Vård- och omsorgsutbildning till undersköterska

Vård- och omsorgsutbildningen är en sammanhållen utbildning som startar två gånger per år, i augusti och i januari.

Utbildningen ger dig kompetens för att arbeta med t. ex. äldrevård, sjukvård, psykiatri och funktionshindrade människor.

Du läser bland annat om människokroppens uppbyggnad och funktion, hälsa och sjukdom, etik och livsfrågor.

Det finns möjlighet att validera hela eller delar av kurser. Utbildningen omfattar 1350 poäng. För att kunna få ett Vård och omsorgsdiplom ska du även ha betyg i
svenska /svenska som andraspråk 1 och samhällskunskap 1a1. (Totalt 1500 poäng)
Arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår. Kan förekomma både dagtid, kvällstid och på helger.

Information om utbildningen

Rekommenderande förkunskaper

Svenska/Sva Grundläggande och Samhällskunskap grundläggande

Omfattning

63 veckor

Utbildningsstart

16 augusti 2021

Ansökningsperiod

19 april - 18 maj

Ansökan

För att din ansökan ska vara komplett måste du bifoga dina betyg och ett personligt brev där du beskriver varför du vill gå utbildningen. Bifogar du inte betyg och personligt brev så kommer vi inte behandla din ansökan.

Sökande folkbokförd i annan kommun än Sandviken

Om du är folkbokförd i någon annan kommun än Sandviken så gör du din ansökan på vår hemsida, och du behöver bifoga ett yttrande från din hemkommun. Kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun för beslut om yttrande.

Vid frågor om utbildningen

Kontakta Medborgarservice 026-24 00 00, medborgarservice@sandviken.se.

Kurser i utbildningen


Kursplan

Kursnamn

Antal poäng

Steg 1


Anatomi och fysiologi 1

50 poäng

Psykologi 1

50 poäng

Omvårdnad 1 (APL ingår)*

100 poäng

Social omsorg 1 (APL ingår)*

100 poäng

Gerontologi och geriatrik

100 poäng

Orienteringskurs

50 poäng

Steg 2


Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1

100 poäng

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2

100 poäng

Psykiatri 1

100 poäng

Psykiatri 2

100 poäng

Anatomi och fysiologi 2

50 poäng

Steg 3


Hälso- och sjukvård 1

100 poäng

Hälso- och sjukvård 2

100 poäng

Vård och omsorg specialisering

100 poäng

Omvårdnad 2 (APL ingår)*

100 poäng

Social omsorg 2 (APL ingår)*

100 poäng

Totalt

1350 poäng


* APL (Arbetsplatsförlagt lärande) kan förekomma både dagtid, kvällstid och på helger


Fördjupningskurser CVL hösten 2021

Kursnamn

Antal poäng

Gerontologi och geriatrik

100

Medicin 2

100

Vård och omsorg specialisering

100

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2

100

Kost, måltid och munhälsa

100


Kurslitteratur

Kurslitteratur meddelas av din lärare i samband med kursstart