Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Yrkesutbildningar

På CVL har vi flera yrkesutbildningar på gymnasial nivå och ett samarbete med våra grannkommuner Hofors och Gävle. Alla våra utbildningar berättigar till studiestöd från CSN.

Barnskötarutbildning

Barnskötarutbildningen lär dig hur man arbetar i förskolan idag. I kurserna ingår bland annat hur man kan kommunicera med barn och vuxna. Du lär dig olika teorier om barns utveckling, pedagogiskt arbete och hur människor lever i olika delar av världen. Du kommer också att lära dig mycket om barn med olika funktionsnedsättningar och hur man kan arbeta med dem för att de ska utvecklas. Du kommer att avsluta din utbildning med att göra ett gymnasiearbete där du visar att du fått de kunskaper du behöver för att arbeta i förskolan. Utbildningen innehåller praktik.

Förkunskaper: Grundskola med godkända kunskaper i Svenska/ Svenska som andraspråk och Matematik eller motsvarande.
Omfattning: Heltidsstudier, 50 veckor. 1000 gymnasiepoäng
Utbildningsstart: 11 mars
Sista ansökningsdag: 2 februari
Utbildningsplats: CVL Olsbacka
Kontakt: Studie- och yrkesvägledningen 026-24 15 42
Ansökan: Du ansöker genom att lämna in en ansökningsblankett till Vuxenutbildningen i din hemkommun. Bifoga betyg och personligt brev. Blanketten finns på sidan Ansökan

Litteraturlista

Litteraturlistan är ordnad utifrån kursplanering. D.v.s vilken bok som ska läsas och införskaffas först.

  1. Tove Phillips Kommunikation, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2011
  2. Gabriella Bernerson Lärande och utveckling, Stockholm: Sanoma Utbildning AB, 2012
  3. Tove Phillips Pedagogiskt arbete Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2012
  4. Tove Phillips Människors miljöer (andra upplagan), Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2016
  5. Tove Phillips Pedagogiskt ledarskap,(andra upplagan) Malmö: Gleerups utbildning AB, 2017
  6. Tove Phillips Skapande verksamhet Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2014
  7. Tove Phillips Barns lärande och växande, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2012
  8. Irene Larsson Specialpedagogik 1, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2013

Tips! Var ute i god tid, så finns det möjlighet att hitta begagnad litteratur

Byggutbildning

Byggutbildningen ger dig möjlighet att utbilda dig inom bygg, med inriktning betong, murare eller träarbete. Utbildning sker inom aktuella tekniker som används inom byggbranschen idag. Det ingår en hel del teori, särskilt i utbildningens inledning. Du får bl a lära dig konstruktion och hur du planerar när det gäller ekonomi, kvalitet och miljö. I utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande, APL.

Förkunskaper: Grundskola med godkända betyg i matematik och svenska/svenska som andra språk eller motsvarande. För elever med annat modersmål än svenska erbjuds språkstödjande orienteringskurser.
Omfattning: Heltidsstudier, 57veckor. 1200 gymnasiepoäng exklusive orienteringskurs och gymnasiearbete.
Utbildningsstart: 4 feburari
Sista ansökningsdag: 4 januari
Kontakt: Studie- och yrkesvägledningen 026-24 15 42. Kontakta Stefan Larsson, 072-254 92 79, vid frågor kring studiebesök
Ansökan: Du ansöker genom att lämna in en ansökningsblankett till Vuxenutbildningen i din hemkommun. Bifoga betyg och personligt brev. Blanketten finns på sidan Ansökanlänk till annan webbplats

Kurser

Husbyggnad – samtliga byggelever läser gemensamma kurser:

Orienteringskurs 1

100 poäng

Husbyggnad 1

100 poäng

Husbyggnad 2

200 poäng

Husbyggnad 3 (Ombyggnad)

200 poäng

Husbyggnadsprocessen

200 poäng


I‌nriktning betong

Betong 1 - lågform och platta på mark

100 poäng

Betong 2 - väggar och pelare

100 poäng

Betong 3 - bärlag

100 poäng

Betong 4 - golv

100 poäng

Specialyrken 1

100 poäng

Gymnasiearbete

100 poäng

Orienteringskurs 2

100 poäng

 

