Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Yrkeshögskolan

På Yrkeshögskolan i Sandviken erbjuder vi utbildning för dig som vill studera till automationsingenjör eller produktionstekniker.

Automationsingenjör

Automationsingenjör är en yrkeshögskoleutbildning. Under utbildningen lär du dig att konstruera, konfigurera, programmera, utveckla, driftsätta, felsöka och underhålla el- och automationsanläggningar, främst inom process- och verkstadsindustri.

Information om utbildningen

Du får arbeta med PLC-programmering, kommunikationsmöjligheter, elkonstruktion, reglerteknik och robotteknik. automationsingenjör passar dig som är intresserad av den senaste tekniken och gillar att lösa problem. Utbildningen kombinerar teori och praktik och du avslutar utbildningen med att vara på ett företag i 20 veckor.

Förkunskaper

El, energi, teknik eller naturvetenskapliga programmet. Arbetslivserfarenhet inom el/automation.

Omfattning

Heltidsstudier, 400 yhp

Utbildningsstart

Ingen start 2022

Sista ansökningsdag

Ingen start 2022

Utbildningsplats

CVL Teknik

Kontakt

Anders Jakobsson, 026-24 15 39, anders.jakobsson@edu.sandviken.se

Utbildningsinnehåll

En yrkeshögskoleutbildning för dig som vill jobba med utmanande arbetsuppgifter

Den studerande lär sig att konstruera, konfigurera, programmera, utveckla, driftsätta, felsöka och underhålla el- och automationsanläggningar, främst inom process- och verkstadsindustri.

Som automationsingenjör kan du bland annat arbeta som:

  • Processutvecklare
  • Underhållselektriker
  • Elkonstruktör
  • PLC-programmerare
  • Ytterligare karriärvägar kan bli arbetsledare och projektledare

Utbildningen automationsingenjör ger kunskap inom automationssystem inom områden som funktion, programmeringsspråk, kommunikationsmöjligheter och gränssnitt mot processen. Däribland ingår elinstallation, elkonstruktion, PLC-programmering, reglerteknik och robotteknik. Dessutom ger utbildningen kunskap i produktionsprocesser, projektledning, lean production, kvalitetssäkring, hållbar utveckling och kommunikation. ​

95 yhp grundläggande kurser

De grundläggande kurserna som läses gemensamt med Produktionstekniker-Blått certifikat ger förståelse för produktionsprocesser och flöden inom tillverkningsindustrin, med fokus på kvalitet, säkerhet och hållbar utveckling. Dessutom ingår kurser i matematik, ledarskap och projektkunskap.​

185 yhp Yrkesspecifik fördjupning

Fördjupningskurserna inom automation innehåller PLC-/SCADA-programmering, CAD, drivsystem och reglerteknik. Dessutom ingår en längre kurs i industriell IT/automation/robotteknik, där bl.a. kunskaper om OPC kommer att fås. Ett annat större moment behandlar teoretisk el-behörighet och innebär att kursdeltagaren lär sig ansluta utrustning som ofta ingår i automatiserade system.

120 yhp Lärande i arbete (LIA) och examensarbete

I utbildningen ingår handledd praktisk yrkesträning i arbetslivet. LIA ska utgöra minst 25 % av utbildningens 400 yhp. Under den avslutande LIA-perioden ska ett examensarbete i projektform utföras. En kortare LIA-period förekommer även under den första terminen.

Studiefinansiering

Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN. Ytterligare information får du hos CSN Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller från din studie- och yrkesvägledare.

Behörighet och antagning

För att vara behörig att söka utbildningen ska du ha följande förkunskaper:

  • Gymnasieskolans El- och energiprogram eller motsvarande gymnasial vuxenutbildning eller arbetsmarknadsutbildning
  • eller Teknikprogrammet

I ansökan får du beskriva dina teoretiska och praktiska kunskaper inom el och automation.

Urval

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser på utbildningen genomförs en gradering av samtliga behöriga sökande. De faktorer som poängsätts är:

Tidigare utbildning

Tidigare utbildning inom el, IT, styr- och reglerteknik och matematik bedöms. Förkunskaper från tekniska utbildningar inom gymnasieskolan och den gymnasiala vuxenutbildningen.

Antagning

Det är Yrkeshögskolans ledningsgrupp som fattar beslut om antagning. Detta sker i mitten av juni och i slutet av juni får du ett antagningsbesked hemskickat.

Skicka in dina betyg


Produktionstekniker, blått certfikat

Utbildningen startar i augusti 2022.

Produktionstekniker är en yrkeshögskoleutbildning. Under utbildningen lär du dig att utveckla, bereda, driftsätta, producera i och underhålla moderna produktionsanläggningar inom verkstadsindustri.

