Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Vård- och omsorgsutbildning till undersköterska

Utbildningen ger dig kompetens för att arbeta inom äldreomsorg, sjukvård, psykiatri samt inom området funktionsnedsättning.

Under utbildningen lär du dig om hälsa, ohälsa, funktionsnedsättningar, medicin, pedagogik och psykologi. Vi studerar människans behov och lär oss vilken betydelse livsstilen har för hälsan. Vi lägger mycket fokus på att bemöta människor på ett yrkesmässigt sätt, och vi blandar teori med praktiska övningar!

Utbildningen ska utveckla dina kunskaper om och färdigheter i vård, omvårdnad och omsorg. Arbetet utgår från en människosyn som betonar människors lika värde, mänsklig värdighet, livskvalitet och välbefinnande.

Utbildningen omfattar 1350 poäng.
För att få ett Vård och omsorgsdiplom, då ska du även ha betyg i svenska /svenska som andraspråk 1 och samhällskunskap 1a1.
(Totalt 1500 poäng)
Mer information finns hos VOC Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår. Kan förekomma både dagtid, kvällstid och på helger.

Information om utbildningen

Rekommenderande förkunskaper

Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1 (100p) och Samhällskunskap 1a1 (50p)

Omfattning

65 veckor

Utbildningsstart

15 januari 2024

Ansökningsperiod

Öppen för sen ansökan
Ordinarie ansökningsperiod är stängd. Vi tar emot och behandlar kompletta ansökningar i den ordning de kommer in till eventuella restplatser och reservplatser.


Antagningsbesked skickas till den e-postadress som du angav i din ansökan. Kontrollera din skräppost om du inte får meddelandet.

Ansökan

För att din ansökan ska vara komplett måste du bifoga dina betyg och ett personligt brev där du beskriver varför du vill gå utbildningen. Bifogar du inte betyg och personligt brev så kommer vi inte behandla din ansökan.

Nivåtest när du saknar betyg

Om du saknar betyg i kurserna för de rekommenderade förkunskaperna, men har lärt dig motsvarande kunskaper på annat sätt, kan du anmäla dig till att göra ett digitalt nivåtest för att visa detta. Du måste anmäla dig senast en vecka före sista ansökningsdag till utbildningen.

Läs mer om hur du anmäler dig till ett nivåtest Länk till annan webbplats..

Sökande folkbokförd i annan kommun än Sandviken

Om du är folkbokförd i någon annan kommun än Sandviken så gör du din ansökan på vår hemsida, och du behöver bifoga ett yttrande från din hemkommun. Kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun för beslut om yttrande.

Vid frågor om utbildningen

Kontakta Medborgarservice 026-24 00 00, medborgarservice@sandviken.se.

Kurser i utbildningen


Kursplan

Kursnamn

Antal poäng

Steg 1


Anatomi och fysiologi 1

50 poäng

Psykologi 1

50 poäng

Omvårdnad 1 (APL ingår)*

100 poäng

Social omsorg 1 (APL ingår)*

100 poäng

Gerontologi och geriatrik

100 poäng

Orienteringskurs

50 poäng

Steg 2


Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1

100 poäng

Omvårdnad 2 (APL ingår)*

100 poäng

Social omsorg 2 (APL ingår)*

100 poäng

Psykiatri 1

100 poäng

Hälso- och sjukvård 1

100 poäng

Steg 3


Anatomi och fysiologi 2

50 poäng

Hälso- och sjukvård 2 (APL ingår)*

100 poäng

Psykiatri 2

100 poäng

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2

100 poäng

Vård och omsorg specialisering

100 poäng

Totalt

1400 poäng


* APL (Arbetsplatsförlagt lärande) kan förekomma både dagtid, kvällstid och på helger


Kurslitteratur

Psykologi 1
Psykologi 1, Tove Phillips
ISBN: 978-91-511-0327-3
Gleerups
Denna bok finns även att köpa i digital upplaga.
Boken finns även i nyare upplaga som även går bra att köpa. ISBN: 978-91-511-0327-3

Social omsorg 1
Helen Carlander
ISBN: 9789151105383
Gleerups
Social omsorg 2
Helen Carlander
ISBN: 9789151105390
Gleerups

Omvårdnad 1
Maria Bengtsson, Maria Christidis,
Ulla Lundström, Anna-Lena Stenlund
ISBN: 9789151106410
Gleerups
Omvårdnad 2
Litteratur ej utkommen
Kjell Hjelm, Caroline Key
Sanoma
Hälso- och sjukvård 1
Maria Bengtsson, Maria Christidis
Ulla Lundström, Anna-Lena Stenlund
ISBN: 9789151106458
Gleerups
Hälso- och sjukvård 2
Maria Bengtsson, Maria Christidis
Ulla Lundström, Anna-Lena Stenlund
ISBN: 9789151106465
Gleerups
Anatomi och fysiologi 1+2
Maria Bengtsson, Ulla Lundström
ISBN: 9789151105352
Gleerups

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1
Sonja Svensson Höstfält
ISBN: 9789152357743
Sanoma

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2
Marie Bäcklinder, Setterlund Irene Larsson
ISBN:9789151104492
Gleerups

Gerontologi och geriatrik
Eva-Lena Lindquist
ISBN: 9789151104454
Gleerups

Psykiatri 1
Susanne Niemi
ISBN: 9789151105307
Gleerups

Psykiatri 2
Susanne Niemi
ISBN: 9789151105314
Gleerups