Inriktning murare

Mur- och putsverk 1: grundmurar

100 poäng

Mur- och putsverk 2: murverk

100 poäng

Mur- och putsverk 3: puts

100 poäng

Betong 1 - lågform, platta på mark

100 poäng

Specialyrken 1

100 poäng

Gymnasiearbete

100 poäng

Orienteringskurs 2

100 poäng

 

I‌nriktning träarbete

Trä 1 stommar

100 poäng

Trä 2 beklädnad

100 poäng

Trä 3 montage

100 poäng

Betong 1 - lågform, platta på mark

100 poäng

Specialyrken 1

100 poäng

Gymnasiearbete

100 poäng

Orienteringskurs 2

100 poäng

IT-utvecklare

IT-utvecklare är utbildningen för dig som i framtiden vill arbeta med IT. Utbildningen ger dig goda kunskaper i programmering och ger dig möjlighet att läsa vidare inom IT på yrkeshögskola, högskola eller universitet. Du får även betyg i kurser som kan ingå i en gymnasieexamen och kan ge behörighet till andra studier på eftergymnasial nivå. Undervisningen sker genom lektioner med praktiska tillämpningar samt en del arbetsplatsförlagt lärande, APL, på företag.

Förkunskaper: Svenska eller Svenska som andraspråk 1/A och Matematik 1
Omfattning: 1200 poäng
Utbildningens längd: 50 veckor på heltid
Utbildningsstart: 28 januari
Sista ansökningsdag: 4 januari
Utbildningsplats: Sandbacka Park, Sandviken
Kontakt: Studie- och yrkesvägledningen 026-24 15 42
Ansökan: Du ansöker genom att skicka en ansökningsblankett tillsammans med kopia på betyg och personligt brev där du anger varför du vill gå utbildningen till vuxenutbildningen i din hemkommun. Blanketten hittar du på sidan Ansökanlänk till annan webbplats.

Kurser

Kurser i utbildningen

Datorteknik 1b

100 poäng

Dator och nätverksteknik

100 poäng

Datorsamordning och support

100 poäng

Digital skapande

100 poäng

Gränssnittsdesign

100 poäng

Webbutveckling 1

100 poäng

Webbutveckling 2

100 poäng

Webbserverprogrammering 1

100 poäng

Programmering 1

100 poäng

Programmering 2

100 poäng

Matematik 2

100 poäng

Matematik 3

100 poäng

Gymnasiearbete

100 poäng


Litteraturlista

Matematik 5000 Kurs 2b Grön Lärobok
Alfredsson, Bråting, Erixon & Heikne (Natur Kultur, 2012)
ISBN-nummer: 978-91-2742-364-0

Gränssnittsdesign - Lärobok
Meg Marnon (Thelin Läromedel, 2015)
ISBN-nummer: 978-91-7379-316-2

Gränssnittsdesign - Arbetsbok
Meg Marnon (Thelin Läromedel, 2015)
ISBN-nummer: 978-91-7379-317-9

Webbutveckling 1 - Lärobok (andra upplagan)
Lars Gunther (Thelin Läromedel, 2016)
ISBN-nummer: 978-91-7379-342-1

Webbutveckling 1 - Arbetsbok (andra upplagan)
Lars Gunther (Thelin Läromedel, 2016)
ISBN-nummer: 978-91-7379-343-8

IT-samordning Lärobok med övningar och projekt V2006
Jan-Eric Thelin (Thelin Läromedel, 2006)
ISBN-nummer: 978-91-7379-093-2

Digitalt skapande 1 - Lärobok
Meg Marnon (Thelin Läromedel, 2015)
ISBN-nummer: 978-91-7379-332-2

Digitalt skapande 1 - Arbetsbok
Meg Marnon (Thelin Läromedel, 2015)
ISBN-nummer: 978-91-7379-330-8

Programmering 1 C#
Magnus Lilja och Ulrik Nilsson (gleerups, 2012)
ISBN-nummer: 978-91-4067-402-9

