Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Yrkesutbildningar

På CVL har vi flera yrkesutbildningar på gymnasial nivå och ett samarbete med våra grannkommuner Hofors och Gävle. Vi erbjuder även yrkeshögskoleutbildningar.

Vårdutbildningar

Är du pigg och glad, tycker du om att röra dig och vara aktiv? Vill du vara den människa som gör skillnad för andra? Då har vi något för dig!

Att arbeta som undersköterska inom vård och omsorg innebär att du har ett viktigt yrke. Du har möjlighet att göra stor skillnad för andra människor och du får möjlighet att hjälpa den som behöver hjälp.

CVL är ansluten till Vård- och omsorgscollege. Efter avslutad utbildning får du ett diplom utfärdat av Vård- och omsorgscollege och CVL. Utbildningen är på 1500 poäng. De första 900 poängen är gemensamma, alla läser samma kurser. Utöver det ingår valbara fördjupningskurser på 400 poäng samt ett gymnasiearbete. Svenska 1 och samhällskunskap 1a1 ingår också i utbildningen.

Vård och omsorg

Vård- och omsorgsutbildningen är en sammanhållen utbildning som startar två gånger per år, i augusti och i januari. Man kan ansöka till utbildningen på heltid, tre terminer, eller på deltid, fyra till fem terminer. Om du redan har läst vissa vårdkurser kan du ansöka om individuell studiegång. Kurserna i steg 3 söks som fristående kurser. Där har man flera olika kurser att välja mellan beroende på vilken yrkesutgång man vill inrikta sig mot.

Du ansöker i webbansökan. Vid frågor kontakta studie- och yrkesvägledare.

Vård och omsorg andraspråk

Vård andraspråk är en förberedande vårdutbildning för andraspråkstalare. Utbildningen startar en gång per år. Du börjar med att läsa Svenska som andraspråk grundläggande, 400 poäng, och Vård grundläggande, 400 poäng, under ett år. Efter det kan du söka till vårdutbildningen. Den är på 1500 poäng och tar fyra terminer. Förkunskapskrav: Sfi D.

Du ansöker i webbansökan. I samband med antagningen kommer du att bli kallad till intervju. Vid frågor kontakta studie- och yrkesvägledare.

Fördjupningskurser/inriktningar

I steg 3 väljer du fördjupningskurser utifrån ditt intresse.

Akutsjukvård* / 200 p / Sandviken
Gymnasiearbete / 100 p / Sandviken
Hemsjukvård / 100 p / Älvkarleby
Medicin 2 / 100 p / Sandviken
Palliativ vård / 100 p / Gävle
Psykiatri 2* / 200 p / Gävle
Specialpedagogik 2 / 100 p / Älvkarleby
Vårdpedagogik och handledning / 100 p / Gävle
Vård och omsorg vid demenssjukdomar / 100 p / Älvkarleby
Äldres hälsa och livskvalitet* / 200 p / Gävle

*APL (Arbetsplatsförlagt lärande) ingår

Kockutbildning

Att arbeta som kock är ett kreativt och spännande yrke som passar dig som gillar högt arbetstempo och att samarbeta med andra. I utbildningen kommer du lära dig att planera, komponera och tillaga mat i såväl kall- som varmkök. Utöver detta får du lära dig livsmedelshygien och näringslära. Teori och praktik varvas i utbildningen. Den största delen av utbildningen sker på plats på Sandvikens restaurangskola, men självstudier förekommer också.

Förkunskaper: Svenska eller Svenska som andraspråk 1/A
Omfattning: Heltidsstudier, 50 veckor
Utbildningsstart: Beräknad till augusti 2018
Sista ansökningsdag: Beräknad till juni 2018
Utbildningsplats: Sandvikens Restaurangskola
Kontakt: Carina Wall 026-24 04 67 eller studie- och yrkesvägledningen
026-24 15 42
Ansökan: Du ansöker genom att lämna in en ansökningsblankett.
Blanketten hittar du i Ansökan på vår startsida.

Byggutbildning

För dig som gillar att arbeta praktiskt har vi en byggutbildning. Utbildningen ger dig möjlighet att utbilda dig inom bygg, med inriktning betong, murare eller träarbete. Utbildning sker inom aktuella tekniker som används inom byggbranschen idag. Det ingår också en hel del teori, särskilt i utbildningens inledning. Du får bl a lära dig konstruktion och hur du planerar när det gäller ekonomi, kvalitet och miljö. I utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande, APL.

Förkunskaper: Grundskola med godkända betyg i matematik och svenska/svenska som andra språk eller motsvarande. För elever med annat modersmål än svenska erbjuds språkstödjande orienteringskurser.
Omfattning: Heltidsstudier, 50 veckor. 1200 gymnasiepoäng exklusive orienteringskurs och gymnasiearbete.
Utbildningsstart: 5 februari
Sista ansökningsdag: 15 januari
Utbildningsanordnare: CVL Sandviken
Kontakt: Studie- och yrkesvägledningen 026-24 15 42
Ansökan: Du ansöker genom att lämna in en ansökningsblankett till Vuxenutbildningen i din hemkommun. Bifoga betyg och personligt brev.

Barnskötarutbildning

I utbildningen till barnskötare lär du dig hur man arbetar i förskolan idag. I kurserna ingår bland annat hur man kan kommunicera med barn och vuxna. Du lär dig olika teorier om barns utveckling, pedagogiskt arbete och hur människor lever i olika delar av världen. Du kommer också att lära dig mycket om barn med olika funktionsnedsättningar och hur man kan arbeta med dem för att de ska utvecklas. Du kommer att avsluta din utbildning med att göra ett gymnasiearbete där du visar att du fått de kunskaper du behöver för att arbeta i förskolan. Utbildningen innehåller praktik.

