Vård- och omsorgsutbildning till vårdbiträde

I vårdbiträdesutbildningen studerar du under ett år i sammanlagt sju kurser. Du gör fyra veckor APL under hösten, i äldreomsorg eller hemtjänst.
När du fullföljt din utbildning, inklusive svenska/svenska som andraspråk 1, får du ett intyg om vårdbiträdesutbildning från Vård- och omsorgscollege/CVL.

Vårdbiträde startar en gång per år, i augusti.

Information om utbildningen

Rekommenderande förkunskaper

Svenska/Sva Grundläggande och Samhällskunskap grundläggande (grundskola)

Omfattning

44 veckor, 900 poäng (inkl. 200 poäng orienteringskurs)

Utbildningsstart

Augusti 2022

Ansökningsperiod


Ansökan

För att din ansökan ska vara komplett måste du bifoga dina betyg och ett personligt brev där du beskriver varför du vill gå utbildningen. Bifogar du inte betyg och personligt brev så kommer vi inte behandla din ansökan

Sökande folkbokförd i annan kommun än Sandviken

Om du är folkbokförd i Hofors, Gävle, Ockelbo eller Älvkarleby så gör du din ansökan på vår hemsida (du behöver inte bifoga något yttrande från din hemkommun).

Om du är folkbokförd i någon annan kommun så gör du din ansökan på vår hemsida, och du behöver bifoga ett yttrande från din hemkommun. Kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun för beslut om yttrande.

Vid frågor om utbildningen

Kontakta Medborgarservice 026-24 00 00, medborgarservice@sandviken.se.

Kurser i utbildningen

Vård- och omsorgsutbildning till vårdbiträde

Kursnamn

Antal poäng

Omvårdnad 1

100 poäng

Social omsorg 1

100 poäng

Anatomi och fysiologi 1

50 poäng

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1

100 poäng

Gerontologi och geriatrik

100 poäng

Hälso- och sjukvård 1

100 poäng

Psykologi 1

50 poäng

Psykiatri 1

100 poäng

Orienteringskurs studieteknik

200 poäng

Kurslitteratur

Kurslitteratur meddelas av din lärare i samband med kursstart