Webbserverprogrammering 1 med PHP Lärobok
Lars Gunther (Thelin Förlag, 2013)
ISBN-nummer: 978-91-7379-241-7

Webbserverprogrammering 1 med PHP Arbetsbok
Lars Gunther (Thelin Förlag, 2013)
ISBN-nummer: 978-91-7379-242-4

Matematik 5000 Kurs 3b Grön Lärobok
Alfredsson, Bråting, Erixon & Heikne (Natur Kultur, 2013)
ISBN-nummer: 978-91-2742-630-6

Programmering 2 C#
Magnus Lilja (gleerups, 2017)
ISBN-nummer: 978-91-4069-637-3

Tips! Var ute i god tid, så finns det möjlighet att hitta begagnad litteratur

Kockutbildning

Kockutbildningen i Sandviken ger dig meriterande gymnasiebetyg och en raketstart i din gastronomiska karriär. Utbildningen är utformad på ett sätt som är intressant, spännande och framför allt inspirerande. Syftet är att du ska bli en fullfjädrad, arbetande kock efter att du har lärt dig laga mängder av mat från världens alla hörn. I utbildningen kommer du lära dig att planera, komponera och tillaga mat i såväl kall- som varmkök. Utöver detta får du lära dig livsmedelshygien och näringslära. Den största delen av utbildningen sker på plats på Sandvikens restaurangskola, men självstudier förekommer också. Utbildningens mix av teori och praktik ger kunskaper och erfarenheter som gör dig attraktiv på såväl den lokala, nationella som den internationella arbetsmarknaden. 

Michael Södergren, lärare – Arbetat som kock och bartender sedan 1986 . Drivit restaurangverksamheter i Kalifornien och Texas. Gillar att laga temperamentsfull mat från hela världen. Övriga intressen innefattar bland annat musik, fiske och alla former av populärkultur.

Carina Wall, lärare – Jobbat som kock, matkreatör och florist i hela sitt yrkesverksamma liv. Skriver även reportage i mattidningar/kokböcker och har drivit café. Är speciellt intresserad av bakning och desserter. Gillar färg, form och esteti.

Vill du komma på studiebesök kontaktar du någon av kocklärarna, Michael 026-24 04 66 eller Carina 026-24 04 67.

Förkunskaper: Svenska eller Svenska som andraspråk 1/A
Omfattning: Heltidsstudier, 50 veckor
Utbildningsstart: 26 augusti
Sista ansökningsdag: 7 juni
Utbildningsplats: Sandvikens Restaurangskola
Kontakt: Studie- och yrkesvägledningen 026-24 15 42
Ansökan: Du ansöker genom att skicka en ansökningsblankett tillsammans med kopia på betyg och personligt brev där du anger varför du vill gå utbildningen till vuxenutbildningen i din hemkommun. Blanketten hittar du på sidan Ansökanlänk till annan webbplats.

Kurser

K‌urser i utbildningen

Matlagning 1

100 poäng

Matlagning 2

200 poäng

Matlagning 3

200 poäng

Matlagning 4

200 poäng

Livsmedels- och näringskunskap 1

100 poäng

Branschkunskap inom restaurang och livsmedel

100 poäng

Hygien

100 poäng

Bageri 1

100 poäng

Bageri 2

200 poäng

 

Litteraturlista

Information kommer

Småbruk, introduktion och orientering

Nu erbjuder vi i samarbete med Högbo Bruk en introduktionsutbildning för vuxna där du får veta mer och pröva på de olika ämnesområdena: ekologisk grönsaksodling, lokalt mathantverk, småbruk, lamm, gris och fjäderfä. Du får kännedom och insikt i ekologisk grönsaksodling, lokalt mathantverk, djurhållning i småbruk.

Studierna i introduktionskursen är både teoretiska och praktiska. Utbildningen är på deltid och lektioner går på torsdagar kl 13-17. Resten av utbildningen läser du på egen hand. Efter genomförd utbildning erhålles intyg.