Förkunskaper: Grundskola med godkända kunskaper i Svenska/ Svenska som andraspråk och Matematik eller motsvarande.
Omfattning: Heltidsstudier, 50 veckor. 1000 gymnasiepoäng
Utbildningsstart: 22 januari 2018
Sista ansökningsdag: 30 november 2017
Utbildningsanordnare: CVL Sandviken
Kontakt: Studie- och yrkesvägledningen 026-24 15 42
Ansökan: Du ansöker genom att lämna in en ansökningsblankett till Vuxenutbildningen i din hemkommun. Bifoga betyg och personligt brev.

Verkstadstekniker

På CVL kan du läsa till verkstadstekniker. Utbildningen innehåller moment i matematik, ritningsläsning, mätteknik, materiallära och olika tillverkningsmetoder. Du lär dig grunderna i manuell skärande bearbetning i svarvning, fräsning och slipning och fortsätter sedan med bearbetning i 2- till 5-axliga CNC-maskiner. Det ingår även utbildning i robotteknik samt CAD och CAM-programmering. Du får följa hela produktionskedjan och du får även lära dig hur du planerar när det gäller ekonomi, kvalitet och miljö. Du får också kunskap om arbetsmiljö och standarder. Att arbeta som verkstadstekniker passar dig som är intresserad av teknik och tillverkning. I slutet av utbildningen har du möjlighet att göra praktik (APL) på ett företag.

Förkunskaper: Svenska eller Svenska som andraspråk 1/A och Matematik 1/A
Omfattning: Heltidsstudier, 52 veckor
Utbildningsstart: Beräknad till 2018-02-19
Sista ansökningsdag: 2018-02-05
Utbildningsplats: CVL Teknik
Kontakt: 026-24 10 39 eller studie- och yrkesvägledningen 026-24 15 42
Ansökan: Du ansöker genom att lämna in en ansökningsblankett.
Blanketten hittar du i Ansökan på vår startsida. 

Verkstadsförberedande utbildning

IT-utvecklare

Utbildningen ger dig kunskaper som innebär att du kan jobba som IT- och nätverksutvecklare, webbdesigner eller med IT-support. I utbildningen lär du dig också att skapa appar. Du får även betyg i kurser som kan ingå i en gymnasieexamen och kan ge behörighet till vidarestudier på högskola/universitet. Undervisningen sker genom lektioner med praktiska tillämpningar samt en del praktik (APL) på företag.

Förkunskaper: Svenska eller Svenska som andraspråk 1/A och Matematik 1/A
Omfattning: 1200 poäng
Utbildningens längd: 50 veckor på heltid
Utbildningsstart: 15 januari 2018
Sista ansökningsdag: 12 december 2017
Utbildningsplats: Sandbacka Park, Sandviken
Kontakt: Studie- och yrkesvägledningen 026-24 15 42
Ansökan: Du ansöker genom att lämna in en ansökningsblankett.
Blanketten hittar du i Ansökan på vår startsida. 

Kvalificerad automationstekniker

Kvalificerad automationstekniker är en yrkeshögskoleutbildning. Under utbildningen lär du dig att konstruera, konfigurera, programmera, utveckla, driftsätta, felsöka och underhålla el- och automationsanläggningar, främst inom process- och verkstadsindustri. Du får arbeta med PLC-programmering, kommunikationsmöjligheter, elkonstruktion, reglerteknik och robotteknik. Kvalificerad automationstekniker passar dig som är intresserad av den senaste tekniken och gillar att lösa problem. Utbildningen kombinerar teori och praktik och du avslutar utbildningen med att vara på ett företag i 20 veckor.

Förkunskaper: För att vara behörig krävs att du tidigare har gått en teknisk utbildning eller har arbetslivserfarenhet inom området. 
Omfattning: Heltidsstudier, 400 yhp
Utbildningsstart: Beräknad till HT 2018
Sista ansökningsdag: Beräknad till maj 2018
Utbildningsplats: CVL Teknik
Kontakt: Anders Jakobsson 026-24 15 39
Ansökan: Du ansöker via en extern webbplats i Ansökan.

Utbildningsinnehåll
Kursplan

Kvalificerad verkstadstekniker

Obs! Ingen start hösten 2017

Kvalificerad verkstadstekniker är en yrkeshögskoleutbildning. Under utbildningen lär du dig att utveckla, bereda, driftsätta, producera i och underhålla moderna produktionsanläggningar inom verkstadsindustri. Du får bland annat arbeta med CNC-programmering, ritningsläsning, mätteknik, underhållsteknik, CAD, CAM och produktionsekonomi. Utbildningen passar dig som är intresserad av teknik och tillverkning och vill arbeta med att effektivisera och kvalitetssäkra produktion. Utbildningen kombinerar teori och praktik. Du avslutar utbildningen med att göra praktik (APL) på ett företag i 20 veckor.

Förkunskaper: För att vara behörig krävs att du tidigare har gått en teknisk utbildning eller har arbetslivserfarenhet inom området. 
Omfattning: Heltidsstudier, 400 yhp
Utbildningsstart: Beräknad till HT 2018
Sista ansökningsdag: Beräknad till maj 2018
Utbildningsplats: CVL Teknik
Kontakt: Anders Jakobsson 026-24 15 39
Ansökan: Du ansöker via en extern webbplats i Ansökan.

Utbildningsinnehåll
Studieupplägg
Skolans ledningsgrupp
Logotyp

Sidan uppdaterad: 2018-01-15
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se