Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Yrkesutbildningar

På CVL har vi flera yrkesutbildningar på gymnasial nivå och ett samarbete med våra grannkommuner Hofors och Gävle.

Barnskötar­utbildning

I utbildningen till barnskötare lär du dig hur man arbetar i förskolan idag. I kurserna ingår bland annat hur man kan kommunicera med barn och vuxna. Du lär dig olika teorier om barns utveckling, pedagogiskt arbete och hur människor lever i olika delar av världen. Du kommer också att lära dig mycket om barn med olika funktionsnedsättningar och hur man kan arbeta med dem för att de ska utvecklas. Du kommer att avsluta din utbildning med att göra ett gymnasiearbete där du visar att du fått de kunskaper du behöver för att arbeta i förskolan. Utbildningen innehåller praktik.

Förkunskaper: Grundskola med godkända kunskaper i Svenska/ Svenska som andraspråk och Matematik eller motsvarande.
Omfattning: Heltidsstudier, 50 veckor. 1000 gymnasiepoäng
Utbildningsstart: 11 mars
Sista ansökningsdag: 2 februari
Utbildningsplats: CVL Olsbacka
Kontakt: Studie- och yrkesvägledningen 026-24 15 42
Ansökan: Du ansöker genom att lämna in en ansökningsblankett till Vuxenutbildningen i din hemkommun. Bifoga betyg och personligt brev. Blanketten finns på sidan Ansökan

Litteraturlista

  1. Tove Phillips Kommunikation, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2011
  2. Gabriella Bernerson Lärande och utveckling, Stockholm: Sanoma Utbildning AB, 2012
  3. Tove Phillips Pedagogiskt arbete Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2012
  4. Tove Phillips Människors miljöer (andra upplagan), Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2016
  5. Tove Phillips Pedagogiskt ledarskap,(andra upplagan) Malmö: Gleerups utbildning AB, 2017
  6. Tove Phillips Skapande verksamhet Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2014
  7. Tove Phillips Barns lärande och växande, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2012
  8. Irene Larsson Specialpedagogik 1, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2013

Litteraturlistan är ordnad utifrån kursplanering. D.v.s vilken bok som ska läsas och införskaffas först.

Tips: Var ute i god tid, så finns det möjlighet att hitta begagnad litteratur

Byggutbildning

För dig som gillar att arbeta praktiskt har vi en byggutbildning. Utbildningen ger dig möjlighet att utbilda dig inom bygg, med inriktning betong, murare eller träarbete. Utbildning sker inom aktuella tekniker som används inom byggbranschen idag. Det ingår också en hel del teori, särskilt i utbildningens inledning. Du får bl a lära dig konstruktion och hur du planerar när det gäller ekonomi, kvalitet och miljö. I utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande, APL.

Förkunskaper: Grundskola med godkända betyg i matematik och svenska/svenska som andra språk eller motsvarande. För elever med annat modersmål än svenska erbjuds språkstödjande orienteringskurser.
Omfattning: Heltidsstudier, 50 veckor. 1200 gymnasiepoäng exklusive orienteringskurs och gymnasiearbete.
Utbildningsstart: 4 feburari
Sista ansökningsdag: 4 januari
Utbildningsanordnare: CVL Sandviken
Kontakt: Studie- och yrkesvägledningen 026-24 15 42
Ansökan: Du ansöker genom att lämna in en ansökningsblankett till Vuxenutbildningen i din hemkommun. Bifoga betyg och personligt brev. Blanketten finns på sidan Ansökan

IT-utvecklare

Utbildningen ger dig kunskaper som innebär att du kan jobba som IT- och nätverksutvecklare, webbdesigner eller med IT-support. Du får även betyg i kurser som kan ingå i en gymnasieexamen och kan ge behörighet till vidarestudier på högskola/universitet. Undervisningen sker genom lektioner med praktiska tillämpningar samt en del praktik (APL) på företag.

