, underhållsteknik, CAD, CAM och produktionsekonomi. Utbildningen passar dig som är intresserad av teknik och tillverkning och vill arbeta med att effektivisera och kvalitetssäkra produktion. Utbildningen kombinerar teori och praktik. Du avslutar utbildningen med att göra praktik (LIA) på ett företag i 20 veckor.

Förkunskaper: För att vara behörig krävs att du tidigare har gått en teknisk gymnasial utbildning eller motsvarande i den gymnasiala vuxenutbildningen. Arbetslivserfarenhet inom skärande bearbetning.
Omfattning: Heltidsstudier, 400 yhp
Utbildningsstart: 2020-08-31
Sista ansökningsdag: 2020-06-10.
Utbildningsplats: CVL Teknik
Kontakt: Anders Jakobsson 026-24 15 39, anders.jakobsson@edu.sandviken.se
Ansökan: Du ansöker via en extern webbplats i Ansökan.

Utbildnings­innehåll

En kvalificerad yrkeshögskoleutbildning i Sandviken.

Den studerande lär sig att utveckla, bereda, driftsätta, producera i och underhålla moderna produktionsanläggningar inom verkstadsindustrin.

Som produktionstekniker kan du bland annat arbeta som:

 • Produktionsutvecklare med specifik kompetens inom skärande bearbetning
 • FMS-cell operatör
 • Områdesansvarig operatör
 • Ytterligare karriärvägar kan bli arbetsledare och projektledare

Utbildningen ger kunskaper inom ritningslära, mätteknik, materialval, olika yt- och värmebehandlingars påverkan på olika material, underhållets betydelse för organisationens möjligheter att uppfylla ställda miljö- och kvalitetskrav, CAD/CAM-tekniken samt dess användningsområden, styrning och övervakning av FMS-Cell, metoder och utrustning för skärande bearbetning. Dessutom kommer den studerande att ha kunskaper i projektledning, kvalitetssäkring, hållbar utveckling och ledarskap.

95 yhp Grundläggande moment

De grundläggande kurserna som läses gemensamt med Kvalificerad automationstekniker ger förståelse för produktionsprocesser och flöden inom tillverkningsindustrin med fokus på kvalitet, säkerhet och hållbar utveckling. Dessutom ingår kurser i matematik, ledarskap och projektkunskap.

185 yhp Yrkesspecifik fördjupning

Fördjupningskurserna inom verkstadsteknik innehåller bl.a. tillverkningsmetoder, materiallära och underhåll. Kursen CNC-teknik ska ge kursdeltagaren goda kunskaper och förståelse för CNC-teknikens användning i verkstadsindustrin. Målet är att nå nivån för CNC blått certifikat. Andra viktiga kurser är FMS-teknik och skärande bearbetning.

120 yhp Lärande i arbete (LIA) och examensarbete

I utbildningen ingår handledd praktisk yrkesträning i arbetslivet. LIA ska utgöra minst 25 % av utbildningens 400 yhp. Under den avslutande LIA-perioden ska ett examensarbete i projektform utföras. En kortare LIA-period förekommer även under den första terminen.

Studiefinansiering

Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN. Ytterligare information får du på http://www.csn.se/länk till annan webbplats eller från din studie- och yrkesvägledare.

Behörighet och särskilda förkunskaper
För att vara behörig att söka utbildningen ska du ha följande förkunskaper:
Gymnasieskolans El- och energiprogram eller motsvarande gymnasial vuxenutbildning eller arbetsmarknadsutbildning
eller Teknikprogrammet
I ansökan får du beskriva dina teoretiska och praktiska kunskaper inom el och automation.
Urval
Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser på utbildningen genomförs en gradering av samtliga behöriga sökande. De faktorer som poängsätts är:
Tidigare utbildning
Tidigare utbildning inom el, IT, styr- och reglerteknik och matematik bedöms. Förkunskaper från tekniska utbildningar inom gymnasieskolan och den gymnasiala vuxenutbildningen.
Antagning
Det är Yrkeshögskolans ledningsgrupp som fattar beslut om antagning. Detta sker i mitten av juni och i slutet av juni får du ett antagningsbesked hemskickat.
Skicka in dina betyg
För att din ansökan ska vara komplett måste du även skicka in dina betyg.Sökande som avslutar sina gymnasiestudier i juni 2020 måste skicka betygen senast den 10 juni. Du skickar enklast betygen genom att scanna dem till pdf-format och mejla dem till oss. Om du inte har tillgång till scanner kan du skicka betygen med vanlig post.

Behörighet och antagning

Behörighet och särskilda förkunskaper

För att vara behörig att söka utbildningen ska du ha följande förkunskaper:

 • Gymnasieskolans Industritekniska program eller motsvarande gymnasial vuxenutbildning eller arbetsmarknadsutbildning eller Teknikprogrammet

I ansökan får du beskriva dina teoretiska och praktiska kunskaper inom el och automation.