Information om utbildningen

Du får bland annat arbeta med CNC-programmering, ritningsläsning, mätteknik, underhållsteknik, CAD, CAM och produktionsekonomi. Utbildningen passar dig som är intresserad av teknik och tillverkning och vill arbeta med att effektivisera och kvalitetssäkra produktion. Utbildningen kombinerar teori och praktik. Du avslutar utbildningen med att göra praktik (LIA) på ett företag i 20 veckor.

Förkunskaper

För att vara behörig krävs att du tidigare har gått en teknisk gymnasial utbildning eller motsvarande i den gymnasiala vuxenutbildningen. Arbetslivserfarenhet inom skärande bearbetning.

Omfattning

Heltidsstudier, 400 yhp

Utbildningsstart

2022-08-29

Sista ansökningsdag

2022-08-26

Ansökan

Utbildningsplats

CVL Teknik

Kontakt

Anders Jakobsson, 026-24 15 39, anders.jakobsson@edu.sandviken.se

Studieinformation

Utbildningarna är på heltid, där ca 15-20 timmar/vecka är undervisning och ca 20 timmar/vecka är självstudier. Detta kan dock variera beroende på kurs.

Den första terminen är gemensam för de båda utbildningarna och ger dig en helhetsbild av tillverkningsindustrin. Du lär dig om produktionsprocesser inom stål- och pappersindustrin, Lean production, produktionslogistik, kvalitetssäkring, hållbar utveckling, och kommunikationens betydelse för effektiv produktion. Dessa kurser ger dig kunskaper för att kunna arbeta med förbättringar och effektiviseringar inom industrin. Dessutom läser du matematik som ligger till grund för dina kommande yrkeskunskaper.

Därefter följer ett år av yrkesspecifik utbildning innan du avslutar utbildningen med en termin Lärande i arbete (LIA) och examensarbete. Examensarbetet gör du på din LIA-plats.

Närvaro

Närvaro på undervisningstillfällena är mycket viktig då många moment är praktiska och kurser examineras kontinuerligt. Likaså hyr Yrkeshögskolan in externa konsulter för att hålla i vissa kurser och då är dessa endast på plats under en begränsad tid. Frånvaro är den största anledningen till att studenter inte blir godkända i kurser.

Datorer

Under utbildningen får du låna en bärbar dator från skolan. Det är också möjligt att ansluta privata datorer och telefoner till skolans trådlösa nät.

Studiematerial

Yrkeshögskolan använder en webbportal, Fronter, där de studerande har tillgång till visst kursmaterial och scheman. Den kurslitteratur som används får du dock köpa själv. På Fronter publiceras även nyhetsmeddelanden och information som rör din utbildning. Inloggningsuppgifter får du vid kursstart.

Skyddsskor

För att kunna genomföra vissa studiebesök och LIA krävs ibland att studenterna har skyddsskor. Dessa måste ha stålhätta, men det är även bra om de har spiktrampskydd. Du hittar prisvärda skor på t.ex. Jula.

LIA – Lärande i arbete

Den tredje terminen har du en kortare LIA på 3 veckor. Den sista terminen gör du resterande 17 veckor. Dessutom gör du då ett examensarbete på det företag där du har LIA.

Skolan ansvarar för att ta fram lämpliga LIA-platser. Till den avslutande LIA:n kan de företag som vill kalla till intervju för att välja vilken student som ska få vara hos dem. Övriga LIA-platser tillsätts av skolan.

Om du vill ordna en egen plats, t.ex. på annan ort, får du gärna göra det, men LIA-platsen måste godkännas av skolan så att den uppfyller kraven för utbildningen.

CSN - Centrala studiestödsnämnden

Utbildningarna berättigar till studiemedel från CSN. Kontakta CSN Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. när du har frågor om studiemedel, hur du ansöker och vilka regler som gäller.

Om du vill söka studiemedel för samtliga veckor ska du fylla i 100 yh-poäng per termin. 1 vecka motsvarar 5 yhp.

Regler

För att bli beviljad studiemedel för årskurs 2 krävs att du klarar samtliga kurser i årskurs 1. Det är CSN som beslutar om detta och om undantag ska göras kan CSN kräva att du lämnar t.ex. läkarintyg eller andra intyg som styrker giltiga anledningar.

Om du t.ex. blir sjuk eller av annan anledning får hinder att klara studierna kan du behöva anmäla detta till Försäkringskassan. Läs igenom CSN:s regler noga så att du vet vad som gäller. Det är den enskilda studentens ansvar att hålla reda på reglerna. Yrkeshögskolan rapporterar enbart studieresultaten som ligger till grund för CSN:s beslut.

Göranssonska fonden

Du som är bosatt i Sandvikens kommun eller ha förälder som är bosatt i Sandvikens kommun eller förälder anställd på Sandvik AB i Sandviken kan söka studiebidrag från Göranssonska fonden. Om du vill söka bidraget ber du skolan om ett studieintyg