Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Vård- och omsorgsutbildning till undersköterska

Vård- och omsorgsutbildningen är en sammanhållen utbildning som startar två gånger per år, i augusti och i januari. Utbildningen ger dig kompetens för att arbeta med äldrevård, sjukvård, psykiatri eller funktionshindrade människor.

Du läser bland annat om människokroppens uppbyggnad och funktion, hälsa och sjukdom, etik och livsfrågor. När du antas till utbildningen blir du antagen till samtliga kurser i steg 1 och 2. Därefter ska du ansöka till fördjupningskurser.

I fördjupningsdelen kan du ansöka om att läsa olika yrkesutgångar inom sjukvård, äldreomsorg, funktionsvariationer eller psykiatri.

Det finns möjlighet att validera hela eller delar av kurser. Utbildningen omfattar 1500 poäng och ger Vård- och omsorgscollegediplom. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår med 3-4 veckor per steg.

Information om utbildningen

Rekommenderande förkunskaper

Minst grundskola eller grundläggande vuxenutbildning, Svenska/Sva Grund, Samhällskunskap grund

Omfattning

44 veckor gemensamt och 20 veckor fördjupning, 1500 gymnasiepoäng (inkl. Sve/Sva 1 och Sh 1a1)

Utbildningsstart

18 januari 2021

Ansökningsperiod

22 oktober-19 november

Ansökan

Ansökan är stängd.

Sökande folkbokförd i annan kommun än Sandviken

Innan du som boende i annan kommun än Hofors, Ockelbo, Gävle och Älvkarleby ansöker på webben behöver du ett yttrande från vuxenutbildningen i din hemkommun. Yttrandet ska bifogas i din webbansökan.

Vid frågor om utbildningen

Kontakta Medborgarservice 026-24 00 00, medborgarservice@sandviken.se.

Kurser i utbildningen

Vård- och omsorgsutbildning mot undersköterska

Kursnamn

Antal poäng

Steg 1


Vård- och omsorgsarbete 1

200 poäng

Medicin 1

150 poäng

Hälsopedagogik

100 poäng

Psykologi 1

50 poäng

Steg 2


Vård- och omsorgsarbete 2

150 poäng

Etik och människans livsvillkor

100 poäng

Psykiatri 1

100 poäng

Specialpedagogik 1

100 poäng

Steg 3


Gymnasiearbete

100 poäng

Fördjupningsarbete

300 poäng

Övrigt


Svenska 1/Sva 1*

100 poäng

Samhällskunskap 1a1*

50 poäng

* Planeras in under eller efter studietiden. Kan tillgodoräknas om du har betyg i kurserna sedan tidigare.

Fördjupnings­kurser, inriktningar

I steg 3 väljer du fördjupningskurser utifrån ditt intresse.

Akutsjukvård* / 200 p / Gävle och Älvkarleby
Gymnasiearbete / 100 p / Sandviken
Hemsjukvård / 100 p / Gävle
Medicin 2 / 100 p / Sandviken
Palliativ vård / 100 p / Gävle
Psykiatri 2* / 200 p / Sandviken
Socialpedagogik / 100 p / Gävle
Specialpedagogik 2 / 100 p / Gävle
Vård och omsorg specialisering - Demens / 50p / Gävle
Vård och omsorg specialisering - Hjärtsjukvård / 50p /Gävle
Vård och omsorg vid demenssjukdomar / 100 p / Gävle
Äldres hälsa och livskvalitet* / 200 p / Gävle och Älvkarleby
Vårdpedagogik och handledning 100 p / Älvkarleby

*APL (Arbetsplatsförlagt lärande) ingår

Kurslitteratur

Steg 1 och steg 2

Etik och människans livsvillkor
Författare: Carl E Olivestam, Håkan Thorsén
ISBN: 9789147103478 Liber 2012

Hälsopedagogik
Anna-Karin Axelsson, Sanoma utbildning
ISBN: 978-91-523-3117-0

Medicin 1 reguljär
Sanoma Gillå, Urban 2011
ISBN: 978-91-523-0222-4

Psykiatri 1 Upplaga 2
Ann-Marie Göransson, Sanoma utbildning
ISBN: 9789152331163

Psykologi
Katri Cronlund Bonnier utbildning
ISBN: 9789162260255

Specialpedagogik 1
Sonja Svensson Höstfält, Sanoma utbildning
ISBN: 9789152331972

Vård och omsorgsarbete 1
Hjelm, Imborn & Åsbrink, Sanoma utbildning
ISBN: 978-91-523-3080-7

Vård- och omsorgsarbete 2
Hjelm, Imborn, Åsbrink Sanoma utbildninga
ISBN: 9789152354353

Fördjupningskurser (Steg 3)

Gymnasiearbete Yrkesprogrammen
Björn Eriksson, Förlag Björnen
ISBN: 978-91-88528-82-7

Medicin 2
Urban Gillå, Sanoma utbildning
ISBN: 9789152325933

Psykiatri 2
Inger Andersson-Höglund, Britt Hedman-Ahlström Sanoma utbildning
ISBN: 9789152316412

Vård och omsorg vid demenssjukdom
Eva-Lena Lindqvist, Gleerups
ISBN: 40689894

Äldres Hälsa och Livskvalitet
2016 Eva-Lena Lindqvist och Gleerups Utbildningar AB
ISBN 978-91-40-69404-1

Tips! Var ute i god tid, så finns det möjlighet att hitta begagnad litteratur.

Sidan uppdaterad: 2020-09-01
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se