Vård- och omsorgsutbildning till undersköterska

Vård- och omsorgsutbildningen är en sammanhållen utbildning som startar två gånger per år, i augusti och i januari.

Utbildningen ger dig kompetens för att arbeta med äldrevård, sjukvård, psykiatri och funktionshindrade människor.

Du läser bland annat om människokroppens uppbyggnad och funktion, hälsa och sjukdom, etik och livsfrågor.

Utbildningen omfattar 1350 poäng. För ett Vård och omsorgsdiplom ska du även ha betyg i svenska /svenska som andraspråk 1 och samhällskunskap 1a1.
(Totalt 1500 poäng)
Mer information finns hos VOC Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår. Kan förekomma både dagtid, kvällstid och på helger.

Information om utbildningen

Rekommenderande förkunskaper

Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1 och Samhällskunskap 1a1

Omfattning

63 veckor

Utbildningsstart

17 januari

Ansökningsperiod

19 oktober - 15 november

Antagningsbesked skickas ut kring den 23 december till den e-postadress som du angav i din ansökan. Kontrollera din skräppost om du inte får meddelandet.

Ansökan

För att din ansökan ska vara komplett måste du bifoga dina betyg och ett personligt brev där du beskriver varför du vill gå utbildningen. Bifogar du inte betyg och personligt brev så kommer vi inte behandla din ansökan.

Sökande folkbokförd i annan kommun än Sandviken

Om du är folkbokförd i någon annan kommun än Sandviken så gör du din ansökan på vår hemsida, och du behöver bifoga ett yttrande från din hemkommun. Kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun för beslut om yttrande.

Vid frågor om utbildningen

Kontakta Medborgarservice 026-24 00 00, medborgarservice@sandviken.se.

Kurser i utbildningen


Kursplan

Kursnamn

Antal poäng

Steg 1


Anatomi och fysiologi 1

50 poäng

Psykologi 1

50 poäng

Omvårdnad 1 (APL ingår)*

100 poäng

Social omsorg 1 (APL ingår)*

100 poäng

Gerontologi och geriatrik

100 poäng

Orienteringskurs

50 poäng

Steg 2


Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1

100 poäng

Omvårdnad 2 (APL ingår)*

100 poäng

Social omsorg 2 (APL ingår)*

100 poäng

Psykiatri 1

100 poäng

Anatomi och fysiologi 2

50 poäng

Steg 3


Hälso- och sjukvård 1

100 poäng

Hälso- och sjukvård 2

100 poäng

Vård och omsorg specialisering

100 poäng

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2

100 poäng

Psykiatri 2

100 poäng

Totalt

1400 poäng


* APL (Arbetsplatsförlagt lärande) kan förekomma både dagtid, kvällstid och på helger


Kurslitteratur

Kurslitteratur meddelas av din lärare i samband med kursstart