Bryggan Västra Gästrikland

Vilka barn kommer till Bryggan?

Ibland finns behov av en extra kartläggning av ett barns förmågor inför skolstarten. Detta för att vårdnadshavare och personal ska kunna ge rätt sorts stöd till barnet. Om barnet har svårt med exempelvis uppmärksamhet, aktivitetsnivå, motorik eller socialt samspel kan Bryggan hjälpa till att kartlägga och tydliggöra barnets behov. Bryggan är en gemensam verksamhet mellan kommunerna i västra Gästrikland och Region Gävleborg. I Bryggan finns följande personalkategorier: Specialpedagog, läkare, sjuksköterska, medicinsk sekreterare och samordnare. Samverkan finns också med logoped, fysioterapeut och psykolog.

Hur kommer barnet till Bryggan?

Remiss kan skickas till Bryggan för barn i åldern 4‑6 år. Oftast är det Barnavårdscentralen eller Barn- och familjehälsan som skriver remissen.

För barn som börjat i årskurs 1 med likartade svårigheter kan Elevhälsan kontaktas.

Vad innebär Bryggans kartläggning?

Vid kartläggningen sammanställs olika delar ur barnets vardag. Specialpedagog gör tillsammans med personalen på förskolan/skolan en pedagogisk kartläggning. Vid besöken hos Bryggan gör teamet en sammanfattande bedömning. Det sker efter intervju med vårdnadshavare, en läkarbedömning samt att barnet får arbeta med olika uppgifter under lekfulla former. Tillsammans med vårdnadshavare kommer man överens om eventuella insatser.

Vad kan Bryggan hjälpa till med?

Bryggans insatser efter kartläggningen varierar utifrån barnets, vårdnadshavares och förskolans/skolans behov och önskemål.

Exempel på insatser är återföringsmöte med vårdnadshavare och förskola/skola, utbildning för personal. Vårdnadshavare erbjuds Primus föräldrakurs. Bryggans insatser vänder sig främst till de vuxna i barnets omgivning. Genom ökad kunskap ges bättre förutsättningar att bemöta barnet utifrån dess personliga behov. Vid särskilda behov deltar även psykolog vid kartläggningen.

Vi "bryggar över" mellan förskola och skola, vårdnadshavare och personal, region och kommun.

Kontakt

Samordnare/sjuksköterska Monica Blomberg
Telefon: 026‑24 18 95 
E-post: monica.blomberg@edu.sandviken.se

Verksamhetschef Elevhälsan Catharina Högström
Telefon: 026-24 18 92
E-post: catharina.hogstrom@edu.sandviken.se

Besöksadress Sandviken
Bryggan/Kunskapskontoret
Sätragatan 66, 2 tr, Sandviken

Postadress Sandviken
Sandvikens kommun
Bryggan/Kunskapskontoret
811 80 Sandviken

Mer läsning

Riksförbundet Attention - intresse­organisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.