Förkunskaper: Grundskola eller motsvarande samt intresse och motivation Omfattning: Deltid, tio veckor
Utbildningsstart: 8 april
Sista ansökningsdag: 18 mars
Utbildningsplats: Högbo Bruk, Sandviken
Kontakt: Studie- och yrkesvägledningen 026-24 15 42
Ansökan: Du ansöker genom att lämna in en ansökningsblankett till Vuxenutbildningen i din hemkommun. Bifoga betyg och personligt brev. Blanketten finns på sidan Ansökan

Kurser

Kurser i utbildningen

Introduktionskurs Småbruk

100 poäng

Underhållsmekaniker

Utbilda dig till underhållsmekaniker och få goda chanser till anställning inom industrin. Lär dig mekaniskt underhåll och få en förståelse för förebyggande underhåll. Utbildningen blandar teori och praktiska moment. I utbildningen ingår även arbetsplatsförlagt lärande/ APL.

Förkunskaper: Svenska 1/Svenska A, SVA 1/A, Matematik 1/Matematik A
Omfattning: Heltidsstudier, 52 veckor
Utbildningsstart: 1 april 2019
Sista ansökningsdag: 8 april
Utbildningsplats: Sandviken
Kontakt: Studie- och yrkesvägledningen 026-24 15 42
Ansökan: Du ansöker genom att skicka en ansökningsblankett tillsammans med kopia på betyg och personligt brev där du anger varför du vill gå utbildningen till vuxenutbildningen i din hemkommun. Blanketten hittar du på sidan Ansökanlänk till annan webbplats.

Kurser

Kurser i utbildningen

Industriell mätteknik

50 poäng

Produktionsutrustning 1

100 poäng

Avhjälpande underhåll 1

100 poäng

Avhjälpande underhåll 2

100 poäng

Underhåll - lager och smörjteknik

100 poäng

Underhåll - pumpteknik

100 poäng

Underhåll - vibrationsteknik

100 poäng

Underhåll - produktionsmekanik

100 poäng

Underhåll - hydraulik och pneumatik

100 poäng

Svets grund

100 poäng

Sammanfogning

100 poäng

Människan i industrin

100 poäng

1150 poäng

Denna kurs är ett tillval och väljs individuellt.

Kälsvets 1 100 poäng

Verkstadstekniker

Utbildningen till verkstadstekniker innehåller moment i matematik, ritningsläsning, mätteknik, materiallära och olika tillverkningsmetoder. Du lär dig grunderna i manuell skärande bearbetning i svarvning, fräsning och slipning och fortsätter sedan med bearbetning i 2- till 5-axliga CNC-maskiner. Det ingår även utbildning i robotteknik samt CAD och CAM-programmering. Du får följa hela produktionskedjan och du får även lära dig hur du planerar när det gäller ekonomi, kvalitet och miljö. Du får också kunskap om arbetsmiljö och standarder. Att arbeta som verkstadstekniker passar dig som är intresserad av teknik och tillverkning. I slutet av utbildningen har du möjlighet att göra praktik (APL) på ett företag.

Utbildningen drivs i nära samarbete med näringslivet och du får därför aktuella kunskaper som är direkt anpassade till företagens önskemål och krav. Utbildningen ger dig kompetens för att få anställning som CNC operatör, industriarbete inom stålindustrin och verkstadsindustrin. Utbildningen ger dig även möjlighet att söka vidare till en yrkeshögskoleutbildning.

Förkunskaper: Svenska eller Svenska som andraspråk 1/A och Matematik 1/A
Omfattning: Heltidsstudier, 52 veckor
Utbildningsstart: 13 maj
Sista ansökningsdag: Information kommer
Utbildningsplats: CVL Teknik
Kontakt: 026-24 10 39 eller studie- och yrkesvägledningen 026-24 15 42
Ansökan: Du ansöker genom att skicka en ansökningsblankett tillsammans med kopia på betyg och personligt brev där du anger varför du vill gå utbildningen till vuxenutbildningen i din hemkommun. Blanketten hittar du på sidan Ansökanlänk till annan webbplats.

