Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Elevhälsa och stöd

Elevhälsans uppdrag är att vara ett stöd och hjälpa till att skapa en bra miljö runt barn och elever. En förutsättning för att utvecklas, lära sig och nå utbildningens mål är att man trivs och mår bra i skolan. Elevhälsans uppdrag är i första hand att främja hälsa.

De olika yrkesgrupperna samarbetar med varandra i elevhälsoteam på skolan. När du som elev eller förälder behöver extra stöd ska du kontakta elevhälsan på den skola du går på.

Det är alltid rektorn som har det övergripande ansvaret för elevhälsa på sin enhet.

I Sandvikens skolor har vi:

  • skolläkare
  • skolsköterskor
  • psykologer
  • kuratorer
  • specialpedagoger
  • talpedagog
  • logoped

samt för Bryggans verksamhet (neuropsykiatri)

  • samordnande sjuksköterska
  • barnsjuksköterska

För barn i förskolan, 1-5 år, finns det tillgång till specialpedagoger och talpedagog. För övrigt stöd och medicinska insatser har Barnhälsovården ansvaret.

Elevhälsan samarbetar också med Region Gävleborgs primärvård, Barn- och Ungdomspsykiatrin, Barn- och ungdomshabiliteringen, Logopedmottagningen och med andra förvaltningar inom Sandvikens kommun.

Bryggan

Ibland finns behov av en extra bedömning av barnets förmågor inför skolstarten. Kunskapsförvaltningen har ett samarbete med Region Gävleborg i en verksamhet som kallas Bryggan. Till Bryggan är barn och föräldrar välkomna och Bryggan kan efter behov erbjuda en utredning som är såväl medicinsk, psykologisk som pedagogisk.

Hittade du informationen du sökte?

Sidan uppdaterad: 2018-10-10
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se