Urval

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser på utbildningen genomförs en gradering av samtliga behöriga sökande. De faktorer som poängsätts är:

Tidigare utbildning

Tidigare utbildning inom verkstadsteknik och matematik bedöms. Förkunskaper från tekniska utbildningar inom gymnasieskolan och den gymnasiala vuxenutbildningen.

Antagning

Det är Yrkeshögskolans ledningsgrupp som fattar beslut om antagning. Detta sker i mitten av juni och i slutet av juni får du ett antagningsbesked hemskickat.

Skicka in dina betyg

För att din ansökan ska vara komplett måste du även skicka in dina betyg.Sökande som avslutar sina gymnasiestudier i juni 2020 måste skicka betygen senast den 10 juni. Du skickar enklast betygen genom att scanna dem till pdf-format och mejla dem till oss. Om du inte har tillgång till scanner kan du skicka betygen med vanlig post.

Studieinformation

Utbildningarna är på heltid, där ca 15-20 timmar/vecka är undervisning och ca 20 timmar/vecka är självstudier. Detta kan dock variera beroende på kurs.

Den första terminen är gemensam för de båda utbildningarna och ger dig en helhetsbild av tillverkningsindustrin. Du lär dig om produktionsprocesser inom stål- och pappersindustrin, Lean production, produktionslogistik, kvalitetssäkring, hållbar utveckling, och kommunikationens betydelse för effektiv produktion. Dessa kurser ger dig kunskaper för att kunna arbeta med förbättringar och effektiviseringar inom industrin. Dessutom läser du matematik som ligger till grund för dina kommande yrkeskunskaper.

Därefter följer ett år av yrkesspecifik utbildning innan du avslutar utbildningen med en termin Lärande i arbete (LIA) och examensarbete. Examensarbetet gör du på din LIA-plats.

Närvaro

Närvaro på undervisningstillfällena är mycket viktig då många moment är praktiska och kurser examineras kontinuerligt. Likaså hyr Yrkeshögskolan in externa konsulter för att hålla i vissa kurser och då är dessa endast på plats under en begränsad tid. Frånvaro är den största anledningen till att studenter inte blir godkända i kurser.

Datorer

Under utbildningen får du låna en bärbar dator från skolan. Det är också möjligt att ansluta privata datorer och telefoner till skolans trådlösa nät.

Studiematerial

Yrkeshögskolan använder en webbportal, Fronter, där de studerande har tillgång till visst kursmaterial och scheman. Den kurslitteratur som används får du dock köpa själv. På Fronter publiceras även nyhetsmeddelanden och information som rör din utbildning. Inloggningsuppgifter får du vid kursstart.

Skyddsskor

För att kunna genomföra vissa studiebesök och LIA krävs ibland att studenterna har skyddsskor. Dessa måste ha stålhätta, men det är även bra om de har spiktrampskydd. Du hittar prisvärda skor på t.ex. Jula.

LIA – Lärande i arbete

Den tredje terminen har du en kortare LIA på 3 veckor. Den sista terminen gör du resterande 17 veckor. Dessutom gör du då ett examensarbete på det företag där du har LIA.

Skolan ansvarar för att ta fram lämpliga LIA-platser. Till den avslutande LIA:n kan de företag som vill kalla till intervju för att välja vilken student som ska få vara hos dem. Övriga LIA-platser tillsätts av skolan.

Om du vill ordna en egen plats, t.ex. på annan ort, får du gärna göra det, men LIA-platsen måste godkännas av skolan så att den uppfyller kraven för utbildningen.

CSN - Centrala studiestödsnämnden

Utbildningarna berättigar till studiemedel från CSNlänk till annan webbplats. Kontakta CSN när du har frågor om studiemedel, hur du ansöker och vilka regler som gäller.

Om du vill söka studiemedel för samtliga veckor ska du fylla i 100 yh-poäng per termin. 1 vecka motsvarar 5 yhp.

 

Regler

För att bli beviljad studiemedel för årskurs 2 krävs att du klarar samtliga kurser i årskurs 1. Det är CSN som beslutar om detta och om undantag ska göras kan CSN kräva att du lämnar t.ex. läkarintyg eller andra intyg som styrker giltiga anledningar.

Om du t.ex. blir sjuk eller av annan anledning får hinder att klara studierna kan du behöva anmäla detta till Försäkringskassan. Läs igenom CSN:s regler noga så att du vet vad som gäller. Det är den enskilda studentens ansvar att hålla reda på reglerna. Yrkeshögskolan rapporterar enbart studieresultaten som ligger till grund för CSN:s beslut.

Göranssonska fonden

Du som är bosatt i Sandvikens kommun eller ha förälder som är bosatt i Sandvikens kommun eller förälder anställd på Sandvik AB i Sandviken kan söka studiebidrag från Göranssonska fondenlänk till annan webbplats. Om du vill söka bidraget ber du skolan om ett studieintyg

Sidan uppdaterad: 2020-05-14
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Vi finns på sociala medier

Facebook
Twitter
Facebook