Förkunskaper: Svenska eller Svenska som andraspråk 1/A och Matematik 1/A
Omfattning: 1200 poäng
Utbildningens längd: 50 veckor på heltid
Utbildningsstart: 28 januari
Sista ansökningsdag: 4 januari
Utbildningsplats: Sandbacka Park, Sandviken
Kontakt: Studie- och yrkesvägledningen 026-24 15 42
Ansökan: Du ansöker genom att lämna in en ansökningsblankett.
Blanketten hittar du på sidan Ansökan

Litteraturlista

Matematik 5000 Kurs 2b Grön Lärobok
Alfredsson, Bråting, Erixon & Heikne (Natur Kultur, 2012)
ISBN-nummer: 978-91-2742-364-0

Gränssnittsdesign - Lärobok
Meg Marnon (Thelin Läromedel, 2015)
ISBN-nummer: 978-91-7379-316-2

Gränssnittsdesign - Arbetsbok
Meg Marnon (Thelin Läromedel, 2015)
ISBN-nummer: 978-91-7379-317-9

Webbutveckling 1 - Lärobok (andra upplagan)
Lars Gunther (Thelin Läromedel, 2016)
ISBN-nummer: 978-91-7379-342-1

Webbutveckling 1 - Arbetsbok (andra upplagan)
Lars Gunther (Thelin Läromedel, 2016)
ISBN-nummer: 978-91-7379-343-8

IT-samordning Lärobok med övningar och projekt V2006
Jan-Eric Thelin (Thelin Läromedel, 2006)
ISBN-nummer: 978-91-7379-093-2

Digitalt skapande 1 - Lärobok
Meg Marnon (Thelin Läromedel, 2015)
ISBN-nummer: 978-91-7379-332-2

Digitalt skapande 1 - Arbetsbok
Meg Marnon (Thelin Läromedel, 2015)
ISBN-nummer: 978-91-7379-330-8

Programmering 1 C#
Magnus Lilja och Ulrik Nilsson (gleerups, 2012)
ISBN-nummer: 978-91-4067-402-9

Webbserverprogrammering 1 med PHP Lärobok
Lars Gunther (Thelin Förlag, 2013)
ISBN-nummer: 978-91-7379-241-7

Webbserverprogrammering 1 med PHP Arbetsbok
Lars Gunther (Thelin Förlag, 2013)
ISBN-nummer: 978-91-7379-242-4

Matematik 5000 Kurs 3b Grön Lärobok
Alfredsson, Bråting, Erixon & Heikne (Natur Kultur, 2013)
ISBN-nummer: 978-91-2742-630-6

Programmering 2 C#
Magnus Lilja (gleerups, 2017)
ISBN-nummer: 978-91-4069-637-3

Kockutbildning

Att arbeta som kock är ett kreativt och spännande yrke som passar dig som gillar högt arbetstempo och att samarbeta med andra. I utbildningen kommer du lära dig att planera, komponera och tillaga mat i såväl kall- som varmkök. Utöver detta får du lära dig livsmedelshygien och näringslära. Teori och praktik varvas i utbildningen. Den största delen av utbildningen sker på plats på Sandvikens restaurangskola, men självstudier förekommer också.

Förkunskaper: Svenska eller Svenska som andraspråk 1/A
Omfattning: Heltidsstudier, 50 veckor
Utbildningsstart: 26 augusti 2019
Sista ansökningsdag: 7 juni
Utbildningsplats: Sandvikens Restaurangskola
Kontakt: Studie- och yrkesvägledningen 026-24 15 42
Ansökan: Du ansöker genom att lämna in en ansökningsblankett. Blanketten hittar du på sidan Ansökan.

Underhållstekniker

Utbilda dig till underhållstekniker och få goda chanser till anställning inom industrin. Lär dig mekaniskt underhåll och få en förståelse för förebyggande underhåll. Utbildningen blandar teori och praktiska moment. I utbildningen ingår även arbetsplatsförlagt lärande/ APL.

Förkunskaper: Ej fastställt
Omfattning: Heltidsstudier, 52 veckor
Utbildningsstart: 1 april 2019
Sista ansökningsdag: Information kommer
Utbildningsplats: Sandviken
Kontakt: Studie- och yrkesvägledningen 026-24 15 42
Ansökan: Datum fastställs under våren 2019. Du ansöker via vuxenutbildningen i din hemkommun.