Kurser

Kurser i utbildningen

Industriell mätteknik

50 poäng

Produktionsutrustning 1

100 poäng

Produktionsutrustning 2

100 poäng

Produktionsutrustning 3

100 poäng

Människan i industrin

100 poäng

CAD/CAM

100 poäng

CAD 1

50 poäng

CAD 2

50 poäng

Datastyrd produktion 1

100 poäng

Datastyrd produktion 2

100 poäng

Datastyrd produktion 3

100 poäng

Datastyrd produktion 4

100 poäng

Robotteknik

100 poäng

 

Verkstadsförberedande

Verkstadsförberedande utbildning är en förberedande verkstadsutbildning för andraspråkstalare. Utbildningen är anpassad för att ge dig tillräckliga kunskaper i svenska, matematik och grundläggande teknik, för att klara vidare studier på yrkesgymnasium. Efter ett års utbildning kan du söka Verkstadstekniker som ger dig stora möjligheter att arbeta i verkstads- och tillverkningsindustrin.

Förkunskaper: Sfi kurs D och Matematik grund eller motsvarande
Omfattning: Heltidsstudier, 50 veckor
Utbildningsstart: 11 februari
Sista ansökningsdag: 7 januari
Utbildningsplats: CVL Teknik
Kontakt: 026-24 10 39 eller studie- och yrkesvägledningen 026-24 15 42. Vill du göra ett studiebesök kontaktar du Gun Parling Jernberg, 026-24 10 420
Ansökan: Kontakta vuxenutbildningen i din kommun för att få hjälp att göra en ansökan. Till ansökan ska du bifoga eventuella betyg samt ett personligt brev där du berättar varför du vill läsa utbildningen. Beskriv också dina tidigare kunskaper och erfarenheter av industri- och verkstadsteknik, matematik, datorvana och eventuellt programmering. Inför ansökan genomförs intervjuer och du genomgår ett kunskapstest i matematik.

Kurser

Kurser i utbildningen

SVA grundläggande

700 poäng

SVA 1

100 poäng

Matematik 1

100 poäng

Orienteringskurs 1

100 poäng

Orienteringskurs 2

200 poäng

Vård

Att arbeta som undersköterska inom vård och omsorg innebär att du har ett viktigt yrke. Du har möjlighet att göra stor skillnad för andra människor och du får möjlighet att hjälpa den som behöver hjälp.

Utbildningen ger dig kompetens för att arbeta med äldrevård, sjukvård, psykiatri eller funktionshindrade människor. Du läser bland annat om människokroppens uppbyggnad och funktion, hälsa och sjukdom, etik och livsfrågor. När du antas till utbildningen blir du antagen till samtliga kurser i termin 1 och 2. Därefter ska du ansöka till fördjupningskurser. I fördjupningsdelen kan välja olika yrkesutgångar: sjukvård, äldreomsorg, funktionshinder eller psykiatri. Det finns möjlighet att validera hela eller delar av kurser. Utbildningen omfattar 1500 poäng och ger Vård- och omsorgscollegediplom. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår med 3-4 veckor per termin.

Vård- och omsorgsutbildningen är en sammanhållen utbildning som startar två gånger per år, i augusti och i januari. Man kan ansöka till utbildningen på heltid, tre terminer, eller på deltid, fyra till fem terminer. Om du redan har läst vissa vårdkurser kan du ansöka om individuell studiegång. Kurserna i steg 3 söks som fristående kurser. Där har man flera olika kurser att välja mellan beroende på vilken yrkesutgång man vill inrikta sig mot.

Du ansöker i webbansökanlänk till annan webbplats. Vid frågor kontakta studie- och yrkesvägledare.

Vård andraspråk är en förberedande vårdutbildning för andraspråkstalare. Utbildningen startar en gång per år. Du börjar med att läsa Svenska som andraspråk grundläggande, 400 poäng, och Vård grundläggande, 400 poäng, under ett år. Efter det kan du söka till vårdutbildningen. Den är på 1500 poäng och tar fyra terminer. Förkunskapskrav: Sfi D.

