Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Vårdförberedande utbildning till Undersköterska

För dig som vill läsa grundläggande svenska som andraspråk
tillsammans med vårdförberedande kurser och därefter vårdutbildning mot undersköterska.

Utbildningen ger dig kompetens för att arbeta med äldrevård, sjukvård, psykiatri eller funktionshindrade människor. Du läser bland annat om människokroppens uppbyggnad och funktion, hälsa och sjukdom, etik och livsfrågor.

Första året läser du grundläggande Svenska som andra språk och Vård grundläggande kurser.
Utbildningens 2 sista år omfattar 1500 gymnasiepoäng och ger Vård- och omsorgscollegediplom. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår i utbildningen.

Se upplägg nedan under kurser i utbildningen

Information om utbildningen

Rekommenderande förkunskaper

Godkända betyg i Sfi kurs D

Omfattning

3 år, 1250 grundläggande poäng och 1500 gymnasiala poäng

Utbildningsstart

14 augusti 2023

Ansökningsperiod

24 april - 23 maj

Antagningsbesked skickas ut kring den 20 juni till den e-postadress som du angav i din ansökan. Kontrollera din skräppost om du inte får meddelandet.

Ansökan

För att din ansökan ska vara komplett måste du bifoga dina betyg och ett personligt brev där du beskriver varför du vill gå utbildningen.

Sökande folkbokförd i annan kommun än Sandviken

Om du är folkbokförd i någon annan kommun än Sandviken så gör du din ansökan på vår hemsida, och du behöver bifoga ett yttrande från din hemkommun. Kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun för beslut om yttrande.

Vid frågor om utbildningen

Kontakta Medborgarservice 026-24 00 00, medborgarservice@sandviken.se.

Kurser i utbildningen

Vård- och omsorgsutbildning mot undersköterska (svenska som andraspråk)

Kursnamn

Antal poäng

År 1 - Vårdförberedande


Svenska som andraspråk grundläggande (delkurs 1-4)

600 poäng

Vård grundläggande

400 poäng

År 2


SvA 1

100 poäng

Omvårdnad 1

100 poäng

Social omsorg 1

100 poäng

Psykologi 1

50 poäng

Anatomi och fysiologi 1

50 poäng

Gerontologi och geriatrik

100 poäng

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1

100 poäng

Psykiatri 1

100 poäng

Samhällskunskap grundläggande

150 poäng

År 3


Omvårdnad 2

100 poäng

Social omsorg 2

100 poäng

Anatomi och fysiologi 2

50 poäng

Psykiatri 2

100 poäng

Samhällskunskap 1a1

50 poäng

Hälso- och sjukvård 1

100 poäng

Hälso- och sjukvård 2

100 poäng

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2

100 poäng

Vård och omsorg specialisering

100 poäng


* APL (arbetsplatsförlagt lärande) förekommer både dagtid, kvällstid och helger

Kurslitteratur

Kurslitteratur meddelas av din lärare i samband med kursstart