Verkstadstekniker

På CVL kan du läsa till verkstadstekniker. Utbildningen innehåller moment i matematik, ritningsläsning, mätteknik, materiallära och olika tillverkningsmetoder. Du lär dig grunderna i manuell skärande bearbetning i svarvning, fräsning och slipning och fortsätter sedan med bearbetning i 2- till 5-axliga CNC-maskiner. Det ingår även utbildning i robotteknik samt CAD och CAM-programmering. Du får följa hela produktionskedjan och du får även lära dig hur du planerar när det gäller ekonomi, kvalitet och miljö. Du får också kunskap om arbetsmiljö och standarder. Att arbeta som verkstadstekniker passar dig som är intresserad av teknik och tillverkning. I slutet av utbildningen har du möjlighet att göra praktik (APL) på ett företag.

Förkunskaper: Svenska eller Svenska som andraspråk 1/A och Matematik 1/A
Omfattning: Heltidsstudier, 52 veckor
Utbildningsstart: 4 februari
Sista ansökningsdag: 4 januari
Utbildningsplats: CVL Teknik
Kontakt: 026-24 10 39 eller studie- och yrkesvägledningen 026-24 15 42
Ansökan: Du ansöker genom att lämna in en ansökningsblankett.
Blanketten hittar du på sidan Ansökan

Verkstads­förberedande utbildning

Verkstadsförberedande utbildning är en förberedande verkstadsutbildning för andraspråkstalare. Utbildningen är anpassad för att ge dig tillräckliga kunskaper i svenska, matematik och grundläggande teknik, för att klara vidare studier på yrkesgymnasium.

Förkunskaper: Sfi kurs D och Matematik grund eller motsvarande
Omfattning: Heltidsstudier, 52 veckor
Utbildningsstart: 11 februari
Sista ansökningsdag: 15 januari
Utbildningsplats: CVL Teknik
Kontakt: 026-24 10 39 eller studie- och yrkesvägledningen 026-24 15 42
Ansökan: Kontakta vuxenutbildningen i din kommun för att få hjälp att göra en ansökan. Till ansökan ska du bifoga eventuella betyg samt ett personligt brev där du berättar varför du vill läsa utbildningen. Beskriv också dina tidigare kunskaper och erfarenheter av industri- och verkstadsteknik, matematik, datorvana och eventuellt programmering. Inför ansökan genomförs intervjuer och du genomgår ett kunskapstest i matematik.

Vårdutbildningar

Är du pigg och glad, tycker du om att röra dig och vara aktiv? Vill du vara den människa som gör skillnad för andra? Då har vi något för dig!

Att arbeta som undersköterska inom vård och omsorg innebär att du har ett viktigt yrke. Du har möjlighet att göra stor skillnad för andra människor och du får möjlighet att hjälpa den som behöver hjälp.

CVL är ansluten till Vård- och omsorgscollege. Efter avslutad utbildning får du ett diplom utfärdat av Vård- och omsorgscollege och CVL. Utbildningen är på 1500 poäng. De första 900 poängen är gemensamma, alla läser samma kurser. Utöver det ingår valbara fördjupningskurser på 400 poäng samt ett gymnasiearbete. Svenska 1 och samhällskunskap 1a1 ingår också i utbildningen.

Vård och omsorg

Vård- och omsorgsutbildningen är en sammanhållen utbildning som startar två gånger per år, i augusti och i januari. Man kan ansöka till utbildningen på heltid, tre terminer, eller på deltid, fyra till fem terminer. Om du redan har läst vissa vårdkurser kan du ansöka om individuell studiegång. Kurserna i steg 3 söks som fristående kurser. Där har man flera olika kurser att välja mellan beroende på vilken yrkesutgång man vill inrikta sig mot.

Du ansöker i webbansökan. Vid frågor kontakta studie- och yrkesvägledare.

Vård och omsorg andraspråk

Vård andraspråk är en förberedande vårdutbildning för andraspråkstalare. Utbildningen startar en gång per år. Du börjar med att läsa Svenska som andraspråk grundläggande, 400 poäng, och Vård grundläggande, 400 poäng, under ett år. Efter det kan du söka till vårdutbildningen. Den är på 1500 poäng och tar fyra terminer. Förkunskapskrav: Sfi D.

Du ansöker i webbansökan. I samband med antagningen kommer du att bli kallad till intervju. Vid frågor kontakta studie- och yrkesvägledare.

Fördjupnings­kurser - inriktningar

I steg 3 väljer du fördjupningskurser utifrån ditt intresse.