Behörighet: Minst grundskola eller grundläggande vuxenutbildning, Svenska eller Svenska som andraspråk 1/A
Omfattning: 60 veckor, 1500 gymnasiepoäng
Kontaktperson: Studie och yrkesvägledare, 026-24 15 42
Ansökan: Du ansöker i webbansökanlänk till annan webbplats. I samband med antagningen kommer du att bli kallad till intervju. Vid frågor kontakta studie- och yrkesvägledare.

Kurser

Termin 1

Vård- och omsorgsarbete

1200 poäng

Medicin 1

150 poäng

Hälsopedagogk

100 poäng

Psykologi 1

50 poäng


Termin 2

Vård- och omsorgsarbete 2

150 poäng

Etik och människans livsvillkor

100 poäng

Psykiatri 1

100 poäng

Specialpedagogik 1

100 poäng


Termin 3

Gymnasiearbete

100 poäng

Fördjupningskurser*

300 poäng


Övrigt

Svenska 1/SVA 1

100 poäng

Samhällskunskap 1a1

50 poäng


*Fördjupnings­kurser - inriktningar

I steg 3 väljer du fördjupningskurser utifrån ditt intresse.

Akutsjukvård* / 200 p / Sandviken
Gymnasiearbete / 100 p / Sandviken
Hemsjukvård / 100 p / Gävle
Medicin 2 / 100 p / Sandviken
Palliativ vård / 100 p / Gävle
Psykiatri 2* / 200 p / Gävle
Specialpedagogik 2 / 100 p / Gävle
Vårdpedagogik och handledning / 100 p / Gävle
Vård och omsorg specialisering - Demens / 50p / Gävle
Vård och omsorg specialisering - Hjärtsjukvård / 50p / Gävle
Vård och omsorg vid demenssjukdomar / 100 p / Sandviken
Äldres hälsa och livskvalitet* / 200 p / Sandviken

*APL (Arbetsplatsförlagt lärande) ingår


Litteraturlista

Akutsjukvård
Anna-Lena Stenberg; Gleerups
ISBN 978-91-40-69047-0

Etik och människans livsvillkor (OBS! Gäller VAS)
Katri Cronlund, Sanoma förlag
ISBN: 9789152333983

Etik och människans livsvillkor
Mona Bergman, Gleerups förlag
ISBN: 978-91-40-68214-7

Gymnasiearbete Yrkesprogrammen
Björn Erikson, Förlag Björnen
ISBN: 978-91-88528-82-7

Hälsopedagogik
Tove Phillips 2017, Gleerups Utbildning AB (andra upplagan)

Medicin 1 reguljär
Sanoma Gillå, Urban 2011
ISBN 978-91-523-0222-4

Medicin 1 och 2
Elise Setterberg, Liber
ISBN 978-91-47-10354-6

Psykiatri 1
Ann-Marie Göransson, Sanoma förlag
ISBN: 9789152307595

Psykologi 1
Tove Phillips, Gleerups förlag
ISBN: 978-91-40-68211-6

Specialpedagogik 1
Sonja Svensson Höstfält, Sanoma Utbildning AB
ISBN 978-91-523-3197-2

Vård och omsorg vid demenssjukdomar
Margareta Skog, Sanoma förlag
ISBN: 9789152319666

Vård och Omsorgsarbete 1
Maria Christidis, Gleerups utbildning AB
ISBN 978-91-40-68212-3

Äldres Hälsa och livskvalitet
Margareta Skog, Margareta Grafström, Sanoma Utbildning AB
ISBN 978-91-523-1521-7

Tips! Var ute i god tid, så finns det möjlighet att hitta begagnad litteratur

Vård förberedande

Vård andraspråk är en förberedande vårdutbildning för andraspråkstalare. Utbildningen startar en gång per år. Du börjar med att läsa Svenska som andraspråk grundläggande, 400 poäng, och Vård grundläggande, 400 poäng, under ett år. Efter det kan du söka till vårdutbildningen. Den är på 1500 poäng och tar fyra terminer. Förkunskapskrav: Sfi D.

