Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Utbildning till barnskötare

Barnskötarutbildningen lär dig hur man arbetar i förskolan idag. I kurserna ingår bland annat hur man kan kommunicera med barn och vuxna.

Du lär dig olika teorier om barns utveckling, pedagogiskt arbete och hur människor lever i olika delar av världen. Du kommer också att lära dig mycket om barn med olika funktionsnedsättningar och hur man kan arbeta med dem för att de ska utvecklas. Du kommer att avsluta din utbildning med att göra ett gymnasiearbete där du visar att du fått de kunskaper du behöver för att arbeta i förskolan. Utbildningen innehåller praktik.

Utbildningen kan behövas kompletteras med andra gymnasiekurser för en fullständig Yrkesexamen. Många arbetsgivare (exempelvis Sandvikens kommun) kräver Yrkesexamen för en anställning inom förskolan.

Vilka krav gäller för yrkesexamen?

Observera att du inte automatiskt får en yrkesexamen genom utbildningen. För att uppnå en fullständig yrkesexamen, enligt Skolverkets krav, måste du ha läst
gymnasiekurser på sammanlagt 2400 p, varav 2250 p ska vara godkända.

Du ska ha godkända betyg i Svenska 1/Svenska som andra språk 1, Matematik 1, Engelska 5 samt ett godkänt Gymnasiearbete. Du behöver även ha betyg i en eller
flera kurser i Historia, Samhällskunskap, Religion och Naturkunskap

Information om utbildningen

Förkunskaper

Svenska/Svenska som andraspråk grundläggande och Matematik grundläggande

Omfattning

Heltidsstudier, 44 veckor. 1000 gymnasiepoäng

Utbildningsstart

7 Augusti 2023

Ansökningsperiod

24 april - 23 maj

Antagningsbesked skickas ut kring den 16 juni till den e-postadress som du angav i din ansökan. Kontrollera din skräppost om du inte får meddelandet.

Ansökan

För att din ansökan ska vara komplett måste du bifoga dina betyg och ett personligt brev där du beskriver varför du vill gå utbildningen. Bifogar du inte betyg och personligt brev så kommer vi inte behandla din ansökan

Nivåtest när du saknar betyg

Om du saknar betyg i kurserna för de rekommenderade förkunskaperna, men har lärt dig motsvarande kunskaper på annat sätt, kan du anmäla dig till att göra ett digitalt nivåtest för att visa detta. Du måste anmäla dig senast en vecka före sista ansökningsdag till utbildningen.

Läs mer om hur du anmäler dig till ett nivåtest Länk till annan webbplats..

Sökande folkbokförd i annan kommun än Sandviken

Om du är folkbokförd i Hofors, Gävle, Ockelbo eller Älvkarleby så gör du din ansökan på vår hemsida (du behöver inte bifoga något yttrande från din hemkommun).

Om du är folkbokförd i någon annan kommun så gör du din ansökan på vår hemsida, och du behöver bifoga ett yttrande från din hemkommun. Kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun för beslut om yttrande.

Vid frågor om utbildningen

Kontakta Medborgarservice 026-24 00 00, medborgarservice@sandviken.se.

Litteraturlista

Litteraturlistan är ordnad utifrån kursplanering och böckerna listas i den ordning som de ska användas inom kursen.

  1. Phillips, Tove Kommunikation (andra upplagan), Malmö: Gleerups Utbildning AB 2017
  2. Phillips, Tove Lärande och utveckling (andra upplagan)Malmö, Gleerups Utbildning AB 2017
  3. Phillips, Tove Människors miljöer (andra upplagan), Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2016
  4. Phillips, Tove Pedagogiskt arbete (andra upplagan) Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2019
  5. Nyberg, Malin Hälsopedagogik, Stockholm: Natur & Kultur, 2021
  6. Phillips, Tove Pedagogiskt ledarskap(andra upplagan) Malmö: Gleerups utbildning AB, 2017
  7. Phillips, Tove Skapande verksamhet, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2014
  8. Larsson, Irene Specialpedagogik 1, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2013

Tips! Var ute i god tid, så finns det möjlighet att hitta begagnad litteratur.

Kurser i utbildningen

Barnskötare

Kurser inom utbildningen till barnskötare

Kursnamn

Antal poäng

Kommunikation

100 poäng

Lärande och utveckling

100 poäng

Pedagogiskt arbete

200 poäng

Skapande verksamhet

100 poäng

Människors miljöer

100 poäng

Pedagogiskt ledarskap

100 poäng

Hälsopedagogik

100 poäng

Specialpedagogik 1

100 poäng

Komvuxarbete

100 poäng

Totalt

1 000 poäng