Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Bryggan Gästrikland

Med mottagningar i Sandviken och Gävle

Vilka barn kommer till Bryggan?

Ibland finns behov av en extra kartläggning av ett barns förmågor inför skolstarten. Detta för att föräldrar och pedagoger ska kunna ge rätt sorts stöd till barnet. Om barnet har svårt med exempelvis uppmärksamhet, aktivitetsnivå, motorik eller socialt samspel kan Bryggan hjälpa till att kartlägga och tydliggöra barnets behov. Bryggan är en gemensam verksamhet mellan kommunerna i Gästrikland och Region Gävleborg. I Bryggan finns följande personalkategorier: Special- och talpedagog, läkare, barnsjuksköterska, medicinsk sekreterare, psykolog och samordnare. Samverkan finns också med logoped och fysioterapeut.

Hur kommer barnet till Bryggan?

Remiss kan skickas till Bryggan för barn i åldern 4—6 år. Oftast är det Barnavårdscentralen eller Barn- och familjehälsan som skriver remissen.

För barn som börjat i årskurs 1 med likartad problematik kan skolsköterska/skolläkare kontaktas.

Vad innebär Bryggans kartläggning?

Vid kartläggningen på Bryggan sammanställs olika delar ur barnets vardag. Specialpedagog gör tillsammans med förskolan en pedagogisk kartläggning. På Bryggan görs en läkarbedömning och barnet får arbeta med olika uppgifter under lekfulla former. Slutligen sammanförs de olika delarna. Tillsammans med föräldrar kommer man överens om eventuella insatser.

Vad kan Bryggan hjälpa till med?

Bryggans insatser efter kartläggningen varierar utifrån barnets, föräldrarnas och förskolans behov och önskemål.

Exempel på insatser är återföringsmöte med vårdnadshavare och förskola/skola, utbildning för barnets pedagoger. Vårdnadshavare erbjuds Primus föräldrakurs. Bryggans insatser vänder sig främst till de vuxna i barnets omgivning, för att de med ökad kunskap ska få bättre förutsättningar att bemöta barnet utifrån dess personliga behov. Vid särskilda behov deltar även psykolog vid kartläggningen.

Vi "bryggar över" mellan förskola och skola, föräldrar och pedagoger, region och kommun.

Kontakt

Medicinsk sekreterare Ingela Jonsson
Telefon: 026‑17 91 61 
e-post: ingela.1.jonsson@gavle.se

Barnsjuksköterska Helena Nordqvist
Telefon: 026‑17 73 67 
e-post: helena.nordqvist@gavle.se 

Samordnare Monica Blomberg
Telefon: 026‑24 18 95 
e-post: monica.blomberg@edu.sandviken.se

Besöksadress Sandviken
Bryggan/Kunskapskontoret
Sätragatan 66, 2 tr, Sandviken

Postadress Sandviken
Bryggan/Kunskapskontoret
Sandvikens Kommun
811 80 Sandviken

Besöksadress Gävle
Ruddammsgatan 27
803 11 Gävle

Postadress Gävle
Bryggan/Utbildning Gävle
Box 603
801 26 Gävle

Mer läsning

Riksförbundet Attention - intresse­organisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad: 2020-06-05
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se