Utbildning till barnskötare

Barnskötarutbildningen lär dig hur man arbetar i förskolan idag. I kurserna ingår bland annat hur man kan kommunicera med barn och vuxna.

Du lär dig olika teorier om barns utveckling, pedagogiskt arbete och hur människor lever i olika delar av världen. Du kommer också att lära dig mycket om barn med olika funktionsnedsättningar och hur man kan arbeta med dem för att de ska utvecklas. Du kommer att avsluta din utbildning med att göra ett gymnasiearbete där du visar att du fått de kunskaper du behöver för att arbeta i förskolan. Utbildningen innehåller praktik.

Utbildningen kan behövas kompletteras med andra gymnasiekurser för en fullständig Yrkesexamen. Många arbetsgivare (exempelvis Sandvikens kommun) kräver Yrkesexamen för en anställning inom förskolan.

Vilka krav gäller för yrkesexamen?

Observera att du inte automatiskt får en yrkesexamen genom utbildningen. För att uppnå en fullständig yrkesexamen, enligt Skolverkets krav, måste du ha läst
gymnasiekurser på sammanlagt 2400 p, varav 2250 p ska vara godkända.

Du ska ha godkända betyg i Svenska 1/Svenska som andra språk 1, Matematik 1, Engelska 5 samt ett godkänt Gymnasiearbete. Du behöver även ha betyg i en eller
flera kurser i Historia, Samhällskunskap, Religion och Naturkunskap

Information om utbildningen

Rekommenderande förkunskaper

Grundskola med godkända kunskaper i Svenska/Svenska som andraspråk och Matematik grund eller motsvarande

Omfattning

Heltidsstudier, 44 veckor. 1000 gymnasiepoäng

Utbildningsstart

8 augusti 2022

Ansökningsperiod

Mer information kommer

Ansökan

För att din ansökan ska vara komplett måste du bifoga dina betyg och ett personligt brev där du beskriver varför du vill gå utbildningen. Bifogar du inte betyg och personligt brev så kommer vi inte behandla din ansökan

Sökande folkbokförd i annan kommun än Sandviken

Om du är folkbokförd i Hofors, Gävle, Ockelbo eller Älvkarleby så gör du din ansökan på vår hemsida (du behöver inte bifoga något yttrande från din hemkommun).

Om du är folkbokförd i någon annan kommun så gör du din ansökan på vår hemsida, och du behöver bifoga ett yttrande från din hemkommun. Kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun för beslut om yttrande.

Vid frågor om utbildningen

Kontakta Medborgarservice 026-24 00 00, medborgarservice@sandviken.se.

Litteraturlista

Litteraturlistan är ordnad utifrån kursplanering. D.v.s vilken bok som ska läsas och införskaffas först.

  1. Phillips, Tove Kommunikation (andra upplagan), Malmö: Gleerups Utbildning AB 2017
  2. Phillips, Tove Lärande och utveckling (andra upplagan)Malmö, Gleerups Utbildning AB 2017
  3. Phillips, Tove Människors miljöer (andra upplagan), Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2016
  4. Phillips, Tove Pedagogiskt arbete Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2012
  5. Hejlskov Elvén, Bo & Edfelt, David Beteendeproblem i förskolan, Stockholm: Natur & Kultur 2018
  6. Phillips, Tove Pedagogiskt ledarskap(andra upplagan) Malmö: Gleerups utbildning AB, 2017
  7. Phillips, Tove Barns lärande och växande(andra upplagan), Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2019
  8. Phillips, Tove Skapande verksamhet, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2014
  9. Larsson, Irene Specialpedagogik 1, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2013

Tips! Var ute i god tid, så finns det möjlighet att hitta begagnad litteratur.