Akutsjukvård* / 200 p / Sandviken
Gymnasiearbete / 100 p / Sandviken
Hemsjukvård / 100 p / Gävle
Medicin 2 / 100 p / Sandviken
Palliativ vård / 100 p / Gävle
Psykiatri 2* / 200 p / Gävle
Specialpedagogik 2 / 100 p / Gävle
Vårdpedagogik och handledning / 100 p / Gävle
Vård och omsorg specialisering - Demens / 50p / Gävle
Vård och omsorg specialisering - Hjärtsjukvård / 50p / Gävle
Vård och omsorg vid demenssjukdomar / 100 p / Sandviken
Äldres hälsa och livskvalitet* / 200 p / Sandviken

*APL (Arbetsplatsförlagt lärande) ingår

Litteraturlista

Hälsopedagogik
Tove Phillips 2017, andra upplagan, Gleerups Utbildning AB

Vård och Omsorgsarbete 1
Maria Christidis och Gleerups utbildning AB
ISBN 978-91-40-68212-3

Specialpedagogik 1
Sonja Svensson Höstfält, Sanoma Utbildning AB
ISBN 978-91-523-3197-2

Äldres Hälsa och livskvalitet
Margareta Skog, Margareta Grafström, Sanoma Utbildning AB
ISBN 978-91-523-1521-7

Psykiatri 1
Psykiatri 1, Ann-Marie Göransson, Sanoma förlag
ISBN: 9789152307595

Vård och omsorg vid demenssjukdom
Vård och omsorg vid demenssjukdomar
Margareta Skog, Sanoma förlag
ISBN: 9789152319666

Etik och människans livsvillkor VAS
Etik och människans livsvillkor
Katri Cronlund, Sanoma förlag
ISBN: 9789152333983

Psykologi 1 VAS
Psykologi
Katri Cronlund, Bonniers förlag
ISBN: 9789162260255

Medicin 1 och 2
Elise Setterberg; Liber
ISBN 978-91-47-10354-6

Akutsjukvård
Anna-Lena Stenberg; Gleerups
ISBN 978-91-40-69047-0

Medicin 1 reguljär
Sanoma Gillå, Urban 2011
ISBN 978-91-523-0222-4

Medicin 1 VAS s.o
Vård- och omsorg 2 Sanoma Imborn, Åsbrink 2012
ISBN 978-91-523-1518-7

Etik och människans livsvillkor. Mona Bergman. Greerups förlag
ISBN: 978-91-40-68214-7

Psykologi 1. Tove Phillips. Greerups förlag
ISBN: 978-91-40-68211-6

Gymnasiearbete Yrkesprogrammen. Björn Erikson. Förlag Björnen
ISBN: 978-91-88528-82-7

Yrkesförare med inriktning tung lastbil

Från och med hösten 2018 finns chansen att utbilda dig till yrkesförare för tung lastbil (C och CE körkort). Ett eftertraktat yrke som leder till jobb. Utbildningen bedrivs i samarbete med Sandvikens gymnasieskola med branschaktuell utrustning och läromedel. I utbildningen ingår även arbetsplatsförlagt lärande/APL. Vissa obligatoriska prov kommer att krävas för behörighet, vissa kostnader är förknippade med dessa.

För elever med annat modersmål än svenska erbjuds språkstödjande orienteringskurser

Förkunskaper: Godkända betyg i matematik, engelska samt svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå eller motsvarande. B-körkort (med god körvana) samt ett giltigt körkortstillstånd (se Transportstyrelsen) och fylla 21 år minst två veckor innan utbildningens slut.
Omfattning: 800 poäng exklusive orienteringskurs
Utbildningens längd: 45 veckor på heltid
Utbildningsstart: 20 maj
Sista ansökningsdag: 12 april
Utbildningsplats: Sandviken
Kontakt: Studie- och yrkesvägledningen 026-24 15 42
Ansökan: Sök via Vuxenutbildningen i din hemkommun. Bifoga betyg och personligt brev

Litteraturlista

Köra lastbil
Klippan, 4:e utgåvan, (2018)
ISBN: 978-91-88377-68-5

Logotyp

Hittade du informationen du sökte?

Sidan uppdaterad: 2019-01-17
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se