Behörighet: Minst grundskola eller grundläggande vuxenutbildning, Svenska eller Svenska som andraspråk 1/A
Omfattning: 60 veckor, 1500 gymnasiepoäng
Kontaktperson: Studie och yrkesvägledare, 026-24 15 42
Ansökan: Du ansöker i webbansökanlänk till annan webbplats. I samband med antagningen kommer du att bli kallad till intervju. Vid frågor kontakta studie- och yrkesvägledare.

Kurser

K‌urser i vård förberedande

Svenska som andraspråk grundläggande

400 poäng

Vårdförberedande orienteringskurs 1

200 poäng

Vårdförberedande orienteringskurs 2

200 poäng


Kurser i vård andraspråk gymnasiet

Vård- och omsorg 1

200 poäng

Hälsopedagogik 1

100 poäng

Svenska som andrapspråk 1

100 poäng

Samhällskunskap grund

150 poäng

Etik och människans livsvillkor

100 poäng

Psykologi 1

50 poäng

Medicin 1

150 poäng

Svenska som andraspråk 2 (ej obligatorisk)

100 poäng

Vård- och omsorg 2

150 poäng

Psykiatri 1

100 poäng

Specialpedagogik 1

100 poäng

Samhällskunskap 1a1

50 poäng

Fördjupningskurser, eget val

300 poäng

Gymnasiearbete

100 poäng

 

Litteraturlista

Medicin 1 VAS s.o
Vård- och omsorg 2 Sanoma Imborn, Åsbrink 2012
ISBN 978-91-523-1518-7

Psykologi (VAS)
Katri Cronlund, Bonniers förlag
ISBN: 978916226025

Svenska som andraspråk grundläggande
Erhålles av lärare

Tips! Var ute i god tid, så finns det möjlighet att hitta begagnad litteratur

Yrkesförare med inriktning tung lastbil

Utbilda dig till yrkesförare för tung lastbil - ett eftertraktat yrke som leder till jobb. Utbildningen bedrivs i samarbete med Sandvikens gymnasieskola med branschaktuell utrustning och läromedel. I utbildningen ingår även arbetsplatsförlagt lärande, APL.

Tre obligatoriska teoriprov och två uppkörningar hos Trafikverket kommer att krävas för yrkesbehörighet. Även godkänd halkkörning krävs. Kostnader för dessa betalas av eleven.

Du måste ha fyllt 21 år innan utbildningen slutar och ha minst grundskola eller motsvarande för att läsa utbildningen. Goda språkkunskaper krävs för att klara utbildningen och behörighetsprov.
B-körkort och god körförmåga krävs. Innan utbildningen börjar måste du inneha ett godkänt körkortstillstånd. Inledande orienteringskurs kommer att pröva dina förutsättningar att klara utbildningen.

Har du ett annat modersmål än svenska erbjuds språkstödjande orienteringskurser

Förkunskaper: Godkända betyg i matematik, engelska samt svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå eller motsvarande. B-körkort (med god körvana) samt ett giltigt körkortstillstånd (se Transportstyrelsen) och fylla 21 år minst två veckor innan utbildningens slut.
Omfattning: 800 poäng exklusive orienteringskurs
Utbildningens längd: 45 veckor på heltid
Utbildningsstart: 3 juni
Sista ansökningsdag: 17 maj
Utbildningsplats: Sandviken
Kontakt: Studie- och yrkesvägledningen 026-24 15 42
Ansökan: Du ansöker genom att skicka en ansökningsblankett tillsammans med kopia på betyg och personligt brev där du anger varför du vill gå utbildningen till vuxenutbildningen i din hemkommun. Blanketten hittar du på sidan Ansökanlänk till annan webbplats.

Kurser

Kurser i utbildningen

Orienteringskurs

100 poäng

Yrkestrafik

300 poäng

Godstrafik

200 poäng

Godshantering (truckutbildning)

100 poäng

Fordonskombinationer - godstransporter

200 poäng

Kurslitteratur

Köra lastbil
Klippan, 4:e utgåvan, (2018)
ISBN: 978-91-88377-68-5

Tips! Var ute i god tid, så finns det möjlighet att hitta begagnad litteratur

Hittade du informationen du sökte?

Sidan uppdaterad: 2019-03-11
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Vi finns på sociala medier

Facebook
Twitter
Facebook