Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00

Utbildning till barnskötare

Barnskötarutbildningen lär dig hur man arbetar i förskolan idag. I kurserna ingår bland annat hur man kan kommunicera med barn och vuxna.

Du lär dig olika teorier om barns utveckling, pedagogiskt arbete och hur människor lever i olika delar av världen. Du kommer också att lära dig mycket om barn med olika funktionsnedsättningar och hur man kan arbeta med dem för att de ska utvecklas. Du kommer att avsluta din utbildning med att göra ett gymnasiearbete där du visar att du fått de kunskaper du behöver för att arbeta i förskolan. Utbildningen innehåller praktik.

Utbildningen kan behövas kompletteras med andra gymnasiekurser för en fullständig gymnasieexamen. Många arbetsgivare (exempelvis Sandvikens kommun) kräver gymnsaieexamen för en anställning inom förskolan.

Information om utbildningen

Rekommenderande förkunskaper

Grundskola med godkända kunskaper i Svenska/Svenska som andraspråk och Matematik grund eller motsvarande

Omfattning

Heltidsstudier, 50 veckor. 1000 gymnasiepoäng

Utbildningsstart

19 april 2021

Ansökan

Sökande folkbokförd i annan kommun än Sandviken

Innan du som boende i annan kommun än Hofors, Ockelbo, Gävle och Älvkarleby ansöker på webben behöver du ett yttrande från vuxenutbildningen i din hemkommun. Yttrandet ska bifogas i din webbansökan.

Vid frågor om utbildningen

Kontakta Medborgarservice 026-24 00 00, medborgarservice@sandviken.se.

Litteraturlista

Litteraturlistan är ordnad utifrån kursplanering. D.v.s vilken bok som ska läsas och införskaffas först.

  1. Phillips, Tove Kommunikation (andra upplagan), Malmö: Gleerups Utbildning AB 2017
  2. Phillips, Tove Lärande och utveckling (andra upplagan)Malmö, Gleerups Utbildning AB 2017
  3. Phillips, Tove Människors miljöer (andra upplagan), Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2016
  4. Phillips, Tove Pedagogiskt arbete Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2012
  5. Hejlskov Elvén, Bo & Edfelt, David Beteendeproblem i förskolan, Stockholm: Natur & Kultur 2018
  6. Phillips, Tove Pedagogiskt ledarskap(andra upplagan) Malmö: Gleerups utbildning AB, 2017
  7. Phillips, Tove Barns lärande och växande(andra upplagan), Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2019
  8. Phillips, Tove Skapande verksamhet, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2014
  9. Larsson, Irene Specialpedagogik 1, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2013

Tips! Var ute i god tid, så finns det möjlighet att hitta begagnad litteratur.

Sidan uppdaterad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se