Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Kommunala förskolor

Se på en karta var de olika förskolorna finnslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

I Sandvikens förskolor har BARNEN huvudrollen     

Här är det:

  • roligt
  • härligt
  • spännande att vara

Här lyssnar vi på och lär oss av varandra

Tillsammans utforskar vi det som är och det som kommer

Vi bildar framtid!

Aktuell kompetensutveckling för förskollärare och barnskötare

Språktåget
På förskolan pågår ett intensivt arbete med barnens språkutveckling. Genom bl.a sång och lek lockas barnen till att undersöka språket. Forskningen säger att det systematiska arbetet med språklekar i förskolan underlättar barnens senare läs- och skrivinlärning och förebygger därigenom svårigheter.

AKK (alternativ och kompletterande kommunikation)
Nätverk med syfte att höja kompetensen för förskollärare/barnskötare i AKK, och därmed ge verktyg för att stötta barn som behöver kompletterande kommunikation.

Ipadnätverk
Med hjälp av iPad som är ett lockande, roligt och lärande pedagogiskt verktyg kan varje barn utmanas utifrån sin egen nivå, vilket går helt i linje med förskolans uppdrag där lärandet ska utgå från varje barn och vara lustfyllt.

NTA – Natur och teknik för alla
NTA är ett stöd för barns och ungdomars lärande i biologi, fysik, kemi, teknik och matematik, men indirekt också för andra ämnen. NTA bygger på att eleverna ställer frågor, söker svar, undersöker, resonerar med varandra, undersöker mera och dokumenterar sitt arbete och sina resultat.

Alla förskolor

Sidan uppdaterad: 2